fbpx Zarządzenia Dziekana | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Jesteś tutaj

Zarządzenia Dziekana

Zarządzenia Dziekana

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 15 grudnia 2021 roku, 10:39
ZałącznikWielkość
PDF icon Zarządzenie Dziekana nr 18/2021 w sprawie wyznaczenia dni do przeprowadzenia niezrealizowanych zajęć dydaktycznych243.83 KB
PDF icon Zarządzenie Dziekana nr 17/2021 w sprawie utworzenia Wydziałowego Senackiego Ciała Doradczego na WMFiI 239.57 KB
PDF icon Zarządzenie Dziekana nr 16/2021 w sprawie sposobu przeprowadzania kolokwiów, zaliczeń i egzaminów w sem. zimowym 2021/2022270.04 KB
PDF icon Zarządzenie Dziekana nr 15/2021w sprawie szczegółowego harmonogramu prac związanych z okresową oceną nauczycieli akademickich 314.73 KB
PDF icon Zarządzenie Dziekana nr 14/2021 zmieniające Zarządzenie nr 16/2020 w sprawie ustalenia składu Zespołu ds. Jakości Kształcenia 261.96 KB
PDF icon Zarządzenie Dziekana nr 13/2021 zmieniające Zarządzenie nr 11/2020 w sprawie ustalenia składu Komisji Oceniającej254.5 KB
PDF icon Zarządzenie Dziekana nr 12/2021 z dnia 06-07-2021 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w IFTiA227.81 KB
PDF icon Zarządzenie Dziekana nr 11/2021 z dnia 06-07-2021 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w Instytucie Informatyki232.22 KB
PDF icon Zarządzenie Dziekana nr 10/2021 z dnia 25.06.2021 ws. powołania komisji w postępowaniu nostryfikacyjnym na WMFiI186.97 KB
PDF icon Zarządzenie Dziekana nr 9/2021 z dnia 16.06.2021 ws.powołania komisji konkursowej na stanowisko adiunkta w Instytucie Matematyki238.69 KB
PDF icon Zarządzenie Dziekana nr 8/2021 z dnia 16.06.2021 ws.powołania komisji konkursowej na stanowisko adiunkta w Instytucie Matematyki239.96 KB
PDF icon Zarządzenie Dziekana nr 7/2021 z dnia 16.06.2021 ws.powołania komisji konkursowej na stanowisko adiunkta w Instytucie Matematyki237.92 KB
PDF icon Zarządzenie Dziekana nr 6/2021 z dnia 28.05.2021 ws. powołania komisji konkursowej na stanowisko adiunkta w Instytucie Fizyki240.87 KB
PDF icon Zarządzenie Dziekana nr 5/2021 z dnia 24.05.2021 ws. powołania komisji w postępowaniu nostryfikacyjnym na WMFiI187.84 KB
PDF icon Zarządzenie Dziekana nr 4/2021 z dnia 05.03.2021 ws. utworzenia i ustalenia zespołu ds. kierunku "Quantum Information Theory"241.88 KB
PDF icon Zarządzenie Dziekana nr 2/2021 z dnia 15.02.2021 w sprawie zatwierdzenia regulaminu konkursu „Granty na Start” 182.97 KB
PDF icon Zarządzenie Dziekana nr 1/2021 z dnia 01.02.2021 w sprawie utworzenia i ustalenia składu zespołu Koordynatorów Ankiet na WMFiI202.4 KB
PDF icon Zarządzenie Dziekana nr 28/2020 z dnia 01.12.2020 r w sprawie utworzenia Komisji ds. kryteriów oceny pracowniczej na WMFiI233.28 KB
PDF icon Zarządzenie Dziekana nr 27/2020 z dnia 01.12.2020 r w sprawie utworzenia i ustalenia składu Komisji ds. parametryzacji 228.85 KB
PDF icon Zarządzenie Dziekana nr 26/2020 z dnia 01.12.2020 zmieniające zarządzenie nr 8/2020 ws. powołania składu Rady Dziekana WMFiI227.59 KB
PDF icon Zarządzenie Dziekana nr 25/2020 z dnia 27.10.2020 ws. określenia terminów składania wniosków o wznowienie/przeniesienie studiów244.19 KB
PDF icon Zarządzenie nr 24/2020 ws. upoważnienia osób ze stopniem doktora do prowadzenia wykładów, seminariów, opieki nad pracami159.05 KB
PDF icon Zarządzenie Dziekana nr 23/2020 z dnia 27.10.2020 ws. powołania komisji nostryfikacyjnej na WMFiI189.31 KB
PDF icon Zarządzenie Dziekana nr 22/2020 z dnia 27.10.2020 ws. powołania komisji nostryfikacyjnej na WMFiI188.87 KB
PDF icon Zarządzenie Dziekana nr 21/2020 z dnia 27.10.2020 ws. powołania komisji nostryfikacyjnej na WMFiI186.44 KB
PDF icon Zarządzenie Dziekana nr 20/2020 z dnia 26.10.2020 ws. utworzenia Rad Programowych na kierunkach prowadzonych na WMFiI490.61 KB
PDF icon Załącznik do zarządzenia nr 20/202054.85 KB
PDF icon Zarządzenie Dziekana nr 19/2020 ws. zmiany organizacji zajęć dydaktycznych w czasie objęcia Gdańska czerwoną strefą od 19.10.202.57 MB
PDF icon Zarządzenie Dziekana nr 18/2020 ws. zasad przebywania w budynku WMFiI w okresie zagrożenia zakażeniem wirusem SAR-Cov-2362.92 KB
PDF icon Zarządzenie Dziekana nr 17/2020 z dnia 30.09.2020 r w sprawie utworzenia i ustalenia zespołu ds. strategii HR Excellence in Resa233.38 KB
PDF icon Zarządzenie Dziekana nr 16/2020 z dnia 30.09.2020 r w sprawie utworzenia i ustalenia Zespołu ds. zapewnienia jakości kształcenia226.45 KB
PDF icon Zarządzenie Dziekana 15/2020-utworzenie Zespołu ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym i badania losów absolwentów234.72 KB
PDF icon Zarządzenie Dziekana nr 14/2020 w sprawie utworzenia Zespołu ds. promocji nauki, promocji kierunków studiów i informacji WMFiI224.83 KB
PDF icon Zarządzenie Dziekana nr 13/2020 z dnia 30.09.2020 r. w sprawie utworzenia Zespołu ds. aktualizacji oferty kształcenia WMFiI219.85 KB
PDF icon Zarządzenie Dziekana nr 12/2020 z dnia 30.09.2020 r. w sprawie utworzenia składu Zespołu ds. Oceny i Zarządzania Ryzykiem218.47 KB
PDF icon Zarządzenie Dziekana nr 11/2020 z dnia 30.09.2020 r. w sprawie utworzenia i ustalenia składu Komisji Oceniającej WMFiI215.95 KB
PDF icon Zarządzenie Dziekana nr 10/2020 w sprawie uzupełnienia składu Rady Dziekana WMFiI276.44 KB
PDF icon Zarządzenie Dziekana nr 9/2020 z dnia 21 czerwca 2020 r. w sprawie powołania pełnomocnika ds. Promocji i Informacji WMFiI178.79 KB
PDF icon Zarządzenie Dziekana nr 8/2020 z dnia 01.09.2020 roku w sprawie powołania i ustalenia składu Rady Dziekana229.01 KB
PDF icon Zarządzenie Dziekana nr 7/2020 z dnia 24.08.2020 roku w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko 2 asystentów228.06 KB
PDF icon Zarządzenie Dziekana nr 6/2020 z dnia 09.07.2020 roku w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko adiunkta 235.16 KB
PDF icon Zarządzenie Dziekana nr 5/2020 z dnia 17.06.2020 roku w sprawie powołania komisji konkursowej na 3 stanowiska adiunkta 226.58 KB
PDF icon Zarządzenie Dziekana nr 4/2020 z dnia 15.06.2020 roku w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko adiunkta 257.46 KB
PDF icon Zarządzenie Dziekana nr 3/2020 z dnia 15.06.2020 roku w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko adiunkta 248.65 KB
PDF icon Zarządzenie Dziekana nr 2/2020 z dnia 03.02.2020 roku w sprawie zmiany Regulaminu konkursu na grant przygotowawczy937.66 KB
PDF icon Zarządzenie Dziekana nr 1/2020 z dnia 17.01.2020 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu konkursu na grant przygotowawczy870.08 KB
PDF icon Zarządzenie Dziekana nr 14/2019 z dnia 28.10.2019 w sprawie określenia maksymalnego długu punktowego na WMFiI232.89 KB
PDF icon Zarządzenie Dziekana nr 13/2019 z dnia 28.10.2019 w sprawie utworzenia rady programowej studiów na kierunku bezpieczeństwo jądro377.32 KB
PDF icon Zarządzenie Dziekana nr 12/2019 z dnia 28.10.2019 roku w sprawie utworzenia rady programowej studiów na kierunku fizyka medyczna366.93 KB
PDF icon Zarządzenie Dziekana nr 11/2019 z dnia 28.10.2019 roku w sprawie utworzenia rady programowej studiów na kierunku informatyka366.72 KB
PDF icon załącznik do Zarządzenia nr 11/2019395.86 KB
PDF icon Zarządzenie Dziekana nr 10/2019 z dnia 28.10.2019 roku w sprawie utworzenia rady programowej studiów na kierunku fizyka368.25 KB
PDF icon załącznik do Zarządzenia nr 10/201937.46 KB
PDF icon Zarządzenie Dziekana nr 9/2019 z dnia 28.10.2019 w sprawie utworzenia rady programowej studiów na kierunku modelowanie matemat377.35 KB
PDF icon załącznik do Zarządzenia nr 9/2019400.61 KB
PDF icon Zarządzenie Dziekana nr 8/2019 z dnia 28.10.2019 roku w sprawie utworzenia rady programowej studiów na kierunku matematyka367.39 KB
PDF icon załącznik do Zarządzenia nr 8/2019403.74 KB
PDF icon Zarządzenie Dziekana nr 7/2019 z dnia 28 października 2019 roku w sprawie utworzenia rady programowej kierunku bioinformatyka190.84 KB
PDF icon Zarządzenie Dziekana nr 6/2019 dnia 28 października 2019 roku w sprawie uzupełnienia składu Rady Dziekana WMFiI216.9 KB
PDF icon Zarządzenia Dziekana nr 5/2019 z dnia 10 października 2019 roku w sprawie powołania i ustalenia składu Rady Dziekana WMFiI334.77 KB
PDF icon Zarządzenia Dziekana nr 4/2019 z dnia 06 maja 2019 w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej zasady korzystania z Jedn378.26 KB
PDF icon załącznik do zarządzenia nr 4/2019302.62 KB
PDF icon Zarządzenie Dziekana nr 3/2019 z dnia 15.03.2019 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu konkursu na fin. zadań młodych nauk.1.42 MB
PDF icon Zarządzenie Dziekana nr 2/2019 z dnia 15 marca 2019 r w sprawie uprawnień emerytowanego profesora Uniwersytetu Gdańskiego 356.13 KB
PDF icon Zarządzenie Dziekana nr 1/19 z dnia 21.02.2019 roku w sprawie powołania Zespołu ds. Strategii HR Excellence in Research228.25 KB
PDF icon Zarządzenie Dziekana nr 4/18 z dnia 30.09.2018 roku w sprawie terminów zaliczenia zajęć warunkujących dopuszczenie do egzaminu174.83 KB
PDF icon Zarządzenie Dziekana nr 3/18 z dnia 13.07.2018 w sprawie zmiany Regulaminu konkursu na fin. zadań służących rozw. młodych naukow22.91 KB
PDF icon Zarządzenie Dziekana nr 2/18 z dnia 21.03.2018 w sprawie zmiany Regulaminu konkursu na fin.zadań służących rozw. młodych naukow339.6 KB
PDF icon Zarządzenie Dziekana nr 1/18 z dnia 05.01.2018 r w spr. Regulaminu konkursu na finans. zadań służących rozw. młodych naukowców8.45 MB
PDF icon Załącznik do Zarządzenia Dziekana nr 12/17 z dnia 14.12.2017 1.41 MB
PDF icon Zarządzenie Dziekana nr 12/17 z dnia 14.12.2017 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Korzystania z Infrastruktury Badawczej399.64 KB
PDF icon Zarządzenie Dziekana nr 11/17 z dnia 13.11.2017 roku w związku z ujednoliceniem formy afiliacji Wydziału MFiI1017.93 KB
PDF icon Zarządzenie Dziekana nr 10/17 z dnia 02.10.2017 roku ws. przenoszenia się między grupami430.42 KB
PDF icon Zarządzenie Dziekana nr 9/2017 z dnia 18 września 2017 roku ws. wysokości przyznanych kierownikom projektów środków 367.98 KB
Plik Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 8/DzMFiI/1719.5 KB
PDF icon Zarządzenie Dziekana nr 8/2017 z dnia 12.04.2017 roku ws wprowadzenia formularza wniosku o dofinansowanie286.08 KB
PDF icon Zarządzenie Dziekana nr 7/2017 z dnia 10.04.2017 roku ws powołania Rady programowej kierunku "Fizyka"501.27 KB
PDF icon Zarządzenie Dziekana nr 6/2017 z dnia 04.04.2017 roku ws. podziału obowiązków związanych z funkcjonowaniem systemu POLON992.41 KB
Plik Załącznik nr 2 do Zarządzenia Dziekana nr 5 - Sprawozdanie z hospitacji zajęć dydaktycznych16.65 KB
Plik Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dziekana nr 5 - Protokół z hospitacji zajęć dydaktycznych27.53 KB
PDF icon Zarządzenie Dziekana nr 5/2017 z dnia 24.03.2017 roku ws. prowadzenia hospitacji zajęć dydaktycznych na WMFiI3.08 MB
PDF icon Zarządzenie Dziekana nr 4/2017 z dnia 09.03.2017 ws zasad dostępu do zabezpieczonych pomieszczeń zawierających składniki majątk914.72 KB
PDF icon Zarządzenie Dziekana nr 3/2017 z dnia 28.02.2017 ws. podziału zadań i obowiązków prowadzenia zajęć dydaktycznych przez Instytuty396.07 KB
PDF icon Zarządzenie Dziekana nr 2/2017 z dnia 28.02.2017 ws powołania "Wydział. zespołu ds modernizacji i monitoringu bazy dydaktycznej"450.23 KB
PDF icon Regulamin BMN478.72 KB
PDF icon Zarządzenie Dziekana nr 1/2017 z dnia 03.02.2017 roku ws. zatwierdzenia Regulaminu konkursu na finansowanie projektów BMN404.81 KB
PDF icon Zarządzenie Dziekana z dnia 05.12.2016 rokuw sprawie przygotowania Wydziału do oceny parametrycznej pod kątem dorobku naukowego.761.88 KB
PDF icon Zarządzenie Dziekana z dnia 03.06.2016 w związku z ujednoliceniem formy afiliacji Wydziału MFiI603.07 KB
PDF icon Zarządzenie Dziekana z dnia 16.09.2015 r w sprawie przenoszenia się studentów pomiędzy grupami zajęciowymi 304.51 KB
PDF icon Zarządzenie Dziekana z dnia 17.06.2015 w sprawie prac dyplomowych241.12 KB
PDF icon Zarządzenie Dziekana z dnia 6.07.2015r. w sprawie kryteriów przyznawania stypendium doktoranckiego 265 KB
PDF icon Zarządzenie Dziekana z dnia 17.11.2011 w sprawie powołania rad programowych na kierunkach studiów prowadzonych na WMFiI185.81 KB
PDF icon Zarządzenie Dziekana z dnia 24.02.2015 roku w sprawie przenoszenia się studentów między grupami293.15 KB
PDF icon Zarządzenie Dziekana z dnia 23.10.2014 w sprawie wprowadzenia kryteriów oceny nauczycieli akademickich na WMFiI4.73 MB
PDF icon Zarządzenie Dziekana z dnia 18.09.2014 w sprawie przenoszenia się studentów pomiędzy grupami zajęciowymi285.11 KB
PDF icon Zarządzenie Dziekana z dnia 15.07.2014 w sprawie wprowadzenia kryteriów oceny nauczycieli akademickich na WMFiI 5.83 MB
Image icon Zatządzenie Dziekana z dnia 20.03.2014 w sprawie wprowadzania grup studenckich do Panelu Nauczyciela330.6 KB
Image icon Zarządzenie Dziekana z dnia 28.10.2013 w sprawie zespołu ds. badania losów absolwenta201.04 KB
Image icon Zarządzenie Dziekana z dnia 04.10.2013 w sprawie przenoszenia się studenta między grupami220.31 KB
Image icon Zarządzenie Dziekana z dnia 03.10.2013 w sprawie komisji ds. kryteriów oceny pracowniczej221.19 KB
Image icon Zarządzenie Dziekana z dnia 03.10.2013 w sprawie komisji ds parametryzacji224.49 KB
Image icon Zarządzenie Dziekana z dnia 30.09.2013 w sprawie wprowadzenia wymogów koniecznych aby uzyskać zgodę na podjęcie dodatkowej pracy189.08 KB
Image icon Zarządzenie Dziekana z dnia 08.07.2013 w sprawie przenoszenia się studenta między grupami906.5 KB
PDF icon Zarządzenie Dziekana z dnia 03.06.2013 w sprawie procedowania konkursu o zatrudnienie pracownika nauk - dydakt. i dydakt.218.88 KB
PDF icon Zarządzenie Dziekana z dnia 17.01.2013 w sprawie obowiązku ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków 138.31 KB
PDF icon Zarządzenie Dziekana z dnia 15.11.2012 r w sprawie zmiany składu Wydziałowego zespołu Zapewnienia Jakości Kształcenia na WMFiI553.59 KB
PDF icon Zarządzenie Dziekana z dnia 08.11.2012 r w sprawie wydania Suplementu do dyplomu w języku angielskim270.16 KB
PDF icon Zarządzenie Dziekana z dnia 15.10.2012 w sprawie powołania wydziałowego zespołu ds. zapewnienia jakości kształcenia187.53 KB
PDF icon Zarządzenie Dziekana z dnia 25.09.2012 w sprawie powołania Wydziałowego Zespołu ds. Oceny i Zarządzania Ryzykiem 166.13 KB
PDF icon https://mfi.ug.edu.pl/modules/file/iZarządzenie Dziekana z dnia 29.06.2012 w sprawie ustalania pensum pracowników samodzielnych 188.5 KB
PDF icon Zarządzenie Dziekana z dnia 17.06.2011 r. w sprawie wprowadzenia Kalendarium działań studenta studiów stacjonarnych na WMFiI954.4 KB