Fizyka medyczna

Fizyka medyczna, I stopień

Opis kierunku fizyka_med

Zajęcia na kierunku Fizyka Medyczna są prowadzone przez pracowników Instytutu Fizyki Doświadczalnej, Instytutu Fizyki Teoretycznej i Astrofizyki oraz pracowników Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Zajęcia odbywają się w pracowniach dydaktycznych (fizyczne laboratorium dydaktyczne z 40 nowoczesnymi stanowiskami doświadczalnymi, pracownia fizyki nuklearnej i obrazowania medycznego) oraz specjalistycznych pracowniach naukowych Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego oraz w pracowniach klinik Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku.

Fizyka medyczna na UG - co to za studia?

Student fizyki medycznej na gdańskiej uczelni zdobywa szeroką wiedzę z fizyki, opartą na gruntownej wiedzy matematycznej oraz umiejętność pracy laboratoryjnej, by sprostać obowiązkom fizyka medycznego w zakładach opieki zdrowotnej (w pracowniach radiologii, radioterapii i medycyny nuklearnej). Zajęcia laboratoryjne odbywają się w pracowniach naukowo-dydaktycznych Wydziału wyposażonych w najnowocześniejszą aparaturę i prowadzone są przez kadrę Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Na kierunku przewidziane są czterotygodniowe praktyki zawodowe odbywane w ZOZach publicznej i niepublicznej służby zdrowia na podstawie umów z potencjalnymi pracodawcami.

Perspektywy dalszego kształcenia: Fizyka medyczna studia II stopnia (magisterskie) na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UG.

Co robi fizyk medyczny?

Fizycy medyczni zajmują się kalibracją urządzeń, dobierają dawki promieniowania, obsługują sprzęt medyczny podczas diagnozowania i terapii i współpracują z lekarzami przy takich badaniach i działaniach terapeutycznych, jak:

 • aparaty radiologiczne RTG,
 • aparaty radioterapii onkologicznej,
 • aparaty medycyny nuklearnej,
 • aparaty MR
 • aparaturę elektromedyczną do fizjoterapii,
 • aparaty EKG,
 • aparaty EEG,
 • aparaty EMG,
 • aparaty do hemodializy,
 • aparaty promieniolecznictwa dermatologicznego.

Cele kształcenia

Student fizyki medycznej:

 • zdobywa wiedzę z fizyki, poszerzoną w zakresie fizyki promieniowania jonizującego;
 • poznaje aparat matematyczny potrzebny do opisu zjawisk fizycznych;
 • zdobywa wiedzę medyczną z zakresu anatomii, fizjologii, patofizjologii;
 • nabywa umiejętność pracy laboratoryjnej (obsługi podstawowej aparatury badawczej, również medycznej, analizy wyników badań i sposobu ich prezentacji);
 • uczy się jak wykorzystać wiedzę z fizyki w medycynie, szczególnie w radioterapii, radiologii i w medycynie nuklearnej;
 • uzyskuje umiejętności korzystania z nowoczesnych technik informacyjnych, przetwarzania danych, obliczeń matematycznych, stosowania modeli matematycznych i metod statystycznych;
 • kontynuuje naukę języka obcego (uzyskując poziom biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy) oraz uczy się języka specjalistycznego z zakresu nauk fizycznych i medycznych.

Perspektywa zatrudnienia

Absolwent fizyki medycznej posiada szeroką wiedzę z fizyki i medycyny, którą może wykorzystać w pracy w zakładach opieki zdrowotnej, a w szczególności w pracowniach radiologii, radioterapii i medycyny nuklearnej jako specjalista fizyki medycznej po uzyskaniu specjalizacji w tym zakresie.

Aktualny program studiów

Aktualną siatkę studiów, wraz z rozpiską przedmiotów i sylabusami znajdziesz TUTAJ.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: sobota, 6. luty 2021 - 12:50; osoba wprowadzająca: Hanna Furmańczyk Ostatnia zmiana: poniedziałek, 26. Kwiecień 2021 - 21:46; osoba wprowadzająca: Hanna Furmańczyk