Modelowanie Matematyczne i Analiza Danych zagadnienia na egzamin dyplomowy 2023/2024