fbpx Badania młodych naukowców | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Jesteś tutaj

Badania młodych naukowców

Konkurs dla młodych naukowców (2019)

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 15 marca 2019 roku, 16:40

Zapraszamy młodych naukowców do składania wniosków w konkursie na dofinansowanie zadań badawczych w roku 2019. Celem konkursu jest wsparcie rozwoju naukowego i przygotowanie do realizowania projektów finansowanych z zewnętrznych źródeł.

Podobnie, jak w roku ubiegłym, konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach - projekt badawczy lub wyjazd konferencyjny.  W pierwszej kategorii można uzyskać środki finansowe w kwocie do 15 000 zł na zrealizowanie zadania badawczego, w tym na zakup sprzętu labolatoryjnego, komputerowego, aparatury, wyjazdów na konferencje, konsultacje, czy kosztów publikacji typu Open Access.  W drugiej kategorii moża sfinansować uczestnictwo w konferencji, warsztatach, szkole lub szkoleniu w kwocie do 8 000 zł. Szczegółowe informacje można znaleźć w regulaminie (patrz poniżej).

Wnioski należy składać w Biurze Dziekana w nieprzekraczalnym terminie do 24.04.2019 roku, godz. 12:00. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia  28.05.2019 roku. Okres realizacji projektów to 1.06.2019 do 31.12.2019 r.

W przypadku pytań, wszelkich informacji udzieli Prodziekan ds. Nauki i Rozwoju, dr hab. Wiesław Laskowski, prof. UG

Regulamin i załączniki obowiązujące dla konkursu ogłoszonego w 2019 roku

Konkurs dla młodych naukowców (2018)

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 5 stycznia 2018 roku, 13:46

Zapraszamy doktorantów oraz młodych naukowców (do 35 roku życia) do składania wniosków w konkursie na dofinansowanie projektów badawczych młodych naukowców w roku 2018. Celem konkursu jest wsparcie rozwoju naukowego i przygotowanie do realizowania projektów finansowanych z zewnętrznych źródeł.

W tym roku konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach - projekt badawczy lub wyjazd konferencyjny.  W pierwszej kategorii można uzyskać środki finansowe na zrealizowanie zadania badawczego, w tym na zakup sprzętu labolatoryjnego, komputerowego, aparatury, wyjazdów na konferencje, konsultacje, czy kosztów publikacji typu Open Access.  W drugiej kategorii moża sfinansować uczestnictwo w konferencji, warsztatach, szkole lub szkoleniu. Szczegółowe informacje, wraz z limitem kosztów, można znaleźć w regulaminie (patrz poniżej).

Wnioski należy składać w Biurze Dziekana w nieprzekraczalnym terminie do 02.04.2018 roku, godz. 12:00. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia  20.05.2018 roku. Okres realizacji projektów to 1.06.2018 do 31.12.2018 r.

W przypadku pytań, wszelkich informacji udzieli Prodziekan ds. Nauki i Rozwoju, dr hab. Wiesław Laskowski, prof. UG

Regulamin i załączniki obowiązujące dla konkursu ogłoszonego w 2018 roku

Dofinansowanie projektów badawczych młodych naukowców (2017)

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 5 stycznia 2018 roku, 13:41

Zapraszamy doktorantów oraz młodych naukowców (do 35 roku życia) do składania wniosków w konkursie na dofinansowanie projektów badawczych młodych naukowców w roku 2017. Celem konkursu jest wsparcie rozwoju naukowego i przygotowanie do realizowania projektów finansowanych z zewnętrznych źródeł.

Wnioski można składać indywidualnie jak i zespołowo. Można w ten sposób uzyskać środki finansowe na wyjazdy na konferencje, konsultacje, warsztaty, szkoły, szkolenia, itp., zarówno krajowe jak i zagraniczne. Można ponadto sfinansować zakup sprzętu laboratoryjnego, komputerowego, aparatury badawczej, literatury czy też opłacić koszty publikacji typu Open Access. Szczegółowe informacje, wraz z limitem kosztów, można znaleźć w regulaminie.

Wnioski należy składać w Biurze Dziekana w nieprzekraczalnym terminie 27.02.2017 roku, godz. 12:00. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 13.03.2017 roku a decyzja o przyznaniu finansowania do 20.05.2017 roku (jest to niestety związane ze sposobem przydzielania środków przez MNiSW). Okres realizacji projektów to 1.06.2017 do 31.12.2017 r.

W przypadku pytań, wszelkich informacji udzieli Prodziekan ds. Nauki i Rozwoju, dr hab. Wiesław Laskowski, prof. UG

Regulamin i załączniki obowiązujące dla konkursu ogłoszonego w 2017 roku