O Instytucie

Instytut Fizyki Teoretycznej i Astrofizyki jest jednostką należącą do Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego. Prowadzi badania naukowe w następujących obszarach:

  • Teoria informacji kwantowej: kwantowa kryptografia, stany splątane, splątanie związane, miary splątania, przetwarzanie kwantowej informacji, termodynamika przetwarzania kwantowej informacji, kanały kwantowe, kwantowe obliczenia
  • Fizyka matematyczna: dynamiczne systemy kwantowe i klasyczne, niekomutatywna dynamiczna entropia, dekoherencja w systemach kwantowych, dodatnie i kompletnie dodatnie odwzorowania, kwantowe korelacje
  • Modelowanie systemów złożonych: automaty komórkowe do symulacji zjawisk fizycznych, ekonomicznych i społecznych, dynamika nieliniowa, chaos i fraktale, analiza szeregów czasowych, perkolacje ◦ Fizyka atomowa i molekularna: efekty zderzeniowe w systemach dwóch atomów, oddziaływania międzyatomowe, struktura energetyczna systemów wieloatomowych
  • Oddziaływanie światła z systemami atomowymi: stacjonarne oraz zależne od czasu wzbudzenia, efekty kinetyczne indukowane przez światło, wpływ pola magnetycznego na wzbudzenia atomowe i propagację światła
  • Fundamenty mechaniki kwantowej: kwantowa interferometria, nierówności Bella, kwantowa komunikacja, algorytmy złożoności komunikacyjnej, kwantowa teleportacja.
  • Astrofizyka: fizyka materii międzygwiazdowej

Instytut Fizyki Teoretycznej i Astrofizyki UG wspiera organizacyjnie i finansowo Krajowe Centrum Informatyki Kwantowej w Gdańsku.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 17. Lipiec 2014 - 10:04; osoba wprowadzająca: Wiesław Laskowski Ostatnia zmiana: wtorek, 1. Grudzień 2020 - 09:24; osoba wprowadzająca: Wiesław Laskowski