Historia Wydziału

W obecnym kształcie Wydział istnieje od 2003 roku. Wczesniej, w latach 1970-1991 był to Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, natomiast w latach 1991-2003 - Wydział Matematyki i Fizyki. 

Wydział tworzą cztery instytuty: 

 1. Instytut Matematyki

 1. Instytut Fizyki Doświadczalnej 

 1. Instytut Fizyki Teoretycznej i astrofizyki

 1. Instytut Informatyki

Posiadamy prawa doktoryzowania w zakresie matematyki i fizyki oraz habilitowania w tych samych dyscyplinach. Poniżej przybliżymy tematykę badawczą każdego z instytutów.

W Instytucie Matematyki działalność naukowa dotyczy m. in. metod topologicznych w analizie nieliniowej i teorii osobliwości, równań różniczkowo-funkcyjnych cząstkowych, matematycznych podstaw informatyki, teoriomnogościowych aspektów teorii miary, topologii i algebr Boole’a, nieliniowych zagadnień brzegowych dla równań i inkluzji różniczkowych, zastosowań teorii mnogości w analizie rzeczywistej, teorii prawdopodobieństwa i jej zastosowań. Instytut współpracuje z ośmioma ośrodkami zagranicznymi.

Tematyka prac naukowych w Instytucie Fizyki Doświadczalnej dotyczy zarówno podstawowych zagadnień fizyki atomowej, molekularnej i ciała stałego, jak i nowoczesnych interdyscyplinarnych badań z zakresu fizyki medycznej, biofizyki, biomateriałów, nanotechnologii i ochrony środowiska. Wysoki poziom badań i dydaktyki zapewniają pracownie wyposażone w najnowocześniejszą aparaturę pomiarową. Prowadzona jest też efektywna współpraca z wieloma czołowymi grupami badawczymi z całego świata. 

Badania naukowe Instytutu Fizyki Teoretycznej i Astrofizyki skupiają się wokół zagadnień informatyki kwantowej. Osiągnięcia z tej dziedziny dały podwaliny pod Gdańską Szkołę Informatyki Kwantowej, szeroko znaną w świecie. W 2007 roku zostało utworzone Krajowe Centrum Informatyki Kwantowej działające w strukturze Uniwersytetu Gdańskiego, Bazę naukową Centrum stanowią w znacznej mierze osiągnięcia naukowe IFTiA. Od 2019 roku część pracowników IFTiA zasiliła kadrę Międzynarodowego Centrum „The International Centre for Theory of Quantum Technologies” (ICTQT) – powstałego w wyniku pozyskania dofinansowania Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Ponadto w Instytucie prowadzi się badania dotyczące układów atomowych i molekularnych oraz ich oddziaływania ze światłem, problemów fizyki statystycznej i matematycznych podstaw fizyki kwantowej oraz analizy warunków fizycznych w atmosferach gwiazdowych. Ambicją i stałą troską Instytutu jest dostęp do najnowocześniejszych technik wykorzystywanych zarówno do obliczeń, jak i w komunikacji z około dwudziestoma ośrodkami zagranicznymi. 

Instytut Informatyki powstał w 2007. Jego trzon stanowią pracownicy byłego Zakładu Informatyki w Instytucie Matematyki. Pracownicy Instytutu zajmują się: teorią automatów, lingwistyką matematyczną, złożonością obliczeniową, a także badaniami w dziedzinie sztucznej inteligencji, obliczeń równoległych i rozproszonych, projektowaniem, organizacją i pielęgnowaniem bibliotek matematycznych, problemami kombinatorycznymi, teorią grafów, geometrią obliczeniową, kwantową teorią informacji, systemami wieloagentowymi, analizą zasobów internetowych, czy automatami komórkowymi i modelowaniem matematycznym. Instytut współpracuje z wieloma ośrodkami zagranicznymi. 

Na prestiżowej liście 2% najlepszych naukowców na świecie, przygotowanej przez Uniwersytet Stanforda w 2020 r., znalazło się 14 nazwisk uczonych z Uniwersytetu Gdańskiego, w tym aż 7 związanych jest z naszym Wydziałem: link

 1. Robert Alicki  

 1. śp. Marek Grinberg

 1. Michał Horodecki 

 1. Paweł Horodecki

 1. Ryszard Horodecki 

 1. śp. Alfons Kawski

 1. Marek Żukowski

Zasłużonych profesorów dla Wydziału jest znacznie więcej: link.

Jeśli chodzi o dydaktykęWydział prowadzi studia I oraz II stopnia na wielu kierunkach związanych z uprawianymi dyscyplinami nauki.  Szczegóły oferty: studia I stopniastudia II stopnia. Wydział prowadzi również studia w języku angielskim - kierunek Quantum Information Technology, studia II stopnia. Wydział posiada również ofertę w zakresie studiów podyplomowych.

Ponadto, Wydział bierze też udział w prowadzeniu Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych w dyscyplinach fizyki i matematyki.

Widoczna jest działalność Wydziału w zakresie popularyzacji wiedzy (olimpiady przedmiotowe, Koło Młodych Matematyków, międzyszkolne zajęcia fakultatywne, wykłady popularne) oraz udział w projekcie Zdolni z Pomorza. Od roku akademickiego 2020/2021 Wydział prowadzi projekt: Nauka? Taką to ja lubię! Już w pierwszej edycji zajęć popularyzatorskich wzięło w nich udział blisko 1900 uczennic i uczniów z całego województwa pomorskiego.  

W latach 2009-2014 w wyniku realizacji projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego (Fizyka dla przyszłości oraz Fizyka dla medycyny) na Wydziale została znakomicie rozbudowana i unowocześniona dydaktyczna baza laboratoryjna dla kierunków związanych z fizyką. A od 2019 r. w wyniku realizacji kolejnego projektu RPO WP infrastruktura Wydziału wzbogacona została o nowe skrzydło budynku Instytutu Informatyki, zawierające szereg nowocześnie wyposażonych laboratoriów komputerowych, dedykowanych dla kształcenia na kierunku informatyka o profilu praktycznym.

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 29. Kwiecień 2020 - 14:48; osoba wprowadzająca: Julita Śmiech Ostatnia zmiana: sobota, 30. Październik 2021 - 16:46; osoba wprowadzająca: Julita Śmiech