Władze | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Władze Wydziału

piątek, 3 marca 2017 roku, 9:41

prof. dr hab. Piotr Bojarski
Dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki

dziekanmfi@ug.edu.pl
T: (+48 58) 523 20 27
Godziny przyjęć: poniedziałek 11:00 – 12:00, pok. 4
po wcześniejszym umówieniu się

dr Barbara Wolnik
Prodziekan ds Studenckich

barbara.wolnik@mat.ug.edu.pl
T: (+48 58) 523 22 95
Godziny przyjęć: wtorek 12.30 – 13.30, pok. 5

dr hab. Wiesław Laskowski, prof. UG
Prodziekan ds Nauki i Rozwoju

wieslaw.laskowski@ug.edu.pl
T: (+48 58) 523 22 95
Godziny przyjęć: poniedziałek 11:00 – 12:00, pok. 5

dr hab. Aleksander Kubicki, prof. UG
Prodziekan ds Kształcenia i Promocji

prodziekanmfidsk@ug.edu.pl
T: (+48 58) 523 22 95
Godziny przyjęć: poniedziałek 10:00 – 11:00, pok. 5
po wcześniejszym umówieniu się