Badania młodych naukowców | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Dofinansowanie projektów badawczych młodych naukowców

sobota, 4 lutego 2017 roku, 10:24

Zapraszamy doktorantów oraz młodych naukowców (do 35 roku życia) do składania wniosków w konkursie na dofinansowanie projektów badawczych młodych naukowców w roku 2017. Celem konkursu jest wsparcie rozwoju naukowego i przygotowanie do realizowania projektów finansowanych z zewnętrznych źródeł.

Wnioski można składać indywidualnie jak i zespołowo. Można w ten sposób uzyskać środki finansowe na wyjazdy na konferencje, konsultacje, warsztaty, szkoły, szkolenia, itp., zarówno krajowe jak i zagraniczne. Można ponadto sfinansować zakup sprzętu laboratoryjnego, komputerowego, aparatury badawczej, literatury czy też opłacić koszty publikacji typu Open Access. Szczegółowe informacje, wraz z limitem kosztów, można znaleźć w regulaminie.

Wnioski należy składać w Biurze Dziekana w nieprzekraczalnym terminie 27.02.2017 roku, godz. 12:00. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 13.03.2017 roku a decyzja o przyznaniu finansowania do 20.05.2017 roku (jest to niestety związane ze sposobem przydzielania środków przez MNiSW). Okres realizacji projektów to 1.06.2017 do 31.12.2017 r.

W przypadku pytań, wszelkich informacji udzieli Prodziekan ds. Nauki i Rozwoju, dr hab. Wiesław Laskowski, prof. UG

Regulamin i wzory dokumentów