Święto Wydziału MFI 22 maja 2024 r.

Szanowni Państwo! Studenci i pracownicy Wydziału!

 

Chcielibyśmy serdecznie wszystkich Państwa zaprosić do wspólnego celebrowania Święta Wydziału MFI w środę 22 maja w godzinach 10-15. W maju 2022 r. zapoczątkowaliśmy nową tradycję majowej integracji całej społeczności naszego Wydziału. W tym roku w planach m.in. turniej szachowy, turniej ping-ponga, integracja naukowa oraz rozrywkowa z muzyką na żywo! 

 

Osoby zainteresowane współorganizacją wydarzenia zapraszamy na spotkanie online w środę 8 maja o godz. 19.00  https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTI1MzcxODctNTBlMy00MmI2LWI4MmMtY2MzMWUzOTExMjc5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222d9a5a9f-69b7-4940-a1a6-af55f35ba069%22%2c%22Oid%22%3a%22f70a3d56-12d5-4d78-8098-c70dd55e368c%22%7d

Wszystkich, którzy chcą włączyć się w organizację lub podzielić swoimi przemyśleniami/pomysłami na temat Święta Wydziału, ale nie mogą uczestniczyć w spotkaniu prosimy o kontakt z Martą Frankowską marta.frankowska@ug.edu.pl

 

Wszystkie zajęcia dydaktyczne w dniu Święta Wydziału realizujemy poprzez uczestnictwo w imprezie w ramach dnia kompetencji miękkich na naszym Wydziale.

 

Grono Dziekańskie

 

Zapraszamy do galerii zdjęć z zeszłorocznego Święta Wydziału!

Święto Wydziału MFI UG 2023

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 6. Maj 2024 - 16:23; osoba wprowadzająca: Marta Frankowska Ostatnia zmiana: poniedziałek, 6. Maj 2024 - 16:27; osoba wprowadzająca: Marta Frankowska