Modelowanie matematyczne i analiza danych

Opis kierunku modelowanie

Modelowanie matematyczne i analiza danych to kierunek interdyscyplinarny, łączący obszary matematyki, ekonomii, fizyki i informatyki. Studiując ten kierunek zdobędziesz umiejętności konstrukcji modeli matematycznych dla różnych problemów współczesnego świata, projektowania i wykonywania obliczeń numerycznych, korzystania z nowoczesnych technik przetwarzania danych i stosowania właściwych metod statystycznych. To kierunek, który skupia się na Big Data i Data Science - czyli zastosowaniu wiedzy matematycznej i informatycznej do pracy z olbrzymimi zasobami danych, do ich zbierania, analizy i wyciągania wniosków, co szeroko wykorzystuje się dzisiaj w biznesie, ekonomii, fizyce oraz działalności badawczo-naukowej. Więcej szczegółowych informacji znajdziesz na stronie kierunku.

Co wyróżnia ten kierunek?

Kierunek modelowanie matematyczne i analiza danych jest odpowiedzią Wydziału MFiI UG na ogromne zapotrzebowanie na rynku pracy specjalistów od analizy danych. Program studiów powstał we współpracy z firmami z sektorów ubezpieczeniowych, finansowych i IT. Już podczas studiów będziesz mógł wziąć udział w warsztatach prowadzonych przez przedstawicieli pomorskich firm oraz w programach płatnych staży bądź praktyk.

Modelowanie matematyczne i analiza danych to jeden z nielicznych kierunków, na którym możesz zdobyć i łączyć wiedzę z różnych dziedzin. Zdobyte umiejętności matematyczne i programistyczne pozwolą Ci stać się ekspertem w modelowaniu zjawisk fizycznych, problemów biznesowych, ekonomicznych czy akademickich. A ponieważ aż 45% przedmiotów jest indywidualnie wybieranych przez Ciebie, to w zależności od tego, które z nich wybierzesz, ukończysz kierunek z jedną lub nawet dwiema z głównych specjalności: analiza danych, eksploracja danych w finansach i ubezpieczeniach, matematyka ekonomiczna, modelowanie zjawisk fizycznych. Możesz też zaprojektować własną ścieżkę.

Oferowane specjalności

Dane mogą być bardzo różnorodne: dane z pomiarów fizycznych, dane finansowe, zdjęcia satelitarne, obrazy MRI, zależności w mediach społecznościowych, itd. Ta ścieżka przygotowuje Cię do zostania data scientist, czyli osobą wszechstronnie przygotowaną do pracy z danymi, jakiejkolwiek postaci by one nie były. Będziesz się uczył w praktyce ogólnych metod analizy danych. Uzupełnimy to o narzędzia potrzebne do praktycznego zbierania, przechowywania i przetwarzania danych. Niemniej ważne będzie też zdobycie umiejętności przejrzystego prezentowania otrzymanych wyników.

Po tej specjalności najprawdopodobniej będziesz kontynuował swoją edukację na studiach II stopni. Będziesz już też mógł rozpocząć pracę w firmach zajmujących się analizą danych.

Analiza dużych zbiorów danych stawia wiele wyzwań. Czasem jednak danych brakuje, a trzeba wyciągnąć z nich jak najwięcej informacji. Na tej ścieżce będziesz się uczył jednego i drugiego. Poznasz najnowsze metody i narzędzia wykorzystywane do eksploracji i analizy danych finansowych i ubezpieczeniowych. Dowiesz się między innymi jak modelować długość życia populacji, prognozować zdarzenia ekstremalne na przykładzie danych giełdowych i ubezpieczeniowych. Będziesz testował znane modele, ale również tworzył swoje własne. Wszystko to będzie wzbogacone warsztatami z udziałem pracodawców.

Nabyta wiedza sprawi, że będziesz wartościowym specjalistą dla wielu firm finansowych i ubezpieczeniowych ale również dla firm zajmujących się analizą danych.

Matematyka ekonomiczna to połączenie ekonomii, matematyki stosowanej i informatyki. Jest to młoda, interdyscyplinarna dziedzina wiedzy, zrodzona ze współczesnych potrzeb świata biznesu. Solidne postawy matematyczne na tej ścieżce wzbogacisz o dodatkową wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych. Dzięki temu będziesz potrafił zbierać i przetwarzać dane rynkowe, wykonywać statystyczne analizy biznesowe, wnioskować i prognozować oraz budować i testować nowe strategie.

Będziesz przygotowany do pracy w działach analitycznych i decyzyjnych większości korporacji, w instytucjach finansowych, bankach, instytucjach rządowych, firmach konsultingowych, urzędach statystycznych i innych podobnych.

Program tej ścieżki obejmuje przedmioty, które umożliwią zapoznanie się z teoretycznymi i praktycznymi aspektami tworzenia modeli zjawisk przyrodniczych. Część teoretyczną stanowią zaawansowane techniki matematyczne takie jak analiza funkcjonalna i równania różniczkowe, oraz kursy dotyczące podstaw fizyki i innych nauk przyrodniczych. Część praktyczna obejmuje dużą liczbę laboratoriów komputerowych oraz zajęcia, na których wyjaśni się, jak w praktyce stosować poznane wcześniej konstrukcje matematyczne do budowy modeli konkretnych zjawisk.

Przygotowuje do pracy w działach R&D, choć prawdopodobnie będziesz kontynuować naukę na studiach II stopnia.

Perspektywa zatrudnienia

Specjalność analiza danych doskonale przygotuje Cię do pracy w charakterze Data Scientist w firmach zajmujących się analizą danych. Jest to jeden z najbardziej oczekiwanych zawodów IT, który już niebawem zrewolucjonizuje wiele gałęzi przemysłu. Specjalność eksploracja danych w finansach i ubezpieczeniach da Ci perspektywę zatrudnienia w firmach finansowych i ubezpieczeniowych, a specjalność matematyka ekonomiczna przygotuje Cię do pracy w działach analitycznych i decyzyjnych większości korporacji, w instytucjach finansowych, bankach, instytucjach rządowych, firmach konsultingowych, urzędach statystycznych i innych podobnych. Po specjalności modelowanie zjawisk fizycznych będziesz mógł podjąć pracę w działach R&D.

Aktualny program studiów

Aktualną siatkę studiów, wraz z rozpiską przedmiotów i sylabusami znajdziesz TUTAJ.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: sobota, 6. luty 2021 - 11:55; osoba wprowadzająca: Hanna Furmańczyk Ostatnia zmiana: niedziela, 9. Maj 2021 - 21:48; osoba wprowadzająca: Hanna Furmańczyk