Regulamin korzystania z laboratorium komputerowego 

  1. Laboratoria są objęte monitoringiem w postaci kamer i kontroli transmisji danych w sieci.
  2. Pierwszeństwo w dostępie do sali mają zajęcia dydaktyczne zgodne z planem.  
  3. Korzystający z laboratorium mają obowiązek zostawiać w szatni swoje płaszcze i kurtki.  
  4. Zabrania się jedzenia i picia w laboratoriach.  
  5. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek zmian w konfiguracji i ustawieniu sprzętu. 
  6. Uwagi dotyczące działania sprzętu należy przekazywać obsłudze laboratorium (np. wypełniając formularz na stronie https://mfi.ug.edu.pl/awaria), telefonicznie (573-001-447) lub osobiście (np. prowadzącemu zajęcia). 
  7. Po zakończeniu pracy należy zamknąć system i wyłączyć komputer. 
  8. Osoba opuszczająca salę jako ostatnia ma obowiązek pozamykać okna, wyłączyć komputery i rzutnik oraz zamknąć salę.
  9. Korzystających z zasobów sieci komputerowej obowiązuje Regulamin uczelnianej sieci komputerowej UG.

Osoby nieprzestrzegające powyższych zasad będą miały blokowane konta lub zostaną usunięte z laboratorium.

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 4. Kwiecień 2023 - 14:13; osoba wprowadzająca: Krzysztof Sikorski Ostatnia zmiana: wtorek, 4. Kwiecień 2023 - 14:16; osoba wprowadzająca: Krzysztof Sikorski