Fizyka

Fizyka, I stopień

Opis kierunku fizyka

Fizyka jest kierunkiem studiów o profilu ogólnoakademickim, czyli dającym absolwentom tego kierunku ogólną̨ wiedzę z fizyki (doświadczalnej i teoretycznej) oraz umiejętności umożliwiającej im eksperymentalną pracę w laboratoriach badawczych, kontrolnych, diagnostycznych.

Kształcenie studentów na kierunku Fizyka prowadzone jest przez pracowników Instytutu Fizyki Doświadczalnej oraz Instytutu Fizyki Teoretycznej i Astrofizyki. Zajęcia laboratoryjne odbywają się w nowoczesnych pracowniach naukowo-dydaktycznych. Dzięki funduszom unijnym (m.in. z projektu „Fizyka dla przyszłości” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego) i środkom własnym Uniwersytetu Gdańskiego powstało nowoczesne laboratorium dydaktyczne. Laboratorium to z 40 nowoczesnymi stanowiskami doświadczalnymi wraz z pracownią fizyki nuklearnej i obrazowania medycznego oraz innymi pracowniami specjalistycznymi wyposażonymi w aparaturę na najwyższym światowym poziomie umożliwia zdobycie umiejętności rozwiązywania problemów współczesnej nauki i gospodarki.

Dla studentów przewidziane są programy stypendialne - stypendia naukowe i socjalne, a także programy wymiany naukowej i dydaktycznej.

Sylwetka absolwenta kierunku Fizyka

Absolwent kierunku Fizyka I stopnia:

  • jest przygotowany do podjęcia pracy w zawodzie fizyka (jako członek zespołów realizujących projekty naukowo-badawcze, także interdyscyplinarne), do podjęcia pracy w firmach badawczo-rozwojowych (w tym, do prowadzenia własnej firmy), konsultingowych, szkoleniowych oraz w jednostkach administracji publicznej i samorządowej;
  • ma wiedzę i umiejętności umożliwiające mu ocenę przydatności nowej aparatury pomiarowej, nowych technologii i nowych narzędzi wykorzystujących cyfrowe przetwarzanie informacji.

Uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela fizyki

Studenci kierunku Fizyka w czasie studiów I stopnia mogą dodatkowo uczestniczyć w zajęciach tzw. bloku psychologiczno-pedagogicznego. Zaliczenie przedmiotów z tego bloku jest warunkiem koniecznym do uzyskania uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela. Ponadto, aby uzyskać kwalifikacje nauczyciela fizyki warunkiem dostatecznym jest zaliczenie przedmiotów z dydaktyki fizyki wykładanych na kierunku Fizyka II stopnia. Przygotowanie dydaktyczne, psychologiczne i pedagogiczne uprawnia do wykonywania zawodu nauczyciela fizyki na wszystkich etapach edukacji.

Perspektywa zatrudnienia

Absolwenci kierunku Fizyka mogą szukać zatrudnienia w akademickich placówkach naukowo-badawczych w kraju i za granicą, w takich dziedzinach jak: fizyka, biofizyka, biotechnologia, medycyna, nanotechnologia, inżynieria materiałowa, informacja kwantowa, laboratoriach badawczo-wdrożeniowych przedsiębiorstw pracujących w zakresie najnowszych technologii, sektorze finansowym - bankach, firmach ubezpieczeniowych, firmach informatycznych, szkołach jako nauczyciele fizyki.

Kierunek okiem absolwenta

link do artykułu

Aktualny program studiów

Aktualną siatkę studiów, wraz z rozpiską przedmiotów i sylabusami znajdziesz TUTAJ.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: sobota, 6. luty 2021 - 12:17; osoba wprowadzająca: Hanna Furmańczyk Ostatnia zmiana: czwartek, 15. Kwiecień 2021 - 22:11; osoba wprowadzająca: Hanna Furmańczyk