nabór 2022/2023

Informatyka o profilu praktycznym: program studiów licencjackich (2022-2023)

STUDIA I STOPNIA (3-letnie dzienne)

Informatyka o profilu praktycznym - 2022 - 2024

Na każdym roku student powinien uzyskać 60 punktów kredytowych ECTS
z przedmiotów obligatoryjnych i fakultatywnych (do wyboru).

I rok

Przedmiot

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

For. zal.

ECTS

I ROK - SEMESTR 1

Matematyka elementarna

30

30

 

60

Zo/Zo

4

Matematyka dyskretna

30

30

 

60

E/Zo

4

Warsztat programisty

 

 

30

30

Zo

2

Wstep do programowania

15

 

45

60

Z/Zo

4

Sieci komputerowe

30   30 60 E/Zo 5

Wstęp do technologii web

15   15 30 Zo/Zo 3

Bazy danych 1

15   30 45 E/Zo 4

Język angielski

 

60

 

60

E/Zo

4

Razem semestr 1

135

120

150

405

 

30

I ROK - SEMESTR 2

Matematyczne podstawy informatyki

15

15

 

30

Zo/Zo

2

Algebra liniowa

30   30 60 E/Zo 5

Algorytmy i struktury danych

30   30 60 E/Zo 5

Języki programowania 1

30

  30

60

Zo/Zo

5

Języki programowania 2

30   30 60 Zo/Zo 5

Wspólczesne zastosowania informatyki

30

 

15

45

Z/Zo

3

Społeczne i prawne aspekty informatyki

15     15 Zo 1

Język angielski

 

60  

60

E/Zo 4

Razem semestr 2

180

75

135

390

 

30

             

Razem I rok

315

195

285

795

 

60

II rok

Przedmiot

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

For. zal.

ECTS

II ROK - SEMESTR 3

Bazy danych 2

15

  15

30

E/Zo

3

Protokoły sieci web

15

 

30

45

Z/Zo

4

Frontend development

15

 

30

45

Z/Zo

4

Testowanie automatyczne

15

 

30

45

Z/Zo

4

Systemy operacyjne

30   30 60 E/Zo 4

Zarządzanie projektem informatycznym

15   15 30 Z/Zo 3

Modelowanie matematyczne

30   30 60 E/Zo 4

Wychowanie fizyczne

 

30

 

30

Z

0

Język angielski

 

60

 

60

E/Zo

4

Razem semestr 3

135

90

180

405

 

30

II ROK - SEMESTR 4

Inteligencja obliczeniowa

30

 

30

60

E/Zo

5

Technologie chmurowe

15   30 45 Z/Zo 4

Bezpieczeństwo aplikacji webowych

15

  15

30

E/Zo

3

Programowanie obiektowo-funkcyjnie

15  

30

45

Zo/Zo

4

Wykład fakultatywny

30

 

30

60

E/Zo

5

Wykład fakultatywny

30

 

30

60

E/Zo

5

Wykład fakultatywny

15   15 30 Z/Zo 2

Wychowanie fizyczne

  30   30 Z 0

ABC przedsiębiorczości

15

   

15

Z 2

Razem semestr 4

165

30

180

375

 

30

             

Razem II rok

300

120

360

780

 

60

III rok

 

Przedmiot

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

For. zal.

ECTS

III ROK - SEMESTR 5

Aplikacje przemysłowe

30

 

30

60

Z/Zo

3

Analiza i projektowanie systemów informatycznych

15

 

30

45

E/Zo

3

Projekt zespołowy

 

 

30

30

Zo

3

Wykład fakultatywny

30

 

30

60

E/Zo

5

Wykład fakultatywny

30

 

30

60

E/Zo

5

Wykład fakultatywny

30   30 60 E/Zo 5

Wykład fakultatywny

15   15 30 Z/Zo 2

Wykład fakultatywny

15   15 30 Z/Zo 2

Wykład ogólnouczelniany (z puli wykładów humanistycznych)

30       Zo 2

Razem semestr 5

165

 

210

375

 

30

III ROK - SEMESTR 6

Praktyka zawodowa 6 mies.

 

   

 

Z

24

Seminarium licencjackie

  30

 

30

Z

4

Egzamin licencjacki

 

 

 

 

E

2

Razem semestr 6

 

30

 

30

 

30

             

Razem III rok

165

30

210

405

 

60

*) przedmioty zawierające możliwości do wyboru

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 4. Kwiecień 2022 - 07:25; osoba wprowadzająca: Alicja Kwapińska-Zurita Ostatnia zmiana: piątek, 14. Kwiecień 2023 - 06:39; osoba wprowadzająca: Alicja Kwapińska-Zurita