fbpx Programy studiów zakończonych naborów I stopnia | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Jesteś tutaj

Programy studiów zakończonych naborów I stopnia

Program studiów na kierunku bioinformatyka (nabór 2013/2014)

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 24 maja 2018 roku, 11:06

STUDIA I STOPNIA (3-letnie dzienne)

Bioinformatyka - 2013 - 2016

Na każdym roku student powinien uzyskać 60 punktów kredytowych ECTS
z przedmiotów obligatoryjnych i fakultatywnych (do wyboru).

I rok

Przedmiot

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

For. zal.

ECTS

I ROK - SEMESTR 1

Matematyka

30

60  

90

E/Zo

7

Wstęp do informatyki

15

 

45

60

Z/Zo

7

Podstawy biologii

30

 

30

60

E/Zo

7

Chemia ogólna i nieorganiczna

15

15

30

60

E/Zo/Zo

7

Język angielski

 

60

 

60

Zo

2

Razem semestr 1

90

135

105

330

 

30

I ROK - SEMESTR 2

Matematyka dyskretna i algebra liniowa

30

30

 

60

E/Zo

5

Fizyka

30

30  

60

E/Zo

4

Chemia organiczna

30 30

 

60

E/Zo

4

Programowanie

30

60

 

90

Z/Zo

6

Biologia komórki

45

 

45

90

E/Zo

7

Wychowanie fizyczne

 

30  

30

Z 1

Język angielski

  60

 

60

Zo/ECP

3

Razem semestr 2

165

240

45

450

 

30

             

Razem I rok

255

375

150

780

 

60

II rok

Przedmiot

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

For. zal.

ECTS

II ROK - SEMESTR 3

Biochemia

60

  30

90

E/Zo

6

Biopolimery

30

 

30

60

E/Zo

5

Algorytmika

30

 

30

60

Z/Zo

5

Matematyka obliczeniowa (lab. profil infor lub biol. do wyboru)

45

 

45

90

Z/Zo

7

Usługi sieciowe

15

 

30

45

Z/Zo

3

Rachunek prawdopodobieństwa

30

30

 

60

E/Zo

4

Razem semestr 3

210

30

165

405

 

30

II ROK - SEMESTR 4

Biologia molekularna

45

 

45

90

E/Zo

4

Bioróżnorodność i ewolucja

30

15 30

75

E/Zo/Zo

4

Struktury danych i bazy danych

45  

60

105

Z/Zo

4

Techniki sekwencjonowania

15

 

 

15

Zo

2

Statystyka

30

 

30

60

E/Zo

4

Fizjologia i regulacja metabolizmu

30

  30

60

E/Zo 4

Biofizyka

30 15

 

45

E/Zo

3

Praktyka zawodowa- 120 godzin po II roku

 

 

 

 

 

5

Razem semestr 4

225

30

195

450

 

30

             

Razem II rok

435

60

360

855

 

60

III rok

 

Przedmiot

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

For. zal.

ECTS

III ROK - SEMESTR 5

Biologiczne bazy danych

30

  30

60

Z/Zo

6

Techniki bioinformatyczne

30

 

60

90

E/Zo

7

Modelowanie molekularne

30

 

60

90

Z/Zo

7

Taksonomia i filogenetyka molekularna

30

 

30

60

E/Zo

6

Eksperymentalne techniki ustalania struktur przestrzennych

30

 

 

30

Zo

4

Razem semestr 5

180

 

180

360

 

30

III ROK - SEMESTR 6

Przedmiot fakultatywny/specjalizacyjny- informatyka *)

30

 

 

30

E lub Zo

3

Przedmiot fakultatywny/specjalizacyjny- biologia *)

30

   

30

E lub Zo

3

Przedmiot fakultatywny/specjalizacyjny- chemia *)

30  

 

30

E lub Zo

3

Przedmiot fakultatywny/specjalizacyjny- biotechnologia *)

30

 

 

30

E lub Zo

3

Seminarium specjalizacyjne do wyboru

 

30

 

30

Zo

3

Ochrona własności intelektualnej i praw autorskich

15

   

15

Z 1

Pracownia licencjacka do wyboru

   

60

60

Zo

4

Praca licencjacka i egzamin dyplomowy

 

 

 

 

E

10

Razem semestr 6

135

30

60

225

 

30

             

Razem III rok

315

30

240

585

 

60

*) Student wybiera jeden przedmiot specjalizacyjny (egzamin) i 3 przedmioty fakulatywne (zaliczenie na ocenę)

kursywa- przedmioty zawierające możliwości do wyboru

 

Program studiów licencjackich z fizyki (2013)

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 24 maja 2018 roku, 11:09

STUDIA I STOPNIA (3-letnie dzienne)

FIZYKA - 2013 - 2016

Na każdym roku student powinien uzyskać 60 punktów kredytowych ECTS
z przedmiotów obligatoryjnych i fakultatywnych (do wyboru).

I rok

Przedmiot

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

For. zal.

ECTS

I ROK - SEMESTR 1

Wstęp do fizyki z elementami matematyki wyższej

 

30  

30

Zo

3

Analiza matematyczna

60

60

 

120

E/Zo

9

Algebra liniowa z geometrią

15

45

 

60

Z/Zo

5

Mechanika

60

45

 

105

E/Zo

10

Opracowanie danych pomiarowych

15

 

15

30

Z/Zo

3

Razem semestr 1

150

180

15

345

 

30

I ROK - SEMESTR 2

Analiza matematyczna

60

60

 

120

E/Zo

9

Algebra liniowa z geometrią

30

30  

60

E/Zo

5

Termodynamika

30 30

 

60

E/Zo

5

Pracownia fizyczna I *)

 

 

45

45

Zo

5

Programowanie

30

 

30

60

Z/Zo

5

Wychowanie fizyczne

 

30  

30

Z 1

Razem semestr 2

150

150

75

375

 

30

             

Razem I rok

 

 

 

 

 

 

II rok

Przedmiot

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

For. zal.

ECTS

II ROK - SEMESTR 3

Metody matematyczne fizyki I

30

30  

60

E/Zo

6

Elektromagnetyzm

45

30

 

75

E/Zo

6

Optyka i fale

45

30

 

75

E/Zo

6

Pracownia fizyczna I *)

 

 

45

45

Zo

5

Metody obliczeniowe fizyki *)

30

 

30

60

Z/Zo

5

Język angielski

 

30

 

30

Zo

2

Razem semestr 3

150

120

75

345

 

30

II ROK - SEMESTR 4

Metody matematyczne fizyki II

30

30

 

60

E/Zo

5

Elementy fizyki współczesnej

45

30  

75

E/Zo

6

Mechanika klasyczna

30 30

 

60

E/Zo

5

Wkład fakulatywny 1 *)

45

15

 

60

Z/Zo

4

Wykład monograficzny *)

30

 

15

45

Z/Zo

2

Język angielski

 

30  

30

Zo 2

Ochrona własności intelektualnej i prawo autorskie

15  

 

15

Zo

1

Praktyki zawodowe (120 godzin na drugim roku)

 

 

 

 

 

5

Razem semestr 4

195

135

15

345

 

30

             

Razem II rok

 

 

 

 

 

 

III rok

 

Przedmiot

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

For. zal.

ECTS

III ROK - SEMESTR 5

Pracownia fizyczna II *)

 

  75

75

Zo

9

Mechanika kwantowa

45

45

 

90

E/Zo

9

Astrofizyka

30

15

 

45

E/Zo

6

Wykład fakultatywny 2 *)

45

15

 

60

Z/Zo

4

Język angielski

 

30

 

30

Zo

2

Razem semestr 5

150

105

75

330

 

30

III ROK - SEMESTR 6

Elektrodynamika

30

30

 

60

E/Zo

4

Fizyka statyczna

30

30  

60

E/Zo

4

Wykład fakultatywny 3 *)

45 15

 

60

Z/Zo

4

Wykład fakultatywny 4 *)

45

15

 

60

Z/Zo

4

Seminarium licencjackie *)

 

30

 

30

Zo

2

Język angielski

 

30  

30

Zo/ECP 2

Przygotowanie pracy i egz. licencjackiego

 

 

 

 

E

10

Razem semestr 6

150

150

 

300

 

30

             

Razem III rok

 

 

 

 

 

 

*) przedmioty zawierające możliwości do wyboru

Program studiów licencjackich (2013)

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 24 maja 2018 roku, 11:12

STUDIA I STOPNIA (3-letnie dzienne)

Fizyka medyczna - 2013 - 2016

Na każdym roku student powinien uzyskać 60 punktów kredytowych ECTS
z przedmiotów obligatoryjnych i fakultatywnych (do wyboru).

I rok

Przedmiot

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

For. zal.

ECTS

I ROK - SEMESTR 1

Wstęp do fizyki z elementami matematyki wyższej

15

45  

60

Z/Zo

6

Analiza matematyczna ( I + II )

30

60

 

90

E/Zo

8

Technologia informacyjna

 

 

30

30

Zo

4

Podstawy fizyki dla fizyki medycznej I

45

45

 

90

E/Zo

8

Logika z elementami semiotyki

15

 

 

15

Zo

1

Etyka

15

 

 

15

Zo

1

Język angielski

  60   60 Zo 2

Razem semestr 1

120

210

30

360

 

30

I ROK - SEMESTR 2

Analiza matematyczna ( I+II )

30

45

 

75

E/Zo

6

Algebra liniowa

30

30  

60

E/Zo

5

Wstęp do programowania

   

30

30

Zo

2

Podstawt fizyki dla fizyki medycznej II

45

30

 

75

E/Zo

5

Pracownia fizyczna 1 (mechanika z termodynamiką) *)

 

 

45

45

Zo

3

Chemia medyczna

30

   

30

E 3

Psychologia z elementami psychologii klinicznej

30  

 

30

Zo

2

Język angielski

 

60

 

60

E

3

Wychowanie fizyczne

 

30

 

30

Z

1

Razem semestr 2

165

195

75

435

 

30

             

Razem I rok

285

405

105

795

 

60

II rok

Przedmiot

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

For. zal.

ECTS

II ROK - SEMESTR 3

Metody matematyczne fizyki medycznej *)

30

30  

60

E/Zo

5

Metody obliczeniowe fizyki medycznej *)

30

 

30

60

Zo/Zo

6

Podstawy fizyki dla fizyki medycznej III *)

30

30

 

60

E/Zo

5

Pracownia fizyczna 1 (elektromagnetyzm i spektroskopia) *)

 

 

45

45

Zo

4

Anatomia prawidłowa

20

 

15

35

E/Zo

4

Fizjologia

20

 

 

20

E

3

Podstawy ekonomiki i zarządzania w ochronie zdrowia

15     15 Zo 1

Prawo medyczne w ochronie radiologicznej

10     10 Zo 1

Podstawy metodologii badań naukowych

10     10 Zo 1

Razem semestr 3

165

60

90

315

 

30

II ROK - SEMESTR 4

Elementy statystyki

 

 

30

30

Zo

3

Laboratorium sygnałów medycznych *)

 

  30

30

Zo

2

Podstawy fizyki współczesnej- fizyka kwantowa *)

30 30

 

60

E/Zo

5

Pracownia fizyczna 2 do fizyki kwantowej i biofizyki *)

 

 

60

60

Zo

4

Podstawy fizyki teoretycznej dla fizyki medycznej I

30

30

 

60

E/Zo

4

Ochrona własności intelektualnej i prawo autorskie

 

15  

15

Z 1

Podstawy medycyny klinicznej i jej diagnostyki obrazowej

30 15

 

45

E/Zo

4

Biofizyka układów biologicznych

30

 

 

30

E

2

Kurs przygotowawczy do praktyk w ZOZ

20

 

 

20

Z

1

Praktyka, 4 tygodnie

          4

Razem semestr 4

140

90

120

350

 

30

             

Razem II rok

305

150

210

665

 

60

III rok

 

Przedmiot

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

For. zal.

ECTS

III ROK - SEMESTR 5

Laboratorium elektrofizyczne *)

 

  15

15

Zo

1

Fizyka promieniowania jonizującego *)

30

15

45

90

E/Zo/Zo

8

Podstawy fizyki teoretycznej dla fizyki medycznej II

30

30

 

60

Zo/Zo

5

Biotermodynamika z elementami fizyki statystycznej

30

30

 

60

E/Zo

4

Podstawy radiologii i kontrola jakości w radiologii

30

 

30

60

E/Zo

4

Radiobiologia, dozymetria, ochrona radiologiczna, kurs ochrony radiologicznej pacjenta

30

30

 

60

E/Zo

5

Wykład do wyboru *)

45     45 Zo 3

Razem semestr 5

225

105

90

420

 

30

III ROK - SEMESTR 6

Aparatura medyczna

30

 

30

60

E/Zo

5

Podstawy radioterapii i kontrola jakości w radioterapii

30

  30

60

E/Z

6

Podstawy medycyny nuklearnej i kontrola jakości w medycynie nuklearnej

15  

15

30

E/Zo

3

Wykład do wyboru *)

45

 

15

60

Zo/Z

4

Seminarium licencjackie *)

 

30

 

30

Zo

2

Przygotowanie pracy i egzaminu licencjackiego *)

          10

Razem semestr 6

120

30

90

240

 

30

             

Razem III rok

345

135

180

660

 

60

*) przedmioty zawierające możliwości do wyboru

WYKŁADY DO WYBORU:

Fizyka medyczna w neurologii

Fizyka medyczna w kardiologii

Histroia medycyny z historią kardiologii

Informatyka kardiologiczna

Język angielski- terminologia radiologiczna

Język angielski- terminologia informatyczna

Pozytonowa tomografia emisyjna

Ultrasonografia

Spektroskopia układów biologicznych

Teoria chaosu i jej zastosowanie w medycynie- fakultet posiada laboratoria w wymiarze 15 godzin

Modelowanie przestrzenne układów biologicznych

 

 

Technologie sieciowe i bazy danych: program niestacjonarnych studiów licencjackich (2013)

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 24 maja 2018 roku, 11:33

STUDIA I STOPNIA (3-letnie zaoczne)

Technologie sieciowe i bazy danych - 2013 - 2016

Na każdym roku student powinien uzyskać 60 punktów kredytowych ECTS
z przedmiotów obligatoryjnych i fakultatywnych (do wyboru).

I rok

Przedmiot

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

For. zal.

ECTS

I ROK - SEMESTR 1

Matematyka dyskretna

30

30  

60

E/Zo

9

Języki programowania

40

 

40

80

E/Zo

10

Środowisko programisty

4

 

12

16

Z/Z

4

Systemy operacyjne- Linux lub Windows + Linux

20

 

20

40

E/Zo

7

Razem semestr 1

94

30

72

196

 

30

I ROK - SEMESTR 2

Algebra liniowa

20

20

 

40

E/Zo

7

Zaawansowane języki skrytptowe

30

  30

60

E/Zo

7

Bazy danych

30  

30

60

E/Zo

7

Wykład fakultatywny

20

 

20

40

E/Zo

7

Język angielski

 

40

 

40

Z

2

Razem semestr 2

100

60

80

240

 

30

             

Razem I rok

194

90

152

436

 

60

II rok

Przedmiot

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

For. zal.

ECTS

II ROK - SEMESTR 3

Algorytmy i struktury danych

30

30  

60

E/Zo

10

Programowanie obiektowe

40

 

40

80

E/Zo

10

Analiza matematyczna

20

20

 

40

E/Zo

7

Język angielski

 

40

 

40

Z

3

Razem semestr 3

90

90

40

220

 

30

II ROK - SEMESTR 4

Architektura komputerów

10

 

10

20

E/Zo

2

Sieci komputerowe

30

  30

60

E/Zo

8

Podstawy inżynierii oprogramowania

10  

10

20

Z/Zo

2

Przedmiot specjalnościowy I

30

 

30

60

E/Zo

8

Język angielski

 

40

 

40

Zo

3

Praktyki zawodowe (120 godzin)

 

   

 

  7

Razem semestr 4

80

40

80

200

 

30

             

Razem II rok

170

130

120

420

 

60

III rok

 

Przedmiot

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

For. zal.

ECTS

III ROK - SEMESTR 5

Wykład fakulatywny

30

  30

60

E/Zo

8

Teoretyczne podstawy informatyki

20

 

 

20

Z

2

Wykład fakulatywny

30

 

30

60

E/Zo

8

Projekt zespołowy

 

 

30

30

Zo

4

Przedmiot specjalnosciowy II

30

 

30

60

E/Zo

8

Razem semestr 5

110

 

120

230

 

30

III ROK - SEMESTR 6

Społeczne i prawne aspekty informatyki

4

 

 

4

Z

2

Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka

20

20  

40

E/Zo

6

Przedmiot specjalnosciowy III

30  

30

60

E/Zo

8

Seminarium licencjackie

 

20

 

20

Zo

4

Przygotowanie do egzaminu licencjackiego

 

 

 

 

 

10

Razem semestr 6

54

40

30

124

 

30

             

Razem III rok

164

40

150

354

 

60

 

Technologie sieciowe i bazy danych: program niestacjonarnych studiów licencjackich (2014)

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 24 maja 2018 roku, 11:32

STUDIA I STOPNIA (3-letnie zaoczne)

Technologie sieciowe i bazy danych - 2014 - 2017

Na każdym roku student powinien uzyskać 60 punktów kredytowych ECTS
z przedmiotów obligatoryjnych i fakultatywnych (do wyboru).

I rok

Przedmiot

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

For. zal.

ECTS

I ROK - SEMESTR 1

Matematyka dyskretna

30

30  

60

E/Zo

9

Języki programowania

40

 

40

80

E/Zo

10

Środowisko programisty

4

 

12

16

Z/Z

4

Systemy operacyjne- Linux lub Windows + Linux

20

 

20

40

E/Zo

7

Razem semestr 1

94

30

72

196

 

30

I ROK - SEMESTR 2

Algebra liniowa

20

20

 

40

E/Zo

7

Zaawansowane języki skrytptowe

30

  30

60

E/Zo

7

Bazy danych

30  

30

60

E/Zo

7

Wykład fakultatywny

20

 

20

40

E/Zo

7

Język angielski

 

40

 

40

Z

2

Razem semestr 2

100

60

80

240

 

30

             

Razem I rok

194

90

152

436

 

60

II rok

Przedmiot

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

For. zal.

ECTS

II ROK - SEMESTR 3

Algorytmy i struktury danych

30

30  

60

E/Zo

10

Programowanie obiektowe

40

 

40

80

E/Zo

10

Analiza matematyczna

20

20

 

40

E/Zo

7

Język angielski

 

40

 

40

Z

3

Razem semestr 3

90

90

40

220

 

30

II ROK - SEMESTR 4

Architektura komputerów

10

 

10

20

E/Zo

2

Sieci komputerowe

30

  30

60

E/Zo

8

Podstawy inżynierii oprogramowania

10  

10

20

Z/Zo

2

Przedmiot specjalnościowy I

30

 

30

60

E/Zo

8

Język angielski

 

40

 

40

Zo

3

Praktyki zawodowe (120 godzin)

 

   

 

  7

Razem semestr 4

80

40

80

200

 

30

             

Razem II rok

170

130

120

420

 

60

III rok

 

Przedmiot

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

For. zal.

ECTS

III ROK - SEMESTR 5

Wykład fakulatywny

30

  30

60

E/Zo

8

Teoretyczne podstawy informatyki

20

 

 

20

Z

2

Wykład fakulatywny

30

 

30

60

E/Zo

8

Projekt zespołowy

 

 

30

30

Zo

4

Przedmiot specjalnosciowy II

30

 

30

60

E/Zo

8

Razem semestr 5

110

 

120

230

 

30

III ROK - SEMESTR 6

Społeczne i prawne aspekty informatyki

4

 

 

4

Z

2

Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka

20

20  

40

E/Zo

6

Przedmiot specjalnosciowy III

30  

30

60

E/Zo

8

Seminarium licencjackie

 

20

 

20

Zo

4

Przygotowanie do egzaminu licencjackiego

 

 

 

 

 

10

Razem semestr 6

54

40

30

124

 

30

             

Razem III rok

164

40

150

354

 

60

 

Program studiów matematyki ekonomicznej (nabór 2013/2014)

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 24 maja 2018 roku, 11:50

STUDIA I STOPNIA (3-letnie dzienne)

Matematyka ekonomiczna - 2013 - 2016

Na każdym roku student powinien uzyskać 60 punktów kredytowych ECTS
z przedmiotów obligatoryjnych i fakultatywnych (do wyboru).

I rok

Przedmiot

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

For. zal.

ECTS

I ROK - SEMESTR 1

Analiza matematyczna

60

60 30

150

E/Zo/Zo

13

Algebra liniowa z geometrią

30

45

 

75

Z/Zo

8

Język angielski (B2)

 

30

 

30

Z

2

Wstęp do matematyki

30

30

 

60

E/Zo

6

Ochrona własności intelektualnej

15

 

 

15

Z

1

Razem semestr 1

135

165

30

330

 

30

I ROK - SEMESTR 2

Analiza matematyczna

60

60

 

120

E/Zo

11

Algebra liniowa z geometrią

30

30 15

75

E/Zo/Zo

6

Język angielski (B2)

  30

 

30

Z

2

Podstawy programowania

30

15

30

75

E/Zo/Zo

5

Makroekonomia *)

30

30

 

60

E/Zo

5

Wychowanie fizyczne

 

30  

30

Z 1

Razem semestr 2

150

195

45

390

 

30

             

Razem I rok

285

300

75

720

 

60

II rok

Przedmiot

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

For. zal.

ECTS

II ROK - SEMESTR 3

Analiza matematyczna

60

60  

120

E/Zo

11

Język angielski (B2)

 

30

 

30

Z

2

Rachunek prawdopodobieństwa

45

45

 

90

E/Zo

7

Algorytmy i struktury danych

30

 

30

60

E/Zo

5

Matematyka finansowa *)

30

30

 

60

E/Zo

5

Razem semestr 3

165

165

30

360

 

30

II ROK - SEMESTR 4

Język angielski (B2)

 

30

 

30

Z/ECP

2

Praktyka zawodowa (120 godzin)

 

   

 

Z

6

Rachunek prawdopodobieństwa II *)

30 30

 

60

E/Zo

5

Mikroekonomia*)

30

30

 

60

E/Zo

5

Statystyka I

30

15

15

60

E/Zo/Zo

6

Bazy danych

30

  30

60

E/Zo 6

Razem semestr 4

120

105

45

270

 

30

             

Razem II rok

285

270

75

630

 

60

III rok

 

Przedmiot

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

For. zal.

ECTS

III ROK - SEMESTR 5

Seminarium licencjackie *)

 

30

 

30

Z

3

Równiania różniczkowe

30

30

 

60

E/Zo

6

Analiza danych I *)

30

 

30

60

E/Zo

5

Przedmiot fakultatywny *)

30

30

 

60

E/Zo

5

Ekonometria *)

30

30

30

90

E/Zo/Zo

5

Algebra

30 30   60 Z/Zo 6

Razem semestr 5

150

150

60

360

 

30

III ROK - SEMESTR 6

Algebra

30

30

 

60

E/Zo

6

Seminarium licencjackie *)

 

30  

30

Zo

3

Przygotowanie do egzaminu licencjackiego

   

 

 

 

6

Przedmiot fakultatywny *)

30

30

 

60

E/Zo

5

Przedmiot fakultatywny *)

30

30

 

60

E/Zo

5

Ekonomia matematyczna *)

30

30  

60

E/Zo 5

Razem semestr 6

120

150

30

300

 

30

             

Razem III rok

270

300

90

660

 

60

*) przedmioty zawierające możliwości do wyboru

Matematyka nauczycielska: program studiów licencjackich (2013)

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 24 maja 2018 roku, 11:48

STUDIA I STOPNIA (3-letnie dzienne)

Matematyka (nauczycielska) - 2013 - 2014

Na każdym roku student powinien uzyskać 60 punktów kredytowych ECTS
z przedmiotów obligatoryjnych i fakultatywnych (do wyboru).

I rok

Przedmiot

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

For. zal.

ECTS

I ROK - SEMESTR 1

Analiza matematyczna

60

60 30

150

E/Zo/Zo

13

Algebra liniowa z geometrią

30

45

 

75

Z/Zo

8

Język angielski (B2)

 

30

 

30

Z

2

Wstęp do matematyki

30

30

 

60

E/Zo

6

Ochrona własności intelektualnej

15

 

 

15

Z

1

Razem semestr 1

135

165

30

330

 

30

I ROK - SEMESTR 2

Analiza matematyczna

60

60

 

120

E/Zo/Zo

11

Algebra liniowa z geometrią

30

30 15

75

E/Zo/Zo

6

Język angielski (B2)

  30

 

30

Z

2

Podstawy programowania

30

15

30

75

E/Zo/Zo

5

Ogólne przygotowanie psychologiczne*)

15

30

 

45

E/Zo

3

Ogólne przygotowanie pedagogiczne*)

15

30  

45

E/Zo 2

Wychowanie fizyczne

  30

 

30

Z

1

Razem semestr 2

150

225

45

420

 

30

             

Razem I rok

285

390

75

750

 

60

II rok

Przedmiot

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

For. zal.

ECTS

II ROK - SEMESTR 3

Analiza matematyczna

60

60  

120

E/Zo

11

Język angielski (B2)

 

30

 

30

Z

2

Rachunek prawdopodobieństwa

45

45

 

90

E/Zo

7

Algorytmy i struktury danych

30

 

30

60

E/Zo

5

Przygotowanie psychologiczne do nauczania na II etapie eduk.*)

 

30

 

30

Zo

1

Przygotowanie pedagogiczne na II etapie eduk.*)

 

30

 

30

Zo

2

Praktyka o charakterze opiekuńczno- wychowawczym w placówce związanej z II etapem eduk.*)

          2

Razem semestr 3

135

195

30

360

 

30

II ROK - SEMESTR 4

Język angielski (B2)

 

30

 

30

Z/ECP

2

Topologia I *)

30

30  

60

E/Zo

5

Podstawy dydaktyki *)

  30

 

30

Zo

2

Dydaktyka matematyki- II etap edukacyjny *)

 

30

 

30

Zo

3

Praktyka nauczania matematyki 1- II etap edukacyjny *)

 

 

60

60

Zo

6

Statystyka I

30

15 15

60

E/Zo/Zo 6

Bazy danych

30  

30

60

E/Zo

6

Razem semestr 4

90

135

105

330

 

30

             

Razem II rok

225

330

135

690

 

60

III rok

 

Przedmiot

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

For. zal.

ECTS

III ROK - SEMESTR 5

Dydaktyka matematyki- II etap edukacyjny

 

30

30

60

E/Zo

3

Seminarium licencjackie

 

30

 

30

Z

3

Równania różniczkowe

30

30

 

60

E/Zo

6

Przedmiot fakultatywny *)

30

30

 

60

E/Zo

5

Algebra

30

30

 

60

E/Zo

6

Emisja głosu *)

  30   30 Z 2

Praktyka nauczania matematyki 2- II etap edukacyjny *) (60 godzin)

        Zo 4

Technologia informacyjna

30     30 Zo 1

Razem semestr 5

120

180

30

330

 

30

III ROK - SEMESTR 6

Algebra

30

30

 

60

E/Zo

6

Seminarium licencjackie *)

 

30  

30

Zo

3

Praktyka nauczania matematyki- I i II etap edukacyjny

   

60

60

Zo

5

Przygotowanie do egzaminu licencjackiego

 

 

 

 

 

6

Przedmiot fakulatatywny *)

30

30

 

60

E/Zo

5

Dydaktyka informatyki- I i II etap edukacyjny

 

60  

60

Zo 5

Razem semestr 6

60

150

60

270

 

30

             

Razem III rok

180

330

90

600

 

60

*) przedmioty zawierające możliwości do wyboru

Matematyka: program studiów licencjackich (2013)

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 24 maja 2018 roku, 11:47

STUDIA I STOPNIA (3-letnie dzienne)

Matematyka (ogólna) - 2013 - 2016

Na każdym roku student powinien uzyskać 60 punktów kredytowych ECTS
z przedmiotów obligatoryjnych i fakultatywnych (do wyboru).

I rok

Przedmiot

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

For. zal.

ECTS

I ROK - SEMESTR 1

Analiza matematyczna

60

60 30

150

E/Zo/Zo

13

Algebra liniowa z gemometrią

30

45

 

75

Z/Z0

8

Język angielski (B2)

 

30

 

30

Z

2

Wstęp do matematyki

30

30

 

60

E/Zo

6

Ochrona własności intelektualnej

15

 

 

15

Z

1

Razem semestr 1

135

165

30

330

 

30

I ROK - SEMESTR 2

Analiza matematyczna

60

60

 

120

E/Zo

11

Algebra liniowa z geometrią

30

30 15

75

E/Zo/Zo

6

Język angielski (B2)

  30

 

30

Z

2

Matematyka dyskretna *)

30

30

 

60

E/Zo

5

Podstawy oprogramowania

30

15

30

75

E/Zo/Zo

5

Wychowanie fizyczne

 

30  

30

Z 1

Razem semestr 2

150

195

45

390

 

30

             

Razem I rok

285

360

75

720

 

60

II rok

Przedmiot

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

For. zal.

ECTS

II ROK - SEMESTR 3

Analiza matematyczna

60

60  

120

E/Zo

11

Język angielski (B2)

 

30

 

30

Z

2

Rachunek prawdopodobieństwa

45

45

 

90

E/Zo

7

Algorytmy i struktury danych

30

 

30

60

E/Zo

5

Przedmiot fakultatywny*)

30

30

 

60

E/Zo

5

Razem semestr 3

165

165

30

360

 

30

II ROK - SEMESTR 4

Topologia I *)

30

30

 

60

E/Zo

5

Praktyka zawodowa 120 godzin

 

   

 

Z

6

Przedmiot fakultatywny*)

30

30

 

60

E/Zo

5

Statystyka I

30

15

15

60

E/Zo/Zo

6

Bazy danych

30

 

30

60

E/Zo

6

Język angielski (B2)

  30   30 Z/ECP 2

Razem semestr 4

120

105

45

270

 

30

             

Razem II rok

285

270

75

630

 

60

III rok

 

Przedmiot

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

For. zal.

ECTS

III ROK - SEMESTR 5

Seminarium licencjackie

 

30

 

30

Z

3

Równania różniczkowe

30

30

 

60

E/Zo

6

Analiza danych I*)

30

 

30

60

E/Zo

5

Przedmiot fakulatywny*)

30

30

 

60

E/Zo

5

Przedmiot fakulatywny*)

30

30

 

60

E/Zo

5

Algebra

30 30   60 Z/Zo 6

Razem semestr 5

150

150

30

330

 

30

III ROK - SEMESTR 6

Przygotowanie do egzaminu licencjackiego

 

 

 

 

 

6

Przedmiot fakultatywny*)

30

30  

60

E/Zo

5

Przedmiot fakultatywny*)

30 30

 

60

E/Zo

5

Przedmiot fakultatywny*)

30

30

 

60

E/Zo

5

Algebra

30

30

 

60

E/Zo

6

Seminarium licencjackie

 

30  

30

Zo 3

Razem semestr 6

120

150

 

270

 

30

             

Razem III rok

270

300

30

600

 

60

*) przedmiot do wyboru związany ze specjalnością

Aplikacje internetowe i bazy danych: program studiów licencjackich (2013)

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 24 maja 2018 roku, 11:33

STUDIA I STOPNIA (3-letnie dzienne)

Aplikacje internetowe i bazy danych - 2013 - 2016

Na każdym roku student powinien uzyskać 60 punktów kredytowych ECTS
z przedmiotów obligatoryjnych i fakultatywnych (do wyboru).

I rok

Przedmiot

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

For. zal.

ECTS

I ROK - SEMESTR 1

Algebra liniowa z geometrią

30

30  

60

E/Zo

6

Wstęp do matematyki

30

30

 

60

E/Zo

6

Matematyka dyskretna

30

30

 

60

E/Zo

6

Wstęp do programowania

30

30

30

90

Z/Zo/Zo

5

Środowisko programisty

15

 

30

45

Z/Zo

3

Język angielski

 

60

 

60

Z

4

Razem semestr 1

135

180

60

375

 

30

I ROK - SEMESTR 2

Matematyka dyskretna

30

30

 

60

E/Zo

7

Języki programowania

30

  30

60

E/Zo

6

Bazy danych

30  

30

60

E/Zo

6

Analiza matematyczna

30

30

 

60

E/Zo

6

Wychowanie fizyczne

 

30

 

30

Z

1

Język angielski

 

60  

60

E 4

Razem semestr 2

120

180

60

330

 

30

             

Razem I rok

255

360

120

735

 

60

II rok

Przedmiot

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

For. zal.

ECTS

II ROK - SEMESTR 3

Analiza matematyczna

30

30  

60

E/Zo

7

Algorytmy i struktury danych

30

 

30

60

Z/Zo

6

Architektura komputerów

30

 

30

60

E/Zo

6

Programowanie obiektowe

30

 

30

60

E/Zo

6

Wychowanie fizyczne

 

30

 

30

Z

1

Agnielski dla informatyków

 

60

 

60

Z

4

Razem semestr 3

120

120

90

330

 

30

II ROK - SEMESTR 4

Algorytmy i struktury danych

30

 

30

60

E/Zo

5

Systemy operacyjne- Linux lub Windows+Linux

30

  30

60

Zo/Zo

5

Projektowanie języków XML

30  

30

60

E/Zo

5

Rachunek prawdopodobieństwa

30

30

 

60

E/Zo

5

Aplikacje bazodanowe

30

 

30

60

E/Zo

5

Praktyki zawodowe (120 godzin)

 

   

 

  5

Razem semestr 4

150

30

120

300

 

30

             

Razem II rok

270

150

210

630

 

60

III rok

 

Przedmiot

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

For. zal.

ECTS

III ROK - SEMESTR 5

Inżynieria oprogramowania

15

  15

30

Z/Zo

2

Projekt zespołowy

 

 

30

30

Z

2

Metody obliczeniowe- Analiza numeryczna lub Algorytmy numeryczne

30

 

30

60

E/Zo

7

Sieci komputerowe

30

 

30

60

E/Zo

6

Wykład specjalnościowy I- Technologie Java Enterprice

30

 

30

60

E/Zo

5

Wykład fakultatywny*)

30

 

30

60

E/Zo

5

Wykład fakultatywny*)

15   15 30 Z/Zo 3

Razem semestr 5

150

 

180

330

 

30

III ROK - SEMESTR 6

Projekt zespołowy

 

 

30

30

Zo

1

Wykład specjalnościowy II- Serwery baz danych

30

  30

60

E/Zo

5

Wykład specjalnościowy III- Technologie sieci Web

30  

30

60

E/Zo

5

Wykład fakultatywny *)

30

 

30

60

E/Zo

5

Wykład fakultatywny *)

15

 

15

30

Z/Zo

3

Automaty, języki i złozoność obliczeniowa

30 30   60 E/Zo 5

Społeczne i prawne aspekty informatyki

15

   

15

Z 1

Seminarium licencjackie

  30

 

30

Z

1

Egzamin licencjacki

 

 

 

 

 

4

Razem semestr 6

150

60

135

345

 

30

             

Razem III rok

300

60

315

675

 

60

*) przedmioty zawierające możliwości do wyboru

Informatyka ogólna: program studiów licencjackich (2013)

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 24 maja 2018 roku, 11:32

STUDIA I STOPNIA (3-letnie dzienne)

Informatyka ogólna - 2013 - 2016

Na każdym roku student powinien uzyskać 60 punktów kredytowych ECTS
z przedmiotów obligatoryjnych i fakultatywnych (do wyboru).

I rok

Przedmiot

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

For. zal.

ECTS

I ROK - SEMESTR 1

Algebra liniowa z geometrią

30

30  

60

E/Zo

6

Wstęp do matematyki

30

30

 

60

E/Zo

6

Matematyka dyskretna

30

30

 

60

E/Zo

6

Wstęp do programowania

30

30

30

90

Z/Zo/Zo

5

Środowisko programisty

15

 

30

45

Z/Zo

3

Język angielski

 

60

 

60

Z

4

Razem semestr 1

135

180

60

375

 

30

I ROK - SEMESTR 2

Matematyka dyskretna

30

30

 

60

E/Zo

7

Języki programowania

30

  30

60

E/Zo

6

Bazy danych

30  

30

60

E/Zo

6

Analiza matematyczna

30

30

 

60

E/Zo

6

Wychowanie fizyczne

 

30

 

30

Z

1

Język angielski

 

60  

60

E 4

Razem semestr 2

120

180

60

330

 

30

             

Razem I rok

255

360

120

735

 

60

II rok

Przedmiot

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

For. zal.

ECTS

II ROK - SEMESTR 3

Analiza matematyczna

30

30  

60

E/Zo

7

Algorytmy i struktury danych

30

 

30

60

Z/Zo

6

Architektura komputerów

30

 

30

60

E/Zo

6

Programowanie obiektowe

30

 

30

60

E/Zo

6

Wychowanie fizyczne

 

30

 

30

Z

1

Agnielski dla informatyków

 

60

 

60

Z

4

Razem semestr 3

120

120

90

330

 

30

II ROK - SEMESTR 4

Algorytmy i struktury danych

30

 

30

60

E/Zo

5

Systemy operacyjne- Linux lub Windows+Linux

30

  30

60

Zo/Zo

5

Projektowanie języków XML

30  

30

60

E/Zo

5

Rachunek prawdopodobieństwa

30

30

 

60

E/Zo

5

Aplikacje bazodanowe

30

 

30

60

E/Zo

5

Praktyki zawodowe (120 godzin)

 

   

 

  5

Razem semestr 4

150

30

120

300

 

30

             

Razem II rok

270

150

210

630

 

60

III rok

 

Przedmiot

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

For. zal.

ECTS

III ROK - SEMESTR 5

Inżynieria oprogramowania

15

  15

30

Z/Zo

2

Projekt zespołowy

 

 

30

30

Z

2

Metody obliczeniowe- Analiza numeryczna lub Algorytmy numeryczne

30

 

30

60

E/Zo

7

Sieci komputerowe

30

 

30

60

E/Zo

6

Wykład fakultatywny*)

30

 

30

60

E/Zo

5

Wykład fakultatywny*)

30

 

30

60

E/Zo

5

Wykład fakultatywny*)

15   15 30 Z/Zo 3

Razem semestr 5

150

 

180

330

 

30

III ROK - SEMESTR 6

Projekt zespołowy

 

 

30

30

Zo

1

Wykład fakultatywny *)

30

  30

60

E/Zo

5

Wykład fakultatywny *)

30  

30

60

E/Zo

5

Wykład fakultatywny *)

30

 

30

60

E/Zo

5

Wykład fakultatywny *)

15

 

15

30

Z/Zo

3

Automaty, języki i złozoność obliczeniowa

30 30   60 E/Zo 5

Społeczne i prawne aspekty informatyki

15

   

15

Z 1

Seminarium licencjackie

  30

 

30

Z

1

Egzamin licencjacki

 

 

 

 

 

4

Razem semestr 6

150

60

135

345

 

30

             

Razem III rok

300

60

315

675

 

60

*) przedmioty zawierające możliwości do wyboru