fbpx Uchwały | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Uchwały | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Uchwały

Autor: 
GW, IM UG
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 13 marca 2020 roku, 15:11
nr uchwały data podjęcia  treść 
10/12/03/2020 12.03.2020 Zamiana egzaminatora z filozofii, w przewodach doktorskich mgr Marty Leśniak, mgr Marty Kwela, mgr Małgorzaty Lebiedź oraz mgr. Pawła Barbarskiego
9/12/03/2020 12.03.2020 Powołanie członka komisji egzaminacyjnej z dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim mgr. Pawła Barbarskiego
8/12/03/2020 12.03.2020 Odwołanie członka komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Pawła Barbarskiego
7/12/03/2020 12.03.2020 Odwołanie członka komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Pawła Barbarskiego
6/12/03/2020 12.03.2020 Wyrażenie zgodny na złożenie rozprawy doktorskiej w języku angielskim przez mgr. Pawła Barbarskiego
5/12/03/20250 12.03.2020 Wyznaczenie  promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr Marty Kwela.
4/12/03/2020 12.03.2020 Wyznaczenia promotora sprawującego opiekę naukową nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej mgr. Bartosza Kamedulskiego
3/12/03/2020 12.03.2020 Uchwała w sprawie powołania komisji doktorskiej w przewodzie mgr Marty Leśniak. 
2/12/03/2020 12.03.2020

Uchwała w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Marty Leśniak.

5/09/01/2020 09.01.2020 Wyznaczenie promotora sprawującego opiekę naukową nad przygotowaniem rozpawy doktorskiej mgr. Rafała Perczyńskiego 
4/09/01/2020 09.01.2020 Wyznaczenie promotora sprawującego opiekę naukową nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej mgr. Bartłomieja Pawelskiego 

3/09/01/2020

3a/09/01/2020

09.01.2020

Wyznaczenie promotora oraz promotora pomocniczego, sprawujących opiekę naukową nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej mgr. Krzysztofa Kowitza

2/09/01/2020 09.01.2020 Nadanie stopnia doktora habilitowanego dr. Jackowi Gulgowskiemu w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinie matematyka
4/12/12/2019 12.12.2019

Opinia w sprawie oceny okresowej nauczycieli akademickich Uniwersytetu Gdańskiego

Załącznik do uchwały

3/12/12/2019 12.12.2019 Powołanie komisji Rady ds. ewaluacji jakości działalności naukowej w dysycplinie matematyka 
2a/14/11/2019 14.11.2019 Wyróznienie rozprawy doktorskiej dr. Adama Dzedzeja 
2/14/11/2019 14.11.2019 Nadanie mgr. Adamowi Dzedzejowi stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinie matematyka