Instytut Fizyki Teoretycznej i Astrofizyki | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki