fbpx Uchwały | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Uchwały | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Uchwały Rady Dyscypliny Nauki fizyczne

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 30 czerwca 2020 roku, 15:16
Nr uchwały Data podjęcia Treść
24/2020 25.06.2020 w sprawie nadania mgr. J.Borkale stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinie nauki fizyczne
23/2020 04.06.2020 w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej mgr M.Farkasa
22/2020 04.06.2020 w sprawie nadania mgr. M.Farkas stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinie nauki fizyczne
21/2020 07.05.2020 w sprawie powołania komisji doktorskiej w przewodzie mgr M.Miotke-Wasilczyk
20/2020 07.05.2020 w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr M.Miotke-Wasilczyk
19/2020 05.03.2020 w sprawie zmiany składu komisji egzaminacyjnych z dyscypliny dodatkowej - filozofia
18/2020 05.03.2020 w sprawie wyznaczenia promotora sprawującego opiekę naukową nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej mgr. M.Eggena
17/2020 05.03.2020 w sprawie wyznaczenia promotora sprawującego opiekę naukową nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej mgr K.Baranowskiej
16/2020 05.03.2020 w sprawie wyznaczenia promotora sprawującego opiekę naukową nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej mgr N.Majewskiej
15/2020 05.03.2020 w sprawie powołania komisji doktorskiej w przewodzie mgr. J.Borkały
14/2020 05.03.2020 w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. J.Borkały
13/2020 05.03.2020 w sprawie wyróżnienia osiągnięcia habilitacyjnego dr. M.Oszmańca
12/2020 05.03.2020 w sprawie nadania dr. M.Oszmańcowi stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinie nauk fizycznych
11/2020 09.01.2020 w sprawie wyznaczenia promotora pomocniczego sprawującego opiekę naukową nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej mgr. P.Cavalcanti
10/2020 09.01.2020 w sprawie wyznaczenia promotora sprawującego opiekę naukową nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej mgr. P.Cavalcanti
9/2020 09.01.2020 w sprawie wyznaczenia promotora sprawującego opiekę naukową nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej mgr. R.Ravell
8/2020 09.01.2020 w sprawie wyznaczenia promotora sprawującego opiekę naukową nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej mgr. T.Linowskiego
7/2020 09.01.2020 w sprawie wyznaczenia promotora sprawującego opiekę naukową nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej mgr. T.Młynika
6/2020 09.01.2020 w sprawie powolania komisji doktorskiej w przewodzie mgr. D.Ushakou
5/2020 09.01.2020 w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. D.Ushakou
4/2020 09.01.2020 w sprawie powołania komisji doktorskiej w przewodzie mgr. M.Farkas
3/2020 09.01.2020 w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. M.Farkas
2/2020 09.01.2020 w sprawie nadania dr. K.Horodeckiemu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinie nauk fizycznych
1/2020 09.01.2020 w sprawie nostryfikacji stopnia naukowego doktora F.Sakuldee
4/2019 05.12.2019 Stanowisko Rady Dyscypliny Nauki fizyczne dotyczące projektu zarządzenia Rektora UG w sprawie oceny okresowej nauczycieli akademickich
3/2019 05.12.2019 w sprawie powołania stałej komisji Rady ds. ewaluacji jakości dzialalności naukowej w dyscyplinie nauk fizycznych
2/2019 05.12.2019 w sprawie nostryfikacji stopnia naukowego doktora A.Shenoy
1/2019 05.12.2019 w sprawie nostryfikacji stopnia naukowego doktora H.S.Karthik

 

ZałącznikWielkość
PDF icon 24-2020.pdf220.56 KB