fbpx nabór 2020/2021 | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Jesteś tutaj

nabór 2020/2021

Program studiów BJiOR (nabór 2020/2021)

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 9 września 2020 roku, 8:58

 

STUDIA I STOPNIA (3-letnie dzienne)

Bezpieczeństwo Jądrowe i Ochrona Radiologiczna - 2020 - 2023

Na każdym roku student powinien uzyskać 60 punktów kredytowych ECTS
z przedmiotów obligatoryjnych i fakultatywnych (do wyboru).

I rok

Przedmiot

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

For. zal.

ECTS

I ROK - SEMESTR 1

BHP i ergonomia

15

   

15

Zo

1

Wprowadzenie do fizyki z elementami matematyki

15

45

 

60

Z/Zo

5

Podstawy chemii z elementami chemii nieorganicznej

30

45

30

105

E/Zo/Zo

9

Mechanika punktu, bryły i cząstki

45

45

 

90

E/Zo

6

Technologia informacyjna w fizyce

15

 

30

45

Z/Zo

2

Matematyka (I i II)

30

60

 

90

E/Zo

7

Razem semestr 1

150

195

60

405

 

30

I ROK - SEMESTR 2

Podstawy biologii

30   30 60 Zo/Zo 4

Matematyka (I i II)

30

45

 

75

E/Zo

4

Pracownia fizyczna - mechanika z termodynamiką *)

   

45

45

Zo

4

Algebra

30

30

 

60

E/Zo

4

Chemia jądrowa

30

30

 

60

E/Zo

4

Technologia informacyjna w chemii

15

 

30

45

Z/Zo

2

Wstęp do programowania

15   30 45 Z/Zo 2

Termodynamika z elementami fizyki statystycznej

45 30   75 E/Zo 4

Wykład z nauk społecznych *)

15     15 Z 2

Razem semestr 2

210

135

135

480

 

30

             

Razem I rok

360

330

195

885

 

60

II rok

Przedmiot

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

For. zal.

ECTS

II ROK - SEMESTR 3

Język angielski

  30   30 Zo 2

Wychowanie fizyczne

  30   30 Z 0

Elektromagnetyzm i promieniowanie

30

30

 

60

E/Zo

5

Pracownia fizyczna - elektromagnetyzm i fizyka kwantowa *)

   

45

45

Zo

5

Chemia analityczna

15

30

45

90

E/Zo/Zo

7

Chemia fizyczna

30

15

30

75

E/Zo/Zo

7

Ochrona radiologiczna 1

30

30

 

60

E/Zo

4

Razem semestr 3

105

165

120

390

 

30

II ROK - SEMESTR 4

Ochrona radiologiczna 2

30

30

 

60

E/Zo

4

Podstawy ekotoksykologii

15   15 30 E/Zo 2

Język angielski

  30   30 Zo 2

Elementy fizyki współczesnej - fizyka kwantowa

30

15

 

45

E/Zo

4

Chemia organiczna z elementami biochemii

30

30

30

90

E/Zo/Zo

5

Radiochemia środowiska

30

15

30

75

E/Zo/Zo

5

Wykład z fakultatywny *)

30     30 Zo 1

Praktyka, 4 tygodnie

        Z 6

Wychowanie fizyczne

  30   30 Z 0

Ochrona własności intelektualnej i prawo autorskie

15     15 Z 1

Razem semestr 4

180

150

75

405

 

30

             

Razem II rok

285

315

195

795

 

60

III rok

Przedmiot

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

For. zal.

ECTS

III ROK - SEMESTR 5

Prawo w energetyce jądrowej ( i ochronie radiologicznej)

30     30 Zo 3

Język angielski

  30   30 Zo 2

Zaawansowana pracownia fizyczna *)

 

 

60

60

Zo

4

Fiyka jądra atomowego i cząstek elementarnych *)

30 15 45 90 E/ZoZo 5

Energetyka jądrowa i procesy reaktorowe

30

   

30

E

2

Bezpieczeństwo jądrowe

30

30

 

60

Zo/Zo

6

Analiza instrumentalna w chemii

15

 

30

45

E/Zo

3

Monitoring skażeń radioaktywnych

30

15 15

60

Zo/Zo/Zo

5

Razem semestr 5

165

90

150

405

 

30

III ROK - SEMESTR 6

Język angielski

 

30  

30

ECP

2

Wykład specjalizacyjny 1 *) (Ch)

30     30 Zo 3

Wykład specjalizacyjny 2 *) (F)

30     30 Zo 3

Promieniotwórczość w medycynie

30

   

30

E

1

Zaawansowana pracownia jądrowa *) (do wyboru profile)

   

45

45

Zo

5

Seminarium licencjackie *)

 

30

 

30

Zo

2

Pracownia licencjacka *)

   

60

60

Zo

4

Wykład z nauk humanistycznych do wyboru *)

15     15 Z 2

Przygotowanie egzaminu licencjackiego*)

        E

8

Razem semestr 6

105

60

105

270

 

30

             

Razem III rok

270

150

255

675

 

60

*) przedmioty zawierające możliwości do wyboru

 

Program studiów BJiOR (nabór 2020/2021)

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 3 września 2020 roku, 10:22

 

STUDIA I STOPNIA (3-letnie dzienne)

Bezpieczeństwo Jądrowe i Ochrona Radiologiczna - 2020 - 2023

Na każdym roku student powinien uzyskać 60 punktów kredytowych ECTS
z przedmiotów obligatoryjnych i fakultatywnych (do wyboru).

I rok

Przedmiot

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

For. zal.

ECTS

I ROK - SEMESTR 1

BHP i ergonomia

15

   

15

Zo

1

Wprowadzenie do fizyki z elementami matematyki

15

45

 

60

Z/Zo

5

Podstawy chemii z elementami chemii nieorganicznej

30

45

30

105

E/Zo/Zo

9

Mechanika punktu, bryły i cząstki

45

45

 

90

E/Zo

6

Technologia informacyjna w fizyce

15

 

30

45

Z/Zo

2

Matematyka (I i II)

30

60

 

90

E/Zo

7

Razem semestr 1

150

195

60

405

 

30

I ROK - SEMESTR 2

Podstawy biologii

30   30 60 Zo/Zo 4

Matematyka (I i II)

30

45

 

75

E/Zo

4

Pracownia fizyczna - mechanika z termodynamiką *)

   

45

45

Zo

4

Algebra

30

30

 

60

E/Zo

4

Chemia jądrowa

30

30

 

60

E/Zo

4

Technologia informacyjna w chemii

15

 

30

45

Z/Zo

2

Wstęp do programowania

15   30 45 Z/Zo 2

Termodynamika z elementami fizyki statystycznej

45 30   75 E/Zo 4

Wykład z nauk społecznych *)

15     15 Z 2

Razem semestr 2

210

135

135

480

 

30

             

Razem I rok

360

330

195

885

 

60

II rok

Przedmiot

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

For. zal.

ECTS

II ROK - SEMESTR 3

Język angielski

  30   30 Zo 2

Wychowanie fizyczne

  30   30 Z 0

Elektromagnetyzm i promieniowanie

30

30

 

60

E/Zo

5

Pracownia fizyczna - elektromagnetyzm i fizyka kwantowa *)

   

45

45

Zo

5

Chemia analityczna

15

30

45

90

E/Zo/Zo

7

Chemia fizyczna

30

15

30

75

E/Zo/Zo

7

Ochrona radiologiczna 1

30

30

 

60

E/Zo

4

Razem semestr 3

105

165

120

390

 

30

II ROK - SEMESTR 4

Ochrona radiologiczna 2

30

30

 

60

E/Zo

4

Podstawy ekotoksykologii

15   15 30 E/Zo 2

Język angielski

  30   30 Zo 2

Elementy fizyki współczesnej - fizyka kwantowa

30

15

 

45

E/Zo

4

Chemia organiczna z elementami biochemii

30

30

30

90

E/Zo/Zo

5

Radiochemia środowiska

30

15

30

75

E/Zo/Zo

5

Wykład z fakultatywny *)

30     30 Zo 1

Praktyka, 4 tygodnie

        Z 6

Wychowanie fizyczne

  30   30 Z 0

Ochrona własności intelektualnej i prawo autorskie

15     15 Z 1

Razem semestr 4

180

150

75

405

 

30

             

Razem II rok

285

315

195

795

 

60

III rok

Przedmiot

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

For. zal.

ECTS

III ROK - SEMESTR 5

Prawo w energetyce jądrowej ( i ochronie radiologicznej)

30     30 Zo 3

Język angielski

  30   30 Zo 2

Zaawansowana pracownia fizyczna *)

 

 

60

60

Zo

4

Fiyka jądra atomowego i cząstek elementarnych *)

30 15 45 90 E/ZoZo 5

Energetyka jądrowa i procesy reaktorowe

30

   

30

E

2

Bezpieczeństwo jądrowe

30

30

 

60

Zo/Zo

6

Analiza instrumentalna w chemii

15

 

30

45

E/Zo

3

Monitoring skażeń radioaktywnych

30

15 15

60

Zo/Zo/Zo

5

Razem semestr 5

165

90

150

405

 

30

III ROK - SEMESTR 6

Język angielski

 

30  

30

ECP

2

Wykład specjalizacyjny 1 *) (Ch)

30     30 Zo 3

Wykład specjalizacyjny 2 *) (F)

30     30 Zo 3

Promieniotwórczość w medycynie

30

   

30

E

1

Zaawansowana pracownia jądrowa *) (do wyboru profile)

   

45

45

Zo

5

Seminarium licencjackie *)

 

30

 

30

Zo

2

Pracownia licencjacka *)

   

60

60

Zo

4

Wykład z nauk humanistycznych do wyboru *)

15     15 Z 2

Przygotowanie egzaminu licencjackiego*)

        E

8

Razem semestr 6

105

60

105

270

 

30

             

Razem III rok

270

150

255

675

 

60

*) przedmioty zawierające możliwości do wyboru

ZałącznikWielkość
PDF icon syl_algebra_2019-1573889183982.pdf600.93 KB
PDF icon syl_analiza_instrumentalna_w_chemii_2019-1573889311119.pdf673.37 KB
PDF icon syl_bezpieczenstwo_jadrowe_2019-1573889318517.pdf602.13 KB
PDF icon syl_bhip_i_ergonomia_2019-1573889142932.pdf602.98 KB
PDF icon syl_chemia_analityczna_2019-1573889229416.pdf675.09 KB
PDF icon syl_chemia_fizyczna_2019-1573889234937.pdf748.65 KB
PDF icon syl_chemia_jadrowa_2019-1573889189048.pdf603.3 KB
PDF icon syl_chemia_organiczna_z_elementami_biochemii_2019-1573889263644.pdf677.13 KB
PDF icon syl_elektromagnetyzm_i_promieniowanie_2019-1573889239580.pdf823.45 KB
PDF icon syl_elementy_fizyki_wspolczesnej_-_fizyka_kwantowa_2019-1573889275859.pdf748.67 KB
PDF icon syl_energetyka_jadrowa_i_procesy_reaktorowe_2019-1573889323586.pdf603.7 KB
PDF icon syl_fizyka_jadra_atomowego_i_czastek_elementarnych_2019-1573889328421.pdf750.64 KB
PDF icon syl_jezyk_angielski_2019-1573889256837.pdf593.19 KB
PDF icon syl_matematyka_i_i_ii_2019-1573889158649.pdf601.56 KB
PDF icon syl_matematyka_i_i_ii_2019-1573889193998.pdf601.56 KB
PDF icon syl_mechanika_punktu_bryly_i_czastki_2019-1573889163453.pdf749.96 KB
PDF icon syl_monitoring_skazen_radioaktywnych_2019-1573889337780.pdf602.37 KB
PDF icon syl_ochrona_radiologiczna_1_2019-1573889244229.pdf602.18 KB
PDF icon syl_ochrona_radiologiczna_2_2019-1573889283916.pdf602.37 KB
PDF icon syl_podstawy_biologii_2019-1573889199218.pdf674.74 KB
PDF icon syl_podstawy_chemii_z_elementami_chemii_nieorganicznej_2019-1573889168212.pdf675.1 KB
PDF icon syl_podstawy_ekotoksykologii_2019-1573889289701.pdf674.21 KB
PDF icon syl_pracownia_fizyczna_-_elektromagnetyzm_i_fizyka_kwantowa_2020-1573889249291.pdf750.01 KB
PDF icon syl_pracownia_fizyczna_-_mechanika_z_termodynamika_2019-1573889205057.pdf677.95 KB
PDF icon syl_pracownia_licencjacka_2019-1573889376549.pdf598.46 KB
PDF icon syl_praktyka_2019-1573889295110.pdf516 KB
PDF icon syl_prawo_w_energetyce_jadrowej_i_ochronie_radiologicznej_2019-1573889343161.pdf675.83 KB
PDF icon syl_promieniotworczosc_w_medycynie_2019-1573889382126.pdf599.18 KB
PDF icon syl_radiochemia_srodowiska_2019-1573889299954.pdf674.47 KB
PDF icon syl_technologia_informacyjna_w_chemii_2019-1573889211966.pdf601.86 KB
PDF icon syl_technologia_informacyjna_w_fizyce_2019-1573889174114.pdf602.33 KB
PDF icon syl_termodynamika_z_elementami_fizyki_statystycznej_2019-1573889217058.pdf895.84 KB
PDF icon syl_wprowadzenie_do_fizyki_z_elementami_matematyki_2019-1573889178800.pdf601.71 KB