nabór 2019/2020

Program studiów licencjackich z fizyki (2019-2022)

STUDIA I STOPNIA (3-letnie dzienne)

FIZYKA - 2019 - 2022

Na każdym roku student powinien uzyskać 60 punktów kredytowych ECTS
z przedmiotów obligatoryjnych i fakultatywnych (do wyboru).

I rok

Przedmiot

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

For. zal.

ECTS

I ROK - SEMESTR 1

Wstęp do fizyki z elementami matematyki wyższej

 

30  

30

Zo

3

Analiza matematyczna

60

60

 

120

E/Zo

9

Algebra liniowa z geometrią

30

45

 

60

Z/Zo

5

Mechanika

30

45

 

75

E/Zo

6

Opracowanie danych pomiarowych

15

 

15

30

Z/Zo

3

Razem semestr 1

135

180

15

330

 

26

I ROK - SEMESTR 2

Analiza matematyczna

60

60

 

120

E/Zo

9

Algebra liniowa z geometrią

15

30  

60

E/Zo

5

Termodynamika

30 30

 

60

E/Zo

5

Pracownia fizyczna I *)

 

 

45

45

Zo

5

Programowanie

30

 

30

60

Z/Zo

4

Mechanika

30

30  

60

E/Zo 4

Wykład z nauk społecznych *)

15     15 Z 2

Razem semestr 2

180

150

75

405

 

34

             

Razem I rok

315

330

90

735

 

60

II rok

Przedmiot

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

For. zal.

ECTS

II ROK - SEMESTR 3

Metody matematyczne fizyki I

30

30  

60

E/Zo

6

Elektromagnetyzm

45

30

 

75

E/Zo

6

Optyka i fale

45

30

 

75

E/Zo

6

Pracownia fizyczna I *)

 

 

45

45

Zo

5

Metody obliczeniowe fizyki *)

30

 

30

60

Z/Zo

5

Język angielski

 

30

 

30

Zo

2

Wychowanie fizyczne

  30   30 Z 0

Razem semestr 3

150

150

75

375

 

30

II ROK - SEMESTR 4

Metody matematyczne fizyki II

30

30

 

60

E/Zo

4

Elementy fizyki współczesnej

45

30  

75

E/Zo

6

Pracownia fizyczna I *)

    45 45 Zo 5

Mechanika klasyczna

45 30

 

75

E/Zo

4

Wykład z nauk humanistycznych *)

15     15 Z 2

Wykład monograficzny *)

30

 

15

45

Z/Zo

2

Język angielski

 

30  

30

Zo 2

Wychowanie fizyczne

  30   30 Z 0

Ochrona własności intelektualnej i prawo autorskie

15  

 

15

Zo

1

Praktyki zawodowe (120 godzin na drugim roku)

 

 

 

 

 

5

Razem semestr 4

180

150

60

390

 

31

             

Razem II rok

330

300

135

765

 

61

III rok

 

Przedmiot

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

For. zal.

ECTS

III ROK - SEMESTR 5

Mechanika kwantowa

45

45

 

90

E/Zo

8

Astrofizyka

30

15

 

45

E/Zo

5

Wykład fakultatywny 1 *)

45

15

 

60

Z/Zo

4

Wykład fakultatywny 2 *)

45 15   60 Z/Zo 4

Wykład fakultatywny do wyboru **)

30

 

 

30

Zo

2

Język angielski

 

30

 

30

Zo

2

Razem semestr 5

195

120

 

315

 

25

III ROK - SEMESTR 6

Pracownia fizyczna II *)

    75 75 Zo 9

Elektrodynamika

45

30

 

75

E/Zo

6

Fizyka statyczna

30

30  

60

E/Zo

4

Wykład fakultatywny 3 *)

45 15

 

60

Z/Zo

4

Wykład fakultatywny 4 *)

45

15

 

60

Z/Zo

4

Seminarium dyplomowe *)

 

30

 

30

Zo

2

Język angielski

 

30  

30

Zo/ECP 2

Przygotowanie do egz. licencjackiego

 

 

 

 

E

5

Razem semestr 6

165

150

75

390

 

36

             

Razem III rok

360

270

75

705

 

61

*) przedmioty zawierające możliwości do wyboru

Załącznik Rozmiar
zal76u19.pdf 1.34 MB
syl_algebra_liniowa_z_geometria_2019-1573642874387.pdf 600.84 KB
syl_analiza_matematyczna_2019-1573642879623.pdf 675.9 KB
syl_astrofizyka_2021-1573643012883.pdf 675.38 KB
syl_elektrodynamika_2021-1573643025919.pdf 821.34 KB
syl_elektromagnetyzm_2020-1573642940748.pdf 748.96 KB
syl_elementy_fizyki_wspolczesnej_2020-1573642982510.pdf 750.59 KB
syl_fizyka_statystyczna_2021-1573643032334.pdf 675.29 KB
syl_jezyk_angielski_2019-1573642975768.pdf 600.18 KB
syl_mechanika_2019-1573642885594.pdf 749.56 KB
syl_mechanika_2019-1573642914533.pdf 749.56 KB
syl_mechanika_klasyczna_2020-1573642988007.pdf 750.33 KB
syl_mechanika_kwantowa_2021-1573643019163.pdf 675.03 KB
syl_metody_matematyczne_fizyki_i_2020-1573642948683.pdf 751.63 KB
syl_metody_matematyczne_fizyki_ii_2020-1573642993486.pdf 600.48 KB
syl_metody_obliczeniowe_fizyki_2020-1573642956996.pdf 677.16 KB
syl_opracowanie_danych_pomiarowych_2019-1573642891234.pdf 673.9 KB
syl_optyka_i_fale_2020-1573642962943.pdf 678.16 KB
syl_pracownia_fizyczna_i_elektromagnetyzm_optyka_falowa_2020-1573642998247.pdf 676.05 KB
syl_pracownia_fizyczna_i_mechanika_2019-1573642920170.pdf 674.54 KB
syl_pracownia_fizyczna_i_teromodynamika_optyka_geometryczna_2020-1573642968634.pdf 675.89 KB
syl_pracownia_fizyczna_ii_2021-1573643038205.pdf 828.08 KB
syl_praktyka_zawodowa_-_i_st._2020-1573643004077.pdf 597.49 KB
syl_programowanie_2019-1573642926015.pdf 674.54 KB
syl_seminarium_dyplomowe_2021-1573643046501.pdf 672.1 KB
syl_termodynamika_2019-1573642932867.pdf 677.43 KB
syl_wstep_do_fizyki_z_elementami_matematyki_wyzszej_2019-1573642896740.pdf 674.16 KB
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 5. Sierpień 2019 - 10:33; osoba wprowadzająca: Julita Śmiech Ostatnia zmiana: sobota, 16. Listopad 2019 - 08:24; osoba wprowadzająca: Julita Śmiech