Matematyka

Matematyka, II stopień

mat2Opis kierunku

Matematyka jest podstawowym językiem nauki i dlatego jej znajomość otwiera drzwi do bardzo wielu działań – czy to w nauce, czy w pracy zawodowej. Dla wszystkich tych, którzy matematykę lubią i chcą ją zgłębiać, kierunek ten jest bardzo dobrym punktem początkowym wspaniałej podróży. Na kierunku matematyka zdobędziesz solidne podstawy matematyki teoretycznej, które są niezbędne w przypadku planowanej kariery naukowej, ale także gdy myślisz o zawodzie aktuariusza, maklera itd. Studiując na kierunku matematyka zdobędziesz umiejętności używania matematycznych i statystycznych narzędzi analitycznych, również z wykorzystaniem najnowszych technologii informatycznych, które są bardzo cenione przez współczesnych pracodawców z branży IT oraz wszelkiego rodzaju instytucji finansowych. Kierunek matematyka to również znakomity wybór dla osób, które czują powołanie dydaktyczne i chcą zdobyć uprawnienia do nauczania matematyki w szkole.

Co wyróżnia ten kierunek?

Matematyka na UG to przede wszystkim nabywanie i rozwój wiedzy oraz umiejętności związanych z głównymi obszarami nauk matematycznych - logiką i podstawami matematyki, algebrą, analizą matematyczną, geometrią z topologią, matematyką dyskretną, statystyką i rachunkiem prawdopodobieństwa, matematyką stosowaną i badaniami okołomatematycznymi. Absolwent wyposażony jest w wiedzę i umiejętności, dające możliwości ich wykorzystania w różnych dziedzinach stosujących metody matematyczne, a także szybkiego przyswojenia nowej wiedzy z danej dziedziny i jej dostosowania do zmieniających się potrzeb rynku pracy. W czasie studiów będziesz mógł wybierać przedmioty fakultatywne, związane z Twoimi zainteresowaniami. Niektórzy studenci już podczas studiów podejmują współpracę naukową z pracownikami Instytutu Matematyki, co w kilku przypadkach zakończyło się publikacją artykułu w czasopismach naukowych. Oprócz nauki możesz realizować się również w wielu innych dziedzinach życia akademickiego: w prężnie działających kołach naukowych, podczas organizacji licznych imprez popularyzujących naukę, konkursów dla uczniów i studentów. Nasi studenci biorą udział w konkursie Mat2Tab na tworzenie materiałów do tablicy interaktywnej, organizują Ligę Matematyczną dla szkół średnich, biorą udział w Bałtyckim Festiwalu Nauki .Przekonaj się, że doświadczenie zdobyte w ten sposób będzie procentować w wielu sytuacjach zawodowych czy społecznych w przyszłości. Będziesz miał dostęp do praktyk zawodowych oraz możliwość udziału w programach wymiany studenckiej MOST i Erasmus+.

Oferowane specjalności:

Jeżeli myślisz o kontynuowaniu nauki na studiach doktoranckich, a następnie o dalszej karierze naukowej, specjalność „Matematyka Teoretyczna” jest idealnym rozwiązaniem. Są to praktycznie studia prowadzone według indywidualnego toku nauczania – z przewagą przedmiotów fakultatywnych. Na seminarium magisterskim studenci czytają i referują fragmenty monografii lub artykuły z czasopism matematycznych oraz przygotowują pracę magisterską. To na seminarium magisterskim zetkniesz się po raz pierwszy z pracą naukową. Umożliwiamy swoim studentom także udział w seminariach dla pracowników Instytutu Matematyki, aby studenci zainteresowani karierą naukową mieli szansę już podczas studiów rozpocząć swoją pracę naukową. Warto jednak pamiętać, że specjalność ta nie skazuje na studia doktoranckie oraz na pracę na wyższej uczelni – szerokie horyzonty matematyczne otwierają wiele drzwi.
Na studiach magisterskich można uzyskać uprawnienia do nauczania matematyki na wszystkich poziomach szkolnych, gdzie przedmiot matematyka występuje. Zatem gorąco zapraszamy zarówno absolwentów matematycznych studiów licencjackich ze specjalnością nauczycielską, jak i z inną specjalnością. Na studiach magisterskich zdobędziesz przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne i dydaktyczne oraz merytoryczne do nauczania matematyki, też przy użyciu nowoczesnych technologii i oprogramowania. Staramy się, by podczas studiów nie pomijać nowoczesnych technologii – praca z komputerem i tablicą multimedialną staje się bowiem standardem. Nawet jeśli czujesz pewne obawy przed zaawansowanymi technologiami, to nasze studia pomogą Ci te obawy przezwyciężyć. Wiele z naszych przedmiotów wymaga pracy z komputerem. Nauczysz się też korzystać z komputera podczas prowadzenia lekcji w szkole. Studiując specjalność nauczycielską zdobędziesz taką wiedzę w zakresie podstawowych przedmiotów matematycznych i technologii informatycznych, jak studenci specjalności nienauczycielskich. Zatem wybranie specjalności nauczycielskiej nie zamyka Ci drogi do podjęcia innej pracy niż praca nauczyciela.
Matematyka Finansowa jest kierunkiem, który daje możliwość poznania narzędzi współczesnej matematyki, niezbędnych do zrozumienia i modelowania wielu zjawisk związanych głównie z rynkami finansowymi oraz ubezpieczeniami. Bez zaawansowanych metod stochastycznych czy numerycznych trudno sobie wyobrazić wycenę współczesnych instrumentów finansowych, takich jak na przykład opcje. Weryfikacja teoretycznych modeli, przy wykorzystaniu danych z rynku wymaga znajomości najnowszych osiągnięć statystyki. Treści prowadzonych na kierunku wykładów odpowiadają tym zapotrzebowaniom. Poza klasycznymi wykładami z procesów stochastycznych, czy równań różniczkowych stochastycznych studenci poznają praktyczne wykorzystanie danej wiedzy na wykładach poświęconych między innymi analizie współczesnych instrumentów finansowych i metod ich wyceny, ocenie i modelowaniu ryzyka w oparciu o najnowsze miary ryzyka, problematyce aktuarialnej, w tym modelom tworzenia składek ubezpieczeniowych oraz rezerw.

Studiując Matematykę Finansową będziesz miał też do wyboru zajęcia dotyczące różnych narzędzi informatycznych i statystycznych, przydatnych w praktycznym modelowaniu . Absolwenci tego kierunku mogą z powodzeniem zdawać egzaminy aktuarialne, znajdują zatrudnienie w firmach ubezpieczeniowych, w bankach jak też w firmach typu IT, gdzie ich wiedza z zakresu finansów oraz ubezpieczeń oparta na dobrej znajomości matematyki, pozwalającej na szybkie uczenie się nowych zagadnień, jest bardzo pożądana.

Perspektywa zatrudnienia

Studiując matematykę zdobędziesz umiejętności analitycznego myślenia, konstruowania i analizowania modeli matematycznych, jak i użycia technik informatycznych, które dają przygotowanie do pracy w takich miejscach, jak:

  • instytuty naukowo-badawcze
  • działy projektowe lub finansowe firm branży gospodarczej
  • banki i inne instytucje finansowe
  • firmy ubezpieczeniowe
  • instytucje kulturalno-oświatowe promujące nauki ścisłe.

Na specjalności nauczycielskiej możesz dodatkowo zdobyć uprawnienia do nauczania matematyki w szkole.

Kierunek okiem studenta

link do artykułu

Aktualny program studiów

Aktualną siatkę studiów, wraz z rozpiską przedmiotów i sylabusami znajdziesz TUTAJ.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 10. luty 2021 - 22:02; osoba wprowadzająca: Hanna Furmańczyk Ostatnia zmiana: środa, 1. Czerwiec 2022 - 10:44; osoba wprowadzająca: Hanna Furmańczyk