Matematyka

Matematyka, I stopień

Opis kierunku mat

Matematyka jest podstawowym językiem nauki i dlatego jej znajomość otwiera drzwi do bardzo wielu działań – czy to w nauce, czy w pracy zawodowej. Dla wszystkich tych, którzy matematykę lubią i chcą ją zgłębiać, kierunek ten jest bardzo dobrym punktem początkowym wspaniałej podróży. Na kierunku matematyka zdobędziesz solidne podstawy matematyki teoretycznej, które są niezbędne w przypadku planowanej kariery naukowej, ale także gdy myślisz o zawodzie aktuariusza, maklera itd. Studiując na kierunku matematyka zdobędziesz umiejętności używania matematycznych i statystycznych narzędzi analitycznych, również z wykorzystaniem najnowszych technologii informatycznych, które są bardzo cenione przez współczesnych pracodawców z branży IT oraz wszelkiego rodzaju instytucji finansowych. Kierunek matematyka to również znakomity wybór dla osób, które czują powołanie dydaktyczne i chcą zdobyć wstępne przygotowanie do nauczania matematyki w szkole.

Co wyróżnia ten kierunek?

Matematyka na UG to przede wszystkim nabywanie i rozwój wiedzy oraz umiejętności związanych z głównymi obszarami nauk matematycznych - logiką i podstawami matematyki, algebrą, analizą matematyczną, geometrią z  topologią, matematyką dyskretną, statystyką i rachunkiem prawdopodobieństwa, matematyką stosowaną i badaniami okołomatematycznymi. Absolwent wyposażony jest w wiedzę i umiejętności, dające możliwości ich wykorzystania w różnych dziedzinach stosujących metody matematyczne, a także szybkiego przyswojenia nowej wiedzy z danej dziedziny i jej dostosowania do zmieniających się potrzeb rynku pracy. W czasie studiów będziesz mógł wybierać przedmioty fakultatywne, związane z Twoimi zainteresowaniami.

Niektórzy studenci już podczas studiów podejmują współpracę naukową z pracownikami Instytutu Matematyki, co w kilku przypadkach zakończyło się publikacją artykułu w czasopismach naukowych.

Oprócz nauki możesz realizować się również w wielu innych dziedzinach życia akademickiego: w prężnie działających kołach naukowych, podczas organizacji licznych imprez popularyzujących naukę, konkursów dla uczniów i studentów. Nasi studenci biorą udział w konkursie Mat2Tab na tworzenie materiałów do tablicy interaktywnej, organizują Ligę Matematyczną dla szkół średnich, biorą udział w Bałtyckim Festiwalu Nauki .Przekonaj się, że doświadczenie zdobyte w ten sposób będzie procentować w wielu sytuacjach zawodowych czy społecznych w przyszłości.

Będziesz miał dostęp do praktyk zawodowych oraz możliwość udziału w programach wymiany studenckiej MOST i Erasmus+.

Polecamy lekturę artykułu, w którym student kierunku Matematyka opowiada o swoich studiach.

Oferowane specjalności:

Matematyka Ogólna to specjalność, na której zdobędziesz gruntowne podstawy matematyki teoretycznej. Wybierając tą specjalność i odpowiedni zestaw fakultetów możesz iść w stronę matematyki teoretycznej i późniejszej kariery naukowej, możesz jednak równie dobrze skręcić w stronę licznych zastosowań matematyki. Szczególnie mocno, na kolejnych etapach edukacji, wspieramy matematykę finansową prowadzącą w stronę analizy rynków finansowych oraz ubezpieczeń – należy jednak pamiętać, że matematyk znajdzie swe miejsce w przeróżnych zagadnieniach związanych z informatyką (branża IT to nie tylko programowanie! – o czym, wraz z zaprzyjaźnionymi pracodawcami, przekonujemy naszych studentów).

Podczas naszych studiów staramy się pokazywać różne zastosowania matematyki, jej uniwersalność jako języka nauki służącego do opisu i modelowania świata. Wiele możliwości otwiera tu wykorzystanie przeróżnych technologii informatycznych – oswajamy się z nimi podczas wielu zajęć, dla których uzupełnieniem tradycyjnej formuły audytoryjnej jest często równolegle prowadzone laboratorium komputerowe. Ale bez obaw: nie musisz (choć możesz) być programistą – na pewno jednak zauważysz, że nie trzeba być programistą, by być świadomym użytkownikiem złożonego oprogramowania.

Na studiach licencjackich można zdobyć wstępne przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne i dydaktyczne oraz merytoryczne do nauczania matematyki, też przy użyciu nowoczesnych technologii i oprogramowania. Staramy się, by podczas studiów nie pomijać nowoczesnych technologii – praca z komputerem i tablicą multimedialną staje się bowiem standardem. Nawet jeśli czujesz pewne obawy przed zaawansowanymi technologiami, to nasze studia pomogą Ci te obawy przezwyciężyć. Wiele z naszych przedmiotów wymaga pracy z komputerem. Nauczysz się też korzystać z komputera podczas prowadzenia lekcji w szkole.

Studiując specjalność nauczycielską zdobędziesz taką wiedzę w zakresie podstawowych przedmiotów matematycznych i technologii informatycznych, jak studenci specjalności nienauczycielskiej. Zatem wybranie specjalności nauczycielskiej nie zamyka Ci drogi do matematycznych studiów magisterskich innych niż nauczycielskie. Natomiast około 1/3 zajęć na specjalności nauczycielskiej to przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne, dydaktyczne oraz  praktyki w szkole podstawowej.

Perspektywa zatrudnienia

Studiując matematykę zdobędziesz umiejętności analitycznego myślenia, konstruowania i analizowania modeli matematycznych, jak i użycia technik informatycznych, które dają przygotowanie do pracy w takich miejscach, jak:

  • instytuty naukowo-badawcze
  • działy projektowe lub finansowe firm branży gospodarczej
  • banki i inne instytucje finansowe
  • firmy ubezpieczeniowe
  • instytucje kulturalno-oświatowe promujące nauki ścisłe.

Na studiach licencjackich na specjalności nauczycielskiej możesz zdobyć wstępne przygotowanie do nauczania matematyki w szkole. Możesz kontynuować studiowanie matematyki nauczycielskiej na studiach magisterskich i zdobyć uprawnienia do nauczania matematyki w szkole. Ale możesz także kontynuować studiowanie matematyki na studiach magisterskich na innej specjalności.

Kierunek okiem absolwenta

link do artykułu

Aktualny program studiów

Aktualną siatkę studiów, z rozpiską przedmiotów i sylabusami znajdziesz TUTAJ.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 2. luty 2021 - 11:02; osoba wprowadzająca: Sebastian Zaborowski Ostatnia zmiana: środa, 1. Czerwiec 2022 - 10:43; osoba wprowadzająca: Sebastian Zaborowski