fbpx nabór 2015/2016 | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Jesteś tutaj

nabór 2015/2016

Program studiów matematyki ekonomicznej (nabór 2015/2016)

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 24 maja 2018 roku, 10:35

STUDIA I STOPNIA (3-letnie dzienne)

Matematyka ekonomiczna - 2015 - 2018

Na każdym roku student powinien uzyskać 60 punktów kredytowych ECTS
z przedmiotów obligatoryjnych i fakultatywnych (do wyboru).

I rok

Przedmiot

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

For. zal.

ECTS

I ROK - SEMESTR 1

Analiza matematyczna

60

60  

120

E/Zo/Zo

11

Algebra liniowa z geometrią

30

45

 

75

E/Zo

8

Język angielski (B2)

 

30

 

30

Zo

2

Wstęp do matematyki

30

30

 

60

E/Zo

6

Oprogramowanie matematyczne

    30 30 Zo 2

Ochrona własności intelektualnej

15

 

 

15

Z

1

Razem semestr 1

135

165

60

360

 

30

I ROK - SEMESTR 2

Analiza matematyczna

60

60

 

120

E/Zo

11

Algebra liniowa z geometrią

30

30 15

75

E/Zo/Zo

6

Język angielski (B2)

  30

 

30

Z

2

Podstawy programowania

30

15

30

75

E/Zo/Zo

5

Makroekonomia *)

30

30

 

60

E/Zo

5

Wychowanie fizyczne

 

30  

30

Z 1

Razem semestr 2

150

195

45

390

 

30

             

Razem I rok

285

360

105

750

 

60

II rok

Przedmiot

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

For. zal.

ECTS

II ROK - SEMESTR 3

Analiza matematyczna

60

60  

120

E/Zo

11

Język angielski (B2)

 

30

 

30

Z

2

Rachunek prawdopodobieństwa

45

45

 

90

E/Zo

7

Algorytmy i struktury danych

30

 

30

60

E/Zo

5

Matematyka finansowa *)

30

30

 

60

E/Zo

5

Razem semestr 3

165

165

30

360

 

30

II ROK - SEMESTR 4

Język angielski (B2)

 

30

 

30

Z/ECP

2

Praktyka zawodowa (120 godzin)

 

   

 

Z

6

Rachunek prawdopodobieństwa II *)

30 30

 

60

E/Zo

5

Mikroekonomia

30

30

 

60

E/Zo

5

Statystyka I

30

15

15

60

E/Zo/Zo

6

Algebra

30

30  

60

E/Zo 6

Razem semestr 4

120

135

15

270

 

30

             

Razem II rok

285

300

45

630

 

60

III rok

 

Przedmiot

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

For. zal.

ECTS

III ROK - SEMESTR 5

Wykład ogólnouczelniany

30

   

30

Zo

2

Seminarium licencjackie *)

 

30

 

30

Zo

3

Równiania różniczkowe

30

30

 

60

E/Zo

5

Analiza danych I *)

30

 

30

60

E/Zo

5

Przedmiot fakultatywny *)

30

30

 

60

E/Zo

5

Ekonometria *)

30

30

30

90

E/Zo/Zo

5

Algebra

30 30   60 E/Zo 5

Razem semestr 5

180

150

60

390

 

30

III ROK - SEMESTR 6

Bazy danych

30

 

30

60

E/Zo

3

Seminarium licencjackie *)

 

30  

30

Zo

3

Przygotowanie do egzaminu licencjackiego

   

 

 

 

6

Przedmiot fakultatywny *)

30

30

 

60

E/Zo

5

Przedmiot fakultatywny *)

30

30

 

60

E/Zo

5

Ekonomia matematyczna *)

30

30  

60

E/Zo 5

Wykład z nauk humanistycznych

15     15 Z 2

Razem semestr 6

135

120

30

285

 

30

             

Razem III rok

315

270

90

675

 

60

*) przedmioty zawierające możliwości do wyboru

Fakultety:

Elementy teorii gier, Funkcje analityczne I, Analiza numeryczna, Kombinatoryka, Równania różniczkowe cząstkowe, Teoria Galois, Teoria liczb.

Seminaria:

Algebraiczne aspekty kryptografii, Niskowymiarowa topologia, Nowoczesne trendy w metodach numerycznych, Teoria gier, Topologia geometryczna i węzły.