edukacja

Rekrutacja

Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, Lipiec 11, 2022 - 12:40

Tutaj znajdziesz niezbędne informacje dotyczące rekrutacji na kierunki prowadzone na naszym Wydziale: link.

Umowa z SP w Debrznie

Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, Maj 24, 2021 - 20:29

W dniu 24 maja br. Dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UG prof. dr hab. Piotr Bojarski oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej w Debrznie p. Dorota Matuszewska podpisali porozumienie o współpracy w zakresie popularyzacji wśród uczniów Szkoły Podstawowej w Debrznie nauk ścisłych, w tym objęcia przez Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki opieki nad realizacją w Szkole Podstawowej w Debrznie Programu Pracy z Uczniem Zdolnym - „Rozwijam Skrzydła”.