fbpx edukacja | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Jesteś tutaj

edukacja

Edukacja

Szanowni Państwo, 

Zajęcia dydaktyczne na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki dla wszystkich kierunków studiów rozpoczynają się od 04 października 2021 roku.

W dniu 24 maja br. Dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UG prof. dr hab. Piotr Bojarski oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej w Debrznie p. Dorota Matuszewska podpisali porozumienie o współpracy w zakresie popularyzacji wśród uczniów Szkoły Podstawowej w Debrznie nauk ścisłych, w tym objęcia przez Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki opieki nad realizacją w Szkole Podstawowej w Debrznie Programu Pracy z Uczniem Zdolnym - „Rozwijam Skrzydła”.

Szanowni Państwo, 

Uprzejmie informujemy, że uaktualnione informacje na temat skladania prac dyplomowych znajdują się :

1) egazminy licencjackie - TUTAJ

2) egzaminy magisterskie - TUTAJ 

Szanowni Państwo, 

Uprzejmie informujemy, że wszelkie informacje na temat konsultacji on-line z prowadzącymi znajdują się TUTAJ

W związku ze stopniowo postępującym zagrożeniem zakażeń koronawirusem odwołuję się wszystkie wydarzenia planowane na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki w ramach Dni Otwartych UG w dniu 11.03.2020 roku. Liczymy na zrozumienie powyższej decyzji, która ma na celu troskę o zdrowie naszych gości, studentów i pracowników.
 

 

 

 

 

 

most

MOST to Program Mobilności Studentów i Doktorantów, który od 1999 r. cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem studentów i doktorantów, umożliwiając studiowanie przez semestr lub cały rok akademicki na jednej z ponad trzydziestu polskich uczelni partnerskich.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W REKRUTACJI

NA SEMESTR LETNI 2019/2020

V edycja Pomorskich Meczów Matematycznych - ruszamy

Rozpoczęły się już zapisy do kolejnej edycji Pomorskich Meczów Matematycznych. W tym roku szkolnym po raz pierwszy nie będzie już z nami gimnazjów – rozgrywki muszą więc ulec pewnym zmianom. W dalszym ciągu jednak rozgrywane będą w trzech kategoriach:

Przypominamy, że Zgodnie z Zarządzeniem nr 49/R/18 Rektora UG z dnia 25-05-2018 roku dni 10 i 11 czerwca 2019 roku wyznacza się dni, w których można zaplanować realizację zajęć dydaktycznych przypadających na środę i piątek wolne od zajęć.  

Na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki ustala się, że w dniu 10.06 odbędą się zajęcia przypadające w środę, a w dniu 11.06 odbędą się zajęcia przypadające w piątek.

 

Oddział Informatyzacji – Zarządzanie i Udostępnianie Baz Danych BUG zaprasza pracowników naukowych wraz ze studentami ze wszystkich trzech szczebli edukacji akademickiej na szkolenia z zakresu wyszukiwania informacji w naukowych bazach danych i czasopismach elektronicznych.

Celem szkoleń jest przekazanie słuchaczom podstawowej wiedzy i wykształcenie umiejętności wykorzystania dostępnych na Uniwersytecie Gdańskim baz danych w pracy naukowej, badawczej i dydaktycznej.