Legitymacja studencka

Informacje ogólne

Student aby otrzymać Elektroniczną Legitymację Studencką (ELS) powinien:

 • sprawdzić swoje dane osobowe znajdujące się w Systemie IRK (htttp://irk.ug.gda.pl)
 • wgrać zdjęcie do legitymacji (w razie problemów ze zeskanowaniem zdjęcia można skorzystac z pomocy w Dziale Kształcenia w pokoju 504 w Rektoracie UG)
 • dokonać opłaty za wydanie ELS w wysokości 22 zł na indywidualne konto studenta (nie rekrutacyjne!)

          Złożenie opłaty lub/i wgranie zdjęcia w terminie późniejszym niż 2  tygodnie od czasu ogłoszenia listy przyjętych może spowodować opóźnienie w wydaniu ELS

 • wniosek zostanie złożony automatycznie
 • studenci pierwszego roku studiów otrzymają ELS po immatrykulacji

Studenci studiujący na innym Wydziale UG, którzy mają aktywną ELS nie składają wniosku o nowy dokument (chyba, że ich dane uległy zmianie)

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 15. Maj 2009 - 00:00; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: czwartek, 22. Sierpień 2019 - 08:56; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny

Płatności oraz numer konta bankowego

 

 • 22 zł - w przypadku zmiany danych osobowych w wyniku zamążpójścia (warunkiem jest dostarczenie do dziekanatu odpisu skróconego aktu małżeństwa)
 • 33 zł - w przypadku wydawania duplikatu ELS (po zmianie zdjęcia, zagubieniu lub utracie ELS z powodu kradzieży, zniszczenia ELS z winy studenta)

          Uwaga!!! Student zobowiązany jest do złożenia w dziekanacie oświadczenia o zgubieniu, zniszczeniu lub utracie z powodu kradzieży indeksu lub legitymacji:

          http://www.ug.edu.pl/pl/administracja/_upload/akty_normatywne/1722/files/zal_z15r11.docx

Zarządzenie nr 15/R/11 Rektora Uniwersytetu Gdańskiegoz dnia 4 lutego 2011 roku
 • 0 zł - w przypadku stwierdzonego zniszczenia ELS z winy producenta blankietów legitymacji

Płatności należy dokonać na indywidulany numer konta studenta

Załącznik Rozmiar
zal_z15r11-1.docx 14.55 KB
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 14. Maj 2009 - 00:00; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: czwartek, 22. Sierpień 2019 - 09:14; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny

Absolwenci i studenci UG

Absolwenci lub byli studenci, którzy mieli już wydaną Elektroniczną Legitymację Studencką Uniwersytetu Gdańskiego i oddali ją do Dziekanatu, nie muszą wnosić ponownej opłaty. Ich poprzednia legitymacja zostanie przywrócona o ile dane osobowe widniejące na ELS nie zostały zmienione.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 14. Maj 2009 - 00:00; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: czwartek, 22. Sierpień 2019 - 09:06; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny

Wymagania dotyczące danych osobowych

Dane osobowe znajdujące się na ELS to:

 • imię i nazwisko
 • PESEL

Za prawidłowość podanych danych w systemie IRK odpowiada kandydat na studia.

 

Jeśli dane wprowadzone w IRK są błędne należy zgłosić to odpowiednio do:

 • Biura Rekrutacji (w ciągu 2 tygodni od ogłoszenia listy przyjętych) lub
 • Dziekanatu kierunku, na który kandydat został przyjęty (po 2 tygodniach od ogłoszenia list przyjętych)
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 14. Maj 2009 - 00:00; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: czwartek, 22. Sierpień 2019 - 09:02; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny

Wymagania dotyczące zdjęcia do ELS

 • aktualne zdjęcie cyfrowe w formacie JPG, o rozmiarze 236 x 295 pikseli, co odpowiada zdjęciu o wymiarach 2,5 cm x 2 cm (wysokość x szerokość),
  zeskanowane w rozdzielczości 300dpi
 • zdjęcie powinno przedstawiać twarz osoby na jasnym tle bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami

Studenci po raz pierwszy rozpoczynjący studia na UG wgrywaja zdjęcie poprzez system IRK

Osoby przyjęte, które nie wgrały zdjęcia w IRK, wgrywają je w Portalu studenta

W razie problemów z dodaniem/zeskanowaniem zdjęcia można udać się ze zdjęciem do Działu Kształcenia, pokój 504 w Rektoracie. Tam zdjęcie zostanie zeskanowane i umieszczone w systemie.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 14. Maj 2009 - 00:00; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: czwartek, 22. Sierpień 2019 - 09:04; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny