edukacja | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Edukacja

Oddział Informatyzacji – Zarządzanie i Udostępnianie Baz Danych BUG zaprasza pracowników naukowych wraz ze studentami ze wszystkich trzech szczebli edukacji akademickiej na szkolenia z zakresu wyszukiwania informacji w naukowych bazach danych i czasopismach elektronicznych.

Celem szkoleń jest przekazanie słuchaczom podstawowej wiedzy i wykształcenie umiejętności wykorzystania dostępnych na Uniwersytecie Gdańskim baz danych w pracy naukowej, badawczej i dydaktycznej.

Zapisy rozpoczną się 18-02-2019 o godzinie 20:00 i trwać będą do 19-02-2019 do godziny 24:00

Obowiązują studentów:

I roku studiów licencjackich stacjonarnych kierunków

  • Fizyka
  • Fizyka medyczna
  • Informatyka
  • Matematyka

II roku studiów licencjackich stacjonarnych kierunku

Ankieta Ewaluacyjna będzie dostępna od 17 stycznia! Do 17 lutego studenci naszego Wydziału mają możliwość oceny zajęć na jakie uczęszczali w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019. Ankieta ma na celu zebranie opinii studentów o sposobie prowadzenia zajęć dydaktycznych, która ma służyć poprawie jakości kształcenia na naszym Wydziale.
Ankieta jest w pełni anonimowa. Zapraszamy do jej wypełniania.

Przypominamy o zapisach na lektoraty w Portalu Studenta.

Będą one aktywne od 15 grudnia br. do  27 stycznia 2019 r.

Lektoraty rozpoczynają się od sem. letniego.

Zlecenie dotyczy przygotowania strony internetowej projektu" Teoria informacji przy ograniczonych zasobach: klasyczna symulowalność, rozszerzenia do uniwersalności oraz zastosowania w kryptografii i sensingu", realizowanego w ramach programu Homing Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

 

Oczekuje się, że strona internetowa będzie miała następujące funkcjonalności:

 

- rozbudowany serwis z systemem zarządzania treścią Web-CMS 

- ponad 10 podstron, podzielonych tematycznie 

Dziekan i organizatorzy gorąco zapraszają studentów, którzy brali udział w organizacji i przeprowadzeniu Wydarzeń “Matematyka jako ważny składnik kultury i cywilizacji. Mikołajki Matematyczne” 14 grudnia 2017 oraz  Finałów Meczów Matematycznych 27 kwietnia 2017 na spotkanie, które odbędzie się 1 marca br. o godz. 10.15 w sali 21 (sala Rady Wydziału). Będzie to okazja do ustnych i pisemnych podziękowań za trud, jaki włożyliście w organizację.

Zachęcamy do licznego udziału.

 

Zlecenie dotyczy przygotowania strony internetowej projektu" Teoria informacji przy ograniczonych zasobach: klasyczna symulowalność, rozszerzenia do uniwersalności oraz zastosowania w kryptografii i sensingu", realizowanego w ramach programu Homing Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

 

Oczekuje się, że strona internetowa będzie miała następujące funkcjonalności:

- rozbudowany serwis z systemem zarządzania treścią Web-CMS 

- ponad 10 podstron, podzielonych tematycznie 

Mamy przyjemność poinformować, że aplikacje na stypendia rządu francuskiego Master 2

(https://www.institutfrancais.pl/pl/stypendia-rzadu-francuskiego-bgf-master-2)

lub Doktorat (https://www.institutfrancais.pl/pl/bgf-doktorat-cotutelle)

są już otwarte i wnioski można składać do 7 marca 2018 roku.

Stypendia Master 2

* Pobyt we Francji od 1 do 10 miesięcy

Strony

Subskrybuj RSS - edukacja