Bioinformatyka

Opis kierunkuBioinformatyka

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UG prowadzi na Uniwersytecie Gdańskim interdyscyplinarny kierunek Bioinformatyka. To unikatowy kierunek, którego celem jest przygotowanie Absolwentów do pracy z zastosowaniem technik informatycznych i matematycznych do badania układów biologicznych (m.in. w genetyce) i wykorzystanie ich w biotechnologii. Umiejętność przetwarzania gigantycznej ilości informacji uzyskiwanej w czasie badania genomów i proteomów organizmów żywych jest niezbędna nie tylko w pracy naukowej, ale także w zastosowaniach praktycznych w biologii, biochemii, biofizyce, biotechnologii i medycynie. Stąd zapotrzebowanie na bioinformatyków w instytucjach naukowo-badawczych i komercyjnych. To interdyscyplinarne studia międzywydziałowe. Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UG prowadzi je z:

 • Wydziałem Biologii UG,
 • Wydziałem Chemii UG,
 • Międzyuczelnianym Wydziałem Biotechnologii UG i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Możesz studiować ten kierunek na licencjackich studiach pierwszego stopnia (6 semestrów). Dostępne są w trybie stacjonarnym. Studia na kierunku bioinformatyka na UG w trybie stacjonarnym są bezpłatne.

Matematyka i IT w bioinformatyce - co to za studia?

Bioinformatyka to kierunek oferujący kształcenie w zakresie stosowania technik informatycznych i matematycznych w badaniach biologicznych i medycznych. Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UG na tych studiach międzywydziałowych odpowiada za wiedzę i umiejętności związane z kompetencjami matematycznymi i informatycznymi, związanymi z funkcjonowaniem baz danych i ich analizą. W trakcie studiów na bioinformatyce zdobywa się takie kompetencje jak:

 • biegłe posługiwanie się systemem operacyjnym Linux,
 • programowanie w języku Python,
 • zarządzanie dużym projektem informatycznym, połączone z umiejętnością posługiwania się systemem kontroli wersji,
 • znajomość technik uczenia maszynowego i ich praktycznego wykorzystania do eksploracji danych wielowymiarowych oraz budowania i walidacji modeli,
 • zarządzanie biologicznymi bazami danych, umiejętność przeprowadzenia analizy genomicznej, w tym adnotacji genów,
 • znajomość metod rekonstrukcji drzew filogenetycznych z zastosowaniem danych molekularnych,
 • umiejętność przewidywania struktury białek,
 • umiejętność analizy wyników sekwencjonowania DNA i RNA,
 • znajomość zagadnień dotyczących różnorodności biologicznej, taksonomii, biologii komórki, biochemii, biologii molekularnej i genetyki
 • modelowanie przy pomocy równań matematycznych zjawisk przyrodniczych,
 • stosowanie efektywnych algorytmów i programów komputerowych, konstruujących rozwiązania dla problemów z biologii, medycyny i biotechnologii.
 • umiejętność wizualizacji i prezentowania wyników
 • metody matematyczne bioinformatyki
 • podstawy chemii dla bioinformatyków
 • Python z podstawami algorytmiki
 • uczenie maszynowe
 • metody numeryczne dla bioinformatyków
 • techniki eksploracji danych wielowymiarowych
 • biologia komórki i metabolizm
 • modelowanie struktury biocząsteczek
 • bioinformatyczna analiza sekwencji
 • biologia molekularna i genetyka
 • genomika

Perspektywa zatrudnienia

Absolwent kierunku Bioinformatyka jest przygotowany do podjęcia pracy w firmach badawczo-rozwojowych sektora biotechnologicznego i medycznego, a także w firmach IT zajmujących się rozwojem oprogramowania. Absolwent posiada podstawowe kompetencje niezbędne do prowadzenia własnej firmy.

Aktualny program studiów

Aktualną siatkę studiów, wraz z rozpiską przedmiotów i sylabusami znajdziesz TUTAJ.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 8. luty 2021 - 16:56; osoba wprowadzająca: Hanna Furmańczyk Ostatnia zmiana: poniedziałek, 8. luty 2021 - 17:12; osoba wprowadzająca: Hanna Furmańczyk