Działalność naukowa

Spectral Metric and Einstein Functionals.

Welcome to our next seminar. 

The seminar will be held in room no. 361 at IFTiA, as well as online at the following link:

https://zoom.us/j/94361414308?pwd=cC8xaTNBd290Rzk1TUgrZzZhcWczUT09

 

Meeting ID: 943 6141 4308 

Passcode: 78pA05 

Date: 17.06.2022 @ 12:15 

 

Speaker: prof. Andrzej Sitarz Title : Spectral Metric and Einstein Functionals

Abstract: 

I'll review the concept of expressing the two basic notions of Riemannian geometry using spectral methods and Wodzicki residue over the algebra of pseudodifferential operators. This approach admits generalizations to the framework of noncommutative geometry. Based on joint work with L.Dabrowski and P.Zalecki

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 15. Czerwiec 2022 - 12:50; osoba wprowadzająca: Dorota Pitra-Ptaszek Ostatnia zmiana: środa, 15. Czerwiec 2022 - 12:59; osoba wprowadzająca: Dorota Pitra-Ptaszek

O Instytucie

Instytut Fizyki Teoretycznej i Astrofizyki jest jednostką należącą do Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego. Prowadzi badania naukowe w następujących obszarach:

  • Teoria informacji kwantowej: kwantowa kryptografia, stany splątane, splątanie związane, miary splątania, przetwarzanie kwantowej informacji, termodynamika przetwarzania kwantowej informacji, kanały kwantowe, kwantowe obliczenia
  • Fizyka matematyczna: dynamiczne systemy kwantowe i klasyczne, niekomutatywna dynamiczna entropia, dekoherencja w systemach kwantowych, dodatnie i kompletnie dodatnie odwzorowania, kwantowe korelacje
  • Modelowanie systemów złożonych: automaty komórkowe do symulacji zjawisk fizycznych, ekonomicznych i społecznych, dynamika nieliniowa, chaos i fraktale, analiza szeregów czasowych, perkolacje ◦ Fizyka atomowa i molekularna: efekty zderzeniowe w systemach dwóch atomów, oddziaływania międzyatomowe, struktura energetyczna systemów wieloatomowych
  • Oddziaływanie światła z systemami atomowymi: stacjonarne oraz zależne od czasu wzbudzenia, efekty kinetyczne indukowane przez światło, wpływ pola magnetycznego na wzbudzenia atomowe i propagację światła
  • Fundamenty mechaniki kwantowej: kwantowa interferometria, nierówności Bella, kwantowa komunikacja, algorytmy złożoności komunikacyjnej, kwantowa teleportacja.
  • Astrofizyka: fizyka materii międzygwiazdowej

Instytut Fizyki Teoretycznej i Astrofizyki UG wspiera organizacyjnie i finansowo Krajowe Centrum Informatyki Kwantowej w Gdańsku.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 17. Lipiec 2014 - 10:04; osoba wprowadzająca: Wiesław Laskowski Ostatnia zmiana: wtorek, 1. Grudzień 2020 - 09:24; osoba wprowadzająca: Wiesław Laskowski