Doktoraty

2021-

Instytut Matematyki ma prawa do nadawania stopnia naukowego doktora nauk matematycznych od 1969 roku.

Marta Kwela, „Ideały zbiorów nigdziegęstych w topologiach na zbiorze liczb naturalnych”. Promotor: dr hab. Andrzej Nowik, prof. UG. Recenzenci: dr hab. Eliza Jabłońska, dr hab. Filip Strobin. Data uzyskania stopnia: 9 grudnia 2021.

Gabriela Aleksandra Łuczyńska, „Ergodyczność oraz twierdzenia graniczne dla stochastycznych układów dynamicznych na okręgu”. Promotor: prof. dr hab. Tomasz Szarek. Recenzenci: prof. dr hab. Grzegorz Świątek, prof. dr hab. Łukasz Stettner, prof. dr hab. Szymon Peszat. Data uzyskania stopnia: 8 grudnia 2022.

Paweł Barbarski, „Różne uogólnienia i zastosowania twierdzenia Szarkowskiego o współwystępowaniu orbit okresowych odwzorowań ciągłych”. Promotor: dr hab. Piotr Szuca, prof. UG. Promotor pomocniczy: dr Nikodem Mrożek. Recenzenci: prof. dr hab. Ryszard Pawlak, dr hab. Piotr Bartłomiejczyk. Data uzyskania stopnia: 9 marca 2023.

Bartosz Kamedulski, „Wybrane własności i zastosowania stopnia odwzorowań współzmienniczych”. Promotor: dr hab. Piotr Bartłomiejczyk, prof. PG. Recenzenci: dr hab. Grzegorz Gabor, prof. dr hab. Wacław Marzantowicz, dr hab. Danuta Kołodziejczyk. Data uzyskania stopnia: 9 marca 2023.

Karolina Agata Lademann, „Metody aproksymacji numerycznej liniowego równania Kleina-Gordona z masą czasowo- i przestrzenno-zależną”. Promotor: dr hab. Karolina Kropielnicka. Recenzenci: prof. dr hab. Zdzisław Jackiewicz, dr hab. Łukasz Płociniczak, prof. dr hab. Piotr Bogusław Mucha. Data uzyskania stopnia: 9 listopada 2023.

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 7. Lipiec 2022 - 20:43; osoba wprowadzająca: Rafał Lutowski Ostatnia zmiana: wtorek, 2. Styczeń 2024 - 13:01; osoba wprowadzająca: Danuta Jaruszewska-Walczak