Stypendia

Inne stypendia i nagrody

STYPENDIUM MINISTRA DLA STUDENTÓW ZA ZNACZĄCE OSIĄGNIĘCIA

Szczegółowe informacje: na stronie https://ug.edu.pl/studenci/stypendia-dla-studentow-i-doktorantow-szkol-doktorskich/inne-stypendia/stypendium-ministra

 

NAGRODA REKTORA DLA STUDENTÓW UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO
 

Wniosek o przyznanie Nagrody Rektora dla studentów należy złożyć w Biurze Stypendialnym, ul. Bażyńskiego 1A pokój 110, do dnia 31 października danego roku.

STYPENDIA PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA

Szczegółowe informacje: na portalu https://ug.edu.pl/studenci/stypendia-dla-studentow-i-doktorantow-szkol-doktorskich/inne-stypendia/stypendia-przyznawane-przez-jednostki-samorzadu-terytorialnego

 

STYPENDIA MIASTA SOPOTU

Szczegółowe informacje: na stronie https://ug.edu.pl/studenci/stypendia-dla-studentow-i-doktorantow-szkol-doktorskich/inne-stypendia/stypendia-przyznawane-przez-jednostki-samorzadu-terytorialnego

 

STYPENDIA MIASTA GDYNI

Szczegółowe informacje: na stronie https://ug.edu.pl/studenci/stypendia-dla-studentow-i-doktorantow-szkol-doktorskich/inne-stypendia/stypendia-przyznawane-przez-jednostki-samorzadu-terytorialnego

 

STYPENDIUM MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Szczegółowe informacje: na stronie https://ug.edu.pl/studenci/stypendia-dla-studentow-i-doktorantow-szkol-doktorskich/inne-stypendia/stypendia-przyznawane-przez-jednostki-samorzadu-terytorialnego

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 16. Sierpień 2021 - 09:28; osoba wprowadzająca: Alicja Kwapińska-Zurita Ostatnia zmiana: czwartek, 6. Październik 2022 - 10:14; osoba wprowadzająca: Alicja Kwapińska-Zurita

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów

Od roku akademickiego 2019/2020 przyznawaniem stypendiów Rektora, stypendiów socjalnych, stypendiów dla osób niepełnosprawnych i zapomóg zajmuje się Biuro Stypendialne Uniwersytetu Gdańskiego.

Więcej informacji: https://ug.edu.pl/studenci/stypendia_dla_studentow_i_doktorantow_szkol_doktorskich

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 16. Sierpień 2021 - 09:27; osoba wprowadzająca: Alicja Kwapińska-Zurita Ostatnia zmiana: poniedziałek, 16. Sierpień 2021 - 09:27; osoba wprowadzająca: Alicja Kwapińska-Zurita