Przydatne informacje

logo Uczelni Fahrencheita

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki jest częścią Uniwersytetu Fahrenheita, zrzeszającej Politechnikę Gdańską, Gdański Uniwersytet Medyczny oraz Uniwersytet Gdański.

ERASMUS+

Program Komisji Europejskiej Erasmus+ 2021-2027 oferuje dofinansowanie wyjazdów: stypendialnych studentów, wyjazdy kadry dydaktycznej i administracyjnej, a także możliwość udziału w wielu projektach edukacyjnych UE.

European University of the Seas – SEA-EU

Wraz z pięcioma zagranicznymi uczelniami nadmorskimi tworzymy konsorcjum Europejskiego Uniwersytetu Nadmorskiego (European University of the Seas – SEA-EU).