nabór 2020/2021

Program studiów na kierunku bioinformatyka (2020/2023)

STUDIA I STOPNIA (3-letnie dzienne)

Bioinformatyka - 2020 - 2023

Na każdym roku student powinien uzyskać 60 punktów kredytowych ECTS
z przedmiotów obligatoryjnych i fakultatywnych (do wyboru).

I rok

Przedmiot

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

For. zal.

ECTS

I ROK - SEMESTR 1

Wykład ogólnoakademicki*)

30     30 Zo 2

Sztuka krytycznego myślenia

30     30 Zo

2

Matematyka - repetytorium

15

15

 

30

Z/Zo

2

Metody matematyczne bioinformatyki - calculus

45

45

 

90

E/Zo

7

 Informatyka - wstęp

15

 

45

60

Z/Zo

6

Bioróżnorodność i podstawy taksonomii 

20

  30 50 E/Zo 5

Podstawy chemii dla bioinformatyków

30 15   45 E/Zo 4

Język angielski

 

30

 

30

Zo

2

Razem semestr 1

185

105

75

365

 

30

I ROK - SEMESTR 2

Metody matematyczne bioinformatyki - rachunek całkowy

15

15

  30 Z/Zo 2

Metody matematyczne bioinformatyki - analiza wektorowa

45 45   90 E/Zo 7

Metody matematyczne bioinformatyki - dyskretny rachunek prawdopodobieństwa

15 15   30 Z/Zo 2

Phyton z podstawami algorytmiki

15   45 60 Zo/Zo 5

Chemia bioorganiczna

45 45   90 E/Zo 7

Biologia komórki i metabolizm

30   20 50 E/Zo 5

Język angielski

  30   30 Zo 2

Razem semestr 2

165

150

65

380

 

30

             

Razem I rok

350

255

140

745

 

60

II rok

Przedmiot

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

For. zal.

ECTS

II ROK - SEMESTR 3

Metody numeryczne dla bioinformatyków

15   45 60 Zo/Zo 6

Analiza statystyczna i rachunek prawdopodobieństwa dla bioinformatyków

30   45 75 E/Zo 6

Matematyka dyskretna

20 20   40 Zo/Zo 3

Bioinformatyczna analiza sekwencji

15   45 60 Z/Zo 6

Biologia molekularna i genetyka

45   30 75 E/Zo 7

Wychowanie fizyczne

  30   30 Z 0

Język angielski

  30   30 Zo 2

Razem semestr 3

125

80

165

370

 

30

II ROK - SEMESTR 4

Podstawy procesów stochastycznych dla bioinformatyków

15   15 30 Zo/Zo 2

Techniki eksploracji danych wielowymiarowych

15

 

45

60

E/Zo

4

Genomika

10   20 30 E/Zo 2

Projekt programistyczny *)

    75 75 Zo 8

Pracownia rotacyjna *)

    30 30 Zo 3

Przedmioty do wyboru *) (3*30 godzin, 3x3 ECTS)

    90 90 Zo 9

Wychowanie fizyczne

  30   30 Z 0

Język angielski

  30   30 E 2

Razem semestr 4

40

60

275

375

 

30

             

Razem II rok

165

140

440

745

 

60

III rok

 

Przedmiot

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

For. zal.

ECTS

III ROK - SEMESTR 5

Uczenie maszynowe

15   45 60 Zo/Zo 4

Filogenetyka nolekularna

30   45 75 E/Zo 5

Zarządzanie projektem informatycznym

30     30 Zo 2

Modelowanie struktury biocząstek

15   60 75 E/Zo 5

Seminarium - publikacje *)

  30   30 Zo 2

Przedmioty do wyboru *) (4*30 godzin, 4x3 ECTS)

    120 120 Zo 12

Razem semestr 5

90

30

270

390

 

30

III ROK - SEMESTR 6

Seminarium dyplomowe *)

 

30  

30

Zo 3

Pracownia dyplomowa *)

    90 90 Zo 7

Przedmiot z nauk społecznych

30     30 Z 2

Przedmioty do wyboru *) (4*30 godzin, 4x3 ECTS)

   

120

120

Zo

12

Praktyki zawodowe

    120 120 Z 6

Razem semestr 6

30

30

330

390

 

30

             

Razem III rok

120

60

600

780

 

60

*) przedmioty zawierające możliwości wyboru

BHP/ergonomia - 4 godziny

 

Załącznik Rozmiar
syl_biologia_komorki_i_metabolizm_2020-1599634513435.pdf 752.42 KB
syl_bioroznorodnosc_i_podstawy_taksonomii_2020-1599634489583.pdf 676.69 KB
syl_chemia_bioorganiczna_2020-1599634516850.pdf 747.54 KB
syl_informatyka_-_wstep_2020-1599634493544.pdf 675.37 KB
syl_jezyk_angielski_2020-1599634510157.pdf 602.15 KB
syl_matematyka_-_repetytorium_2020-1599634496462.pdf 673.79 KB
syl_metody_matematyczne_bioinformatyki_-_analiza_wektorowa_2020-1599634520111.pdf 676.27 KB
syl_metody_matematyczne_bioinformatyki_-_calculus_2020-1599634499170.pdf 676.24 KB
syl_metody_matematyczne_bioinformatyki_-_dyskretny_rachunek_prawdopodobienstwa_2020-1599634523422.pdf 675.81 KB
syl_metody_matematyczne_bioinformatyki_-_rachunek_calkowy_2020-1599634526129.pdf 673.68 KB
syl_podstawy_chemii_dla_bioinformatykow_2020-1599634502167.pdf 673.58 KB
syl_python_z_podstawami_algorytmiki_2020-1599634528610.pdf 600.73 KB
syl_sztuka_krytycznego_myslenia_2020-1599634504891.pdf 600.54 KB
syl_biologia_molekularna_i_genetyka_2021-1637568521324.pdf 750.64 KB
syl_elementy_genetyki_i_diagnostyki_bakterii_2021-1637568586119.pdf 674.98 KB
syl_elementy_jezyka_r_2021-1637568591648.pdf 675.98 KB
syl_genomika_2021-1637568542190.pdf 675.2 KB
syl_matematyka_dyskretna_2021-1637568528211.pdf 672.92 KB
syl_metody_numeryczne_dla_bioinformatykow_2021-1637568533967.pdf 600.16 KB
syl_podstawy_procesow_stochastycznych_dla_bioinformatykow_2021-1637568548734.pdf 675.07 KB
syl_pracownia_dyplomowa_2022-1637568657235.pdf 670.16 KB
syl_pracownia_rotacyjna_2021-1637568554639.pdf 599.34 KB
syl_projekt_programistyczny_2021-1637568560064.pdf 600.05 KB
syl_proteomika_2021-1637568597560.pdf 675.82 KB
syl_seminarium_dyplomowe_2022-1637568663249.pdf 597.62 KB
syl_srodowisko_knime_2021-1637568603600.pdf 674.48 KB
syl_techniki_eksploracji_danych_wielowymiarowych_2021-1637568566180.pdf 676.45 KB
syl_analiza_statystyczna_i_rachunek_prawdopodobienstwa_dla_bioinformatykow_2021-1637568505720.pdf 748.64 KB
syl_bazy_danych_2021-1637568575101.pdf 600.2 KB
syl_biofizyka_ukladow_biologicznych_2021-1637568580678.pdf 601.69 KB
syl_bioinformatyczna_analiza_sekwencji_2021-1637568514546.pdf 673.22 KB
syl_uslugi_sieciowe_2022-1654505748662.pdf 601.25 KB
syl_programowanie_rownolegle_2022-1654505744275.pdf 679.6 KB
syl_mechanika_kwantowa_dla_bioinformatykow_2022-1654505739307.pdf 607.28 KB
syl_geny_i_populacje_w_czasie_i_przestrzeni_2022-1654505728022.pdf 607.97 KB
syl_ewolucja_materii_i_struktury_wszechswiata_2022-1654505723877.pdf 606.85 KB
syl_elementy_chemii_obliczeniowej_w_praktyce_2022-1654505719346.pdf 604.32 KB
syl_cytogenetyka_i_kontrola_epigenetyczna_2022-1654505715065.pdf 679.76 KB
syl_biopython_2022-1654505710485.pdf 604.05 KB
syl_zarzadzanie_projektem_informatycznym_2022-1654505704304.pdf 680.46 KB
syl_uczenie_maszynowe_2022-1654505696505.pdf 757.85 KB
syl_seminarium_-_publikacje_2022-1654505691564.pdf 602.61 KB
syl_modelowanie_struktury_bioczastek_2022-1654505686915.pdf 681.87 KB
syl_filogenetyka_molekularna_2022-1654505682605.pdf 683.77 KB
syl_przetwarzanie_obrazow_cyfrowych_2022-1654505793826.pdf 605.06 KB
syl_przedsiebiorczosc_i_innowacje_2022-1654505789726.pdf 607.64 KB
syl_podstawy_nanomedycyny_i_nanotoksykologii_2022-1654505785205.pdf 679.87 KB
syl_modelowanie_stochastyczne_w_naukach_przyrodniczych_2022-1654505779806.pdf 681.07 KB
syl_genetyka_i_choroby_genetyczne_czlowieka_2022-1654505775789.pdf 681.78 KB
syl_drzewo_zycia_2022-1654505771396.pdf 607.3 KB
syl_analiza_danych_transkryptomicznych_i_metabolomicznych_2022-1654505767459.pdf 682.75 KB
syl_seminarium_dyplomowe_2022-1654505763417.pdf 602.68 KB
syl_praktyki_zawodowe_2020-1654505758893.pdf 603.21 KB
syl_pracownia_dyplomowa_2022-1654505753455.pdf 676.91 KB
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 1. Wrzesień 2020 - 08:55; osoba wprowadzająca: Ludmiła Majchrzak Ostatnia zmiana: poniedziałek, 6. Czerwiec 2022 - 10:57; osoba wprowadzająca: Ludmiła Majchrzak