fbpx edukacja | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

edukacja | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Edukacja

most

MOST to Program Mobilności Studentów i Doktorantów, który od 1999 r. cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem studentów i doktorantów, umożliwiając studiowanie przez semestr lub cały rok akademicki na jednej z ponad trzydziestu polskich uczelni partnerskich.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W REKRUTACJI

NA SEMESTR LETNI 2019/2020

V edycja Pomorskich Meczów Matematycznych - ruszamy

Rozpoczęły się już zapisy do kolejnej edycji Pomorskich Meczów Matematycznych. W tym roku szkolnym po raz pierwszy nie będzie już z nami gimnazjów – rozgrywki muszą więc ulec pewnym zmianom. W dalszym ciągu jednak rozgrywane będą w trzech kategoriach:

Przypominamy, że Zgodnie z Zarządzeniem nr 49/R/18 Rektora UG z dnia 25-05-2018 roku dni 10 i 11 czerwca 2019 roku wyznacza się dni, w których można zaplanować realizację zajęć dydaktycznych przypadających na środę i piątek wolne od zajęć.  

Na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki ustala się, że w dniu 10.06 odbędą się zajęcia przypadające w środę, a w dniu 11.06 odbędą się zajęcia przypadające w piątek.

 

Oddział Informatyzacji – Zarządzanie i Udostępnianie Baz Danych BUG zaprasza pracowników naukowych wraz ze studentami ze wszystkich trzech szczebli edukacji akademickiej na szkolenia z zakresu wyszukiwania informacji w naukowych bazach danych i czasopismach elektronicznych.

Celem szkoleń jest przekazanie słuchaczom podstawowej wiedzy i wykształcenie umiejętności wykorzystania dostępnych na Uniwersytecie Gdańskim baz danych w pracy naukowej, badawczej i dydaktycznej.

Zapisy rozpoczną się 18-02-2019 o godzinie 20:00 i trwać będą do 19-02-2019 do godziny 24:00

Obowiązują studentów:

I roku studiów licencjackich stacjonarnych kierunków

  • Fizyka
  • Fizyka medyczna
  • Informatyka
  • Matematyka

II roku studiów licencjackich stacjonarnych kierunku

Ankieta Ewaluacyjna będzie dostępna od 17 stycznia! Do 17 lutego studenci naszego Wydziału mają możliwość oceny zajęć na jakie uczęszczali w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019. Ankieta ma na celu zebranie opinii studentów o sposobie prowadzenia zajęć dydaktycznych, która ma służyć poprawie jakości kształcenia na naszym Wydziale.
Ankieta jest w pełni anonimowa. Zapraszamy do jej wypełniania.

Przypominamy o zapisach na lektoraty w Portalu Studenta.

Będą one aktywne od 15 grudnia br. do  27 stycznia 2019 r.

Lektoraty rozpoczynają się od sem. letniego.

Zlecenie dotyczy przygotowania strony internetowej projektu" Teoria informacji przy ograniczonych zasobach: klasyczna symulowalność, rozszerzenia do uniwersalności oraz zastosowania w kryptografii i sensingu", realizowanego w ramach programu Homing Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

 

Oczekuje się, że strona internetowa będzie miała następujące funkcjonalności:

 

- rozbudowany serwis z systemem zarządzania treścią Web-CMS 

- ponad 10 podstron, podzielonych tematycznie 

Strony

Subskrybuj RSS - edukacja