Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna

Opis kierunku radio

Kierunek Bezpieczeństwo Jądrowe i Ochrona Radiologiczna na Uniwersytecie Gdańskim jest międzywydziałowym kierunkiem interdyscyplinarnym zawiadywanym przez Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki wspólnie z Wydziałem Chemii. W szczególnosci, zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez pracowników Instytutu Fizyki Doświadczalnej WMFiI oraz pracowników Katedry Chemii i Radiochemii Środowiska WCh. Zajęcia laboratoryjne odbywają się w nowoczesnych laboratoriach (fizyczne laboratorium dydaktyczne z 40 nowoczesnymi stanowiskami doświadczalnymi, pracownia fizyki nuklearnej i obrazowania medycznego) oraz specjalistycznych pracowniach naukowych na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki oraz na Wydziale Chemii.

Studia przygotowują do prowadzenia polityki bezpieczeństwa jądrowego oraz utrzymania ochrony radiologicznej, do pracy w nadzorze i kontroli obrotu i stosowania preparatów promieniotwórczych i promieniowania jonizującego.

Co to za studia?

Student Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej na UG zdobywa wiedzę i umiejętności z takich obszarów, jak:

 • podstawy fizyki, chemii, matematyki,
 • radiochemii i fizyki promieniowania jonizującego,
 • wpływ preparatów promieniotwórczych oraz promieniowania jonizującego na organizmy żywe i środowisko naturalne,
 • przepisy prawa regulujące obrót i stosowanie preparatów promieniotwórczych oraz źródeł promieniowania jonizującego,
 • nowoczesne techniki informatyczne przetwarzania danych, obliczeń numerycznych,
 • metody statystyczne.

Cele kształcenia

Student kierunku Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna:

 • zdobywa szeroką wiedzę teoretyczną i praktyczną z fizyki i chemii, poszerzoną w zakresie radiochemii i fizyki promieniowania jonizującego;
 • poznaje aparat matematyczny niezbędny do opisu zjawisk fizycznych;
 • uczy się o wpływie preparatów promieniotwórczych oraz promieniowania jonizującego na organizmy żywe;
 • poznaje przepisy prawa regulujące obrót i stosowanie preparatów promieniotwórczych oraz źródeł promieniowania jonizującego;
 • zdobywa umiejętności korzystania z nowoczesnych technik informatycznych przetwarzania danych, obliczeń numerycznych (rozumienia formuł i rozumienia niepewności obliczeń, konstrukcji modeli matematycznych i stosowania właściwych metod statystycznych);
 • kontynuuje naukę języka obcego (uzyskując poziom biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy) oraz uczy się języka specjalistycznego z zakresu nauk fizycznych.

Atuty kierunku

Kierunek Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna wyróżnia:

 • duża liczba zajęć w nowoczesnych laboratoriach fizycznych i chemicznych z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu naukowego,
 • praktyki w instytucjach monitorujących środowisko i warunki pracy w działalności technicznej, przemysłowej i medycznej, realizujące konkretne programy oparte na zakładanych efektach kształcenia oraz instytucjach i firmach realizujących usługi techniczne, przemysłowe i medyczne,
 • możliwość udziału w popularyzacji kierunków fizyki i chemii oraz w edukacji popularyzującej problematykę bezpieczeństwa jądrowego,
 • absolwent uzyskuje szeroką wiedzę w zakresie chemii i fizyki, opartą na gruntownej znajomości matematyki oraz umiejętności pracy laboratoryjnej.

Praktyki zawodowe

Praktyki zawodowe (4 tygodnie, po IV semestrze) odbywają się w stacjach sanitarno-epidemiologicznych, firmach i instytucjach naukowo-badawczych, których profil działalności pokrywa się z monitoringiem i ochroną radiologiczną, a także zabezpieczeniem działania służby zdrowia. W czasie trwania praktyk student jest ubezpieczony przez UG.

Perspektywa zatrudnienia

 • w jednostkach prowadzących pomiary dozymetrii środowiskowej i indywidualnej oraz przemysłowej i technicznej,
 • w instytucjach kontrolujących i monitorujących środowisko naturalne oraz warunki pracy, a także prowadzących kontrolę jakości działań w przemyśle oraz zakładach opieki zdrowotnej,
 • jako zaplecze energetyki nuklearnej (w perspektywie budowy i eksploatacji elektrowni jądrowej),
 • w stacjach sanitarno-epidemiologicznych,
 • w szkołach wyższych, w jednostkach naukowo-badawczych, w instytutach medycyny pracy,
 • w ochronie zdrowia.

Aktualny program studiów

Aktualną siatkę studiów, wraz z rozpiską przedmiotów i sylabusami znajdziesz TUTAJ.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: sobota, 6. luty 2021 - 13:15; osoba wprowadzająca: Hanna Furmańczyk Ostatnia zmiana: poniedziałek, 8. luty 2021 - 17:18; osoba wprowadzająca: Hanna Furmańczyk