Stypendia

Inne stypendia i nagrody

STYPENDIUM MINISTRA DLA STUDENTÓW ZA ZNACZĄCE OSIĄGNIĘCIA

Termin składania wniosków: do 6 października

Miejsce składania wniosków:
Biuro Stypendialne Uniwersytetu Gdańskiego
ul. Bażyńskiego 1a
80-309 Gdańsk
pok. 110
mgr Agnieszka Licznerska
+48 58 523 24 30
e-mail: agnieszka.licznerska@ug.edu.pl

Szczegółowe informacje: na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Biura Stypendialnego UG

 

NAGRODA REKTORA DLA STUDENTÓW UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

Termin składania wniosków: do 30 października

Miejsce składania wniosków:
Biuro Stypendialne Uniwersytetu Gdańskiego
ul. Bażyńskiego 1a
80-309 Gdańsk
pok. 110
mgr Agnieszka Licznerska
+48 58 523 24 30
e-mail: agnieszka.licznerska@ug.edu.pl

Regulamin przyznawania nagród Rektora dla studentów Uniwersytetu Gdańskiego
Wniosek o przyznanie nagrody Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
(Wniosek musi zawierać dodatkowe uzasadnienie i podpis Dziekana Wydziału).

 

STYPENDIA PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA

Termin składania wniosków: do 15 października

Szczegółowe informacje: na portalu Miasta Gdańska, Biura Stypendialnego UG

 

STYPENDIA MIASTA SOPOTU

Termin składania wniosków: do 15 października

Szczegółowe informacje: na stronie Urzędu Miasta Sopotu, Biura Stypendialnego UG

 

STYPENDIA MIASTA GDYNI

Termin składania wniosków: od dnia 15 października do 15 listopada

Szczegółowe informacje: na stronie Urzędu Miasta Gdyni, Biura Stypendialnego UG

 

STYPENDIUM MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Termin składania wniosków: do 15 października

Szczegółowe informacje: na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Biura Stypendialnego UG

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 16. Sierpień 2021 - 09:28; osoba wprowadzająca: Alicja Kwapińska-Zurita Ostatnia zmiana: poniedziałek, 16. Sierpień 2021 - 09:28; osoba wprowadzająca: Alicja Kwapińska-Zurita

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów

Od roku akademickiego 2019/2020 przyznawaniem stypendiów Rektora, stypendiów socjalnych, stypendiów dla osób niepełnosprawnych i zapomóg zajmuje się Biuro Stypendialne Uniwersytetu Gdańskiego.

Więcej informacji: https://ug.edu.pl/studenci/stypendia_dla_studentow_i_doktorantow_szkol_doktorskich

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 16. Sierpień 2021 - 09:27; osoba wprowadzająca: Alicja Kwapińska-Zurita Ostatnia zmiana: poniedziałek, 16. Sierpień 2021 - 09:27; osoba wprowadzająca: Alicja Kwapińska-Zurita