Sekcja Informatyczna

Telefon dyżurny (w godzinach 8:00-16:00): 573 001 447

Adresy, pod którymi można uzyskać pomoc:

Adresy, pod którymi można uzyskać informacje nt.:

 

Zadania Sekcji Informatycznej obejmują m. in.:

 1. administrowanie siecią komputerową Wydziału
  w zakresie:
  • rejestrowania podłączanych urządzeń
  • obsługi zakresów adresowych IP
  • monitorowania działania sieci,
 2. wsparcie w zakresie usług sieciowych, dostępu do zasobów i istniejących platform intranetowych Wydziału,
 3. dystrybucję oprogramowania ogólnodostępnego dla Uczelni, prowadzenie jego inwentaryzacji oraz pomoc pracownikom oraz studentom Wydziału w instalacji,
 4. obsługę pracowni komputerowych na Wydziale,
 5. wsparcie użytkowników w instalacji i konfiguracji służbowego:
  • sprzętu komputerowego,
  • urządzeń drukujących,
  • oprogramowania antywirusowego,
  • oprogramowania dostępnego w ramach umów zbiorowych, w tym firmy Microsoft,
  • dostępu do sieci bezprzewodowych,
 6. wsparcie pracowników i studentów Wydziału, w szczególności wsparcie dla zajęć dydaktycznych prowadzonych na Wydziale w zakresie:
  • instalacji oprogramowania na stacjach roboczych
  • instalacji i utrzymania usług niezbędnych do prowadzenia zajęć,
 7. współpracę z CI UG w celu realizacji powyższych zadań.
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 20. Grudzień 2021 - 11:28; osoba wprowadzająca: Hanna Furmańczyk Ostatnia zmiana: wtorek, 7. luty 2023 - 10:08; osoba wprowadzająca: Krzysztof Sikorski