Informacje dla studentów pierwszego roku

Poniżej zebraliśmy w skrócie kilka najważniejszych zagadnień dotyczących korzystania z laboratoriów komputerowych i sieci lokalnej [w tym bezprzewodowej] dla osób stawiających pierwsze kroki na Wydziale MFI.

 1. Konta
  • wszyscy nowi studenci Wydziału MFI mają zakładane konta z początkiem roku akademickiego, login i hasło otrzymują na swój adres email @studms.ug.edu.pl (dostęp z portalu studenta)
  • student traci prawo do konta z chwilą ukończenia studiów lub skreślenia z listy studentów
 2. Hasła
  • studenci muszą zmienić hasło po pierwszym zalogowaniu.
  • hasło musi być co najmniej 8-znakowe i zawierać przynajmniej po jednym znaku z czterech podanych kategorii:
   • mała litera
   • duża litera
   • cyfra
   • znak specjalny !@#$%^& …
  • zmiana hasła w przypadku zapomnienia https://mfi.ug.edu.pl/zmiana-hasla
 3. Gdzie są laboratoria komputerowe
  • informatyka praktyczna 3.04, 3.05, 3.11 i 3.13
  • pozostałe kierunki 137, A001, A005, A015, A101
 4. Zasady korzystania z laboratorium
  • czego nie wolno: jeść, pić, kurtki,
  • samodzielnie grzebać przy sprzęcie
  • rozsyłać spam
  • włamania? -odradzamy ;) - nie ma zbrodni doskonałej, a konsekwencje przyłapania b. przykre [kara 3]
  • wszystkie laboratoria są monitorowane
  • zaleca się korzystanie z tego samego stanowiska w danym laboratorium (przyśpiesza logowanie do Windows)
  • prywatny sprzęt pozostawiony w laboratoriach czasem trafia do portierni, administracji, pokoju 3.10
  • przestrzeganie Netykiety
 5. Kary za nieprzestrzeganie w/w zasad
  1. blokada konta do momentu wyjaśnienia,
  2. blokada konta do końca semestru,
  3. rozmowa u Dziekana.
 6. Sieć WiFi
  • punkty dostępowe nazywają się MFI-nn [MFI-137, MFI-51, …]
  • eduroam - klucz generujemy na portalu studenta
 7. Adresy, pod którymi możesz uzyskać pomoc:
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 6. luty 2023 - 14:10; osoba wprowadzająca: Daniel Okoniewski Ostatnia zmiana: środa, 27. Wrzesień 2023 - 10:20; osoba wprowadzająca: Krzysztof Sikorski