Archiwum

Uchwały Rady Dyscypliny Nauki fizyczne

Nr uchwały Data podjęcia Treść
37/2022 07.07.2022 w sprawie nadania mgr M.Pandit stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki fizyczne
36/2022 07.07.2022 w sprawie nadania dr. M.Markiewiczowi stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki fizyczne
35/2022 02.06.2022 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej z fizyki w postępowaniu w sprawie nadania mgr. R.Ganardi stopnia doktora
34/2022 02.06.2022 w sprawie powołania komisji doktorskiej  w postępowaniu w sprawie nadania mgr. R.Ganardi stopnia doktora
33/2022 02.06.2022 w sprawie wyznaczenia recenzenta w postępowaniu w sprawie nadania mgr. R.Ganardi stopnia doktora
32/2022 02.06.2022 w sprawie wyznaczenia recenzenta w postępowaniu w sprawie nadania mgr. R.Ganardi stopnia doktora
31/2022 02.06.2022 w sprawie wyznaczenia recenzenta w postępowaniu w sprawie nadania mgr. R.Ganardi stopnia doktora
30/2022 02.06.2022 w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie nadania mg. R.Ganardi stopnia doktora
29/2022 02.06.2022 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej z języka angielskiego w postępowaniu w sprawie nadania mgr. N.Majewskiej stopnia doktora
28/2022 02.06.2022 w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej dr. A.Chaturvediego
27/2022 02.06.2022 w sprawie nadania mgr. A.Chaturvediemu stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki fizyczne
26/2022 07.04.2022 w sprawie zmiany promotora sprawującego opiekę naukową nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej mgr T.Prasad
25/2022 07.04.2022 w sprawie zmiany promotora sprawującego opiekę naukową nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej mgr. P.Cavalcanti
24/2022 07.04.2022 w sprawie nostryfikacji stopnia naukowego doktora J.C.del Valle Rosales
23/2022 07.04.2022 w sprawie powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. M.Markiewiczowi
22/2022 03.03.2022 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej z fizyki w postępowaniu w sprawie nadania mgr. P.Pandya stopnia doktora
21/2022 03.03.2022 w sprawie powołania komisji doktorskiej  w postępowaniu w sprawie nadania mgr. P.Pandya stopnia doktora
20/2022 03.03.2022 w sprawie wyznaczenia recenzenta w postępowaniu w sprawie nadania mgr. P.Pandya stopnia doktora
19/2022 03.03.2022 w sprawie wyznaczenia recenzenta w postępowaniu w sprawie nadania mgr. P.Pandya stopnia doktora
18/2022 03.03.2022 w sprawie wyznaczenia recenzenta w postępowaniu w sprawie nadania mgr. P.Pandya stopnia doktora
17/2022 03.03.2022 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej z fizyki w postępowaniu w sprawie nadania mgr M.Pandit stopnia doktora
16/2022 03.03.2022 w sprawie powołania komisji doktorskiej  w postępowaniu w sprawie nadania mgr M.Pandit stopnia doktora
15/2022 03.03.2022 w sprawie wyznaczenia recenzenta w postępowaniu w sprawie nadania mgr M.Pandit stopnia doktora
14/2022 03.03.2022 w sprawie wyznaczenia recenzenta w postępowaniu w sprawie nadania mgr M.Pandit stopnia doktora
13/2022 03.03.2022 w sprawie wyznaczenia recenzenta w postępowaniu w sprawie nadania mgr M.Pandit stopnia doktora
12/2022 03.02.2022 w sprawie nostryfikacji stopnia naukowego doktora P.R.Dieguez
11/2022 03.02.2022 w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej mgr. M.Banackiego
10/2022 03.02.2022 w sprawie nadania mgr. M.Banackiemu stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki fizyczne
9/2022 13.01.2022 w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. M.Markiewiczowi
8/2022 13.01.2022 w sprawie zmiany promotora sprawującego opiekę naukową nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej mgr. R.Ravella Rodrigueza
7/2022 13.01.2022 w sprawie zmiany promotora sprawującego opiekę naukową nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej mgr B.Zjawin
6/2022 13.01.2022 w sprawie zmiany promotora sprawującego opiekę naukową nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej mgr. V.Pretti Rossi
5/2022 13.01.2022 w sprawie zmiany składu komisji egzaminacyjnych z fizyki, filozofii i j.angielskiego w przewodzie doktorskim mgr. A.Chaturvedi
4/2022 13.01.2022 w sprawie powołania komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. A.Chaturvedi
3/2022 13.01.2022 w sprawie wyznaczenia recenzenta rozprawy doktorskiej mgr. A.Chaturvedi  
2/2022 13.01.2022 w sprawie wyznaczenia recenzenta rozprawy doktorskiej  mgr. A.Chaturvedi  
1/2022 13.01.2022 w sprawie zmiany tematu rozprawy doktorskiej mgr. A.Chaturvedi  
30/2021 02.12.2021 w sprawie przyjęcia projektu szczegółowych kryteriów oceny osiągnięć naukowych pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych w dysycplinie nauki fizyczne
29/2021 04.11.2021 w sprawie wyznaczenia promotora sprawującego opiekę naukową nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej mgr. M.Kamińskiego
28/2021 04.11.2021 w sprawie wyznaczenia promotora sprawującego opiekę naukową nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej mgr T.Prasad
27/2021 04.11.2021 w sprawie zmiany składu komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. M.Banackiego
26/2021 04.11.2021 w sprawie nadania mgr. P.Kamińskiemu stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki fizyczne
25/2021 04.11.2021 w sprawie nadania dr A.B.Sainz stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścislych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki fizyczne
24/2021 07.10.2021 w sprawie przyjęcia regulaminu wyróżniania rozpraw doktorskich przez Radę Dyscypliny Nauki fizyczne 
23/2021 07.10.2021 w sprawie powołania komisji doktorskiej w przewodzie mgr. M.Banackiego
22/2021 07.10.2021 w sprawie wyznaczenia recenzenta rozprawy doktorskiej mgr. M.Banackiego
21/2021 07.10.2021 w sprawie wyznaczenia recenzenta rozprawy doktorskiej mgr. M.Banackiego
20/2021 07.10.2021 w sprawie zmiany tematu rozprawy doktorskiej mgr. M.Banackiego
19/2021 07.10.2021 w sprawie nadania mgr N.Góreckiej stopnia doktora w dziedzinie nauk scisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki fizyczne
18/2021 08.07.2021 w sprawie wyznaczenia recenzenta rozprawy doktorskiej mgr. P.Kamińskiego
17/2021 08.07.2021 w sprawie wyznaczenia recenzenta rozprawy doktorskiej mgr. P.Kamińskiego 
16/2021 08.07.2021 w sprawie zmiany składu komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. P.Kamińskiego
15/2021 10.06.2021 w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej mgr. inż. T.Leśniewskiego
14/2021 10.06.2021 w sprawie nadania mgr. inż. T.Leśniewskiemu stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, w dziedzinie nauki fizyczne
13/2021 10.06.2021 w sprawie nostryfikacji stopnia naukowego doktora panu B.Ahmadi
12/2021 10.06.2021 w sprawie powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr A.B.Sainz
11/2021 06.05.2021 w sprawie wyznaczenia promotora sprawującego opiekę naukową nad przygotowaniem rozprawy doktroskiej mgr. G.Suarez'a
10/2021 06.05.2021 w sprawie powołania komisji doktorskiej w przewodzie mgr N.Góreckiej
9/2021 06.05.2021 w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr N.Góreckiej
8/2021 04.03.2021 w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż T.Leśniewskiego
7/2021 04.03.2021 w sprawie zaminy tematu rozprawy doktorskiej mgr. inż. T.Leśniewskiego
6/2021 04.03.2021 w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr A.B.Sainz
5/2021 07.01.2021 w sprawie wyznaczenia promotora pomocniczego sprawującego opiekę naukową nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej mgr. R.Ganardi
4/2021 07.01.2021 w sprawie wyznaczenia promotora sprawującego opiekę naukową nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej mgr. R.Ganardi
3/2021 07.01.2021 w sprawie wyznaczenia promotora sprawującego opiekę naukową nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej mgr B.Wołoncewicz
2/2021 07.01.2021 w sprawie wyznaczenia promotora sprawującego opieką naukową nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej mgr. inż. M.Winczewskiego
1/2021 07.01.2021 w sprawie nostryfikacji stopnia naukowego doktora S.S.Bhattacharya
64/2020 05.11.2020 w sprawie powołania stałej Komisji ds. Ewaluacji Jakości Działalności Naukowej w dyscyplinie nauk fizycznych 
63/2020 05.11.2020 w sprawie powołania stalej Komisji ds. Rozwoju Dyscypliny Nauk fizycznych 
62/2020 05.11.2020 w sprawie zmiany składu komisji egzaminacyjnej z dyscypliny dodatkowej - filozofia
61/2020 05.11.2020 w sprawie wyznaczenia promotora sprawującego opiekę naukową nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej mgr. P.Pandya
60/2020 05.11.2020 w sprawie wyznaczenia promotora pomocniczego sprawującego opiekę naukową nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej mgr M.Pandit
59/2020 05.11.2020 w sprawie wyznaczenia promotora sprawującego opiekę naukową nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej mgr M.Pandit
58/2020 05.11.2020 w sprawie wyznaczenia promotora pomocniczego sprawującego opiekę naukową nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej mgr. D.Horwata
57/2020 05.11.2020 w sprawie wyznaczenia promotora sprawującego opiekę naukową nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej mgr. D.Horwata
56/2020 05.11.2020 w sprawie wyznaczenia promotora sprawującego opiekę naukową nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej mgr. O.A.Dantas Molitor
55/2020 05.11.2020 w sprawie wyznaczenia promotora sprawującego opiekę naukową nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej mgr C.Raj
54/2020 05.11.2020 w sprawie wyznaczenia promotora sprawującego opiekę naukową nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej mgr. G.Viola
53/2020 05.11.2020 w sprawie wyznaczenia promotora pomocniczego sprawującego opiekę naukową nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej mgr. T.Biswas
52/2020 05.11.2020 w sprawie wyznaczenia promotora sprawującego opiekę naukową nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej mgr. T.Biswas
51/2020 05.11.2020 w sprawie wyznaczenia promotora pomocniczego sprawującego opiekę naukową nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej mgr B.Zjawin
50/2020 05.11.2020 w sprawie wyznaczenia promotora sprawującego opiekę naukową nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej mgr. B.Zjawin
49/2020 05.11.2020 w sprawie wyznaczenia promotora sprawującego opiekę naukową nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej mgr. S.Rout
48/2020 05.11.2020 w sprawie wyznaczenia promotora sprawującego opiekę naukową nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej mgr. K.Schlichtholza
47/2020 05.11.2020 w sprawie wyznaczenia promotora pomocniczego sprawującego opiekę naukową nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej mgr. V.Pretti Rossi
46/2020 05.11.2020 w sprawie wyznaczenia promotora sprawującego opiekę naukową nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej mgr. V.Pretti Rossi
45/2020 05.11.2020 w sprawie wyznaczenia promotora sprawującego opiekę naukową nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej mgr E.Panwar
44/2020 05.11.2020 w sprawie wyznaczenia promotora sprawującego opiekę naukową nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej mgr. M.Cholewiaka
43/2020 05.11.2020 w sprawie wyznaczenia promotora pomocniczego sprawującego opiekę naukową nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej mgr A.Schlichtholz
42/2020 05.11.2020 w sprawie wyznaczenia promotora sprawującego opiekę naukową nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej mgr A.Schlichtholz
41/2020 05.11.2020 w sprawie wyznaczenia promotora pomocniczego sprawującego opiekę naukową nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej mgr E.Hoffman-Rusin
40/2020 05.11.2020 w sprawie wyznaczenia promotora sprawującego opiekę naukową nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej mgr E.Hoffman-Rusin
39/2020 05.11.2020 w sprawie nadania mgr. Dzmitryi Ushakou stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinie nauki fizyczne
38/2020 23.07.2020 w sprawie uzupełnienia składu komisji egzaminacyjnej z dyscypliny podstawowej -fizyki w przewodzie doktorskim mgr. Ł.Szczepanika 
37/2020 23.07.2020 w sprawie uzupełnienia składu komisji egzaminacyjnej z dyscypliny podstawowej - fizyki w przewodzie doktorskim mgr. M.Behrendta
36/2020 23.07.2020 w sprawie zmiany składu komisji egzaminacyjnej z dyscypliny podstawowej - fizyki w przewodzie doktorskim mgr A.Baran
35/2020 23.07.2020 w sprawie uzupełnienia składu komisji egzaminacyjnej z dyscypliny podstawowej - fizyki w przewodzie doktorskim mgr. M.Grzegorczyka
34/2020 23.07.2020 w sprawie uzupełnienia skladu komisji egzaminacyjnej z dyscypliny podstawowej - fizyki w przewodzie doktroskim mgr. T.Leśniewskiego
33/2020 23.07.2020 w sprawie uzupełnienia składu komisji egzaminacyjnej z dyscypliny podstawowej - fizyki w przewodzie doktorskim mgr N.Góreckiej
32/2020 23.07.2020 w sprawie uzupełnienia składu komisji egzaminacyjnej z dyscypliny podstawowej - fizyki w przewodzie doktorskim mgr.D.Ushakoua
31/2020 23.07.2020 w sprawie wyznaczneia promotora pomoczniczego sprawującego opiekę naukową nad przygotowaniem rozprawy doktroskiej mgr. M.Mońki
30/2020 23.07.2020 w sprawie wyznaczenia promotora sprawującego opiekę naukową nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej mgr. M.Mońki
29/2020 23.07.2020 w sprawie wyznaczenia promotora w przewodzie doktorskim mgr A.Baran
28/2020 23.07.2020 w sprawie wyznaczenia promotora w przewodzie doktorskim mgr. M.Behrendta
27/2020 23.07.2020 w sprawie wyzanczenia promotora w przewodzie doktorskim mgr. T.Leśniewskiego
26/2020 23.07.2020 w sprawie wyznaczenia promotora w przewodzie doktorskim mgr N.Góreckiej
25/2020 23.07.2020 w sprawie nadania mgr M.Miotke-Wasilczyk doktora w dziedzinie nauk scisłych i przyrodniczych, w dyscyplinie nauki fizyczne
24/2020 25.06.2020 w sprawie nadania mgr. J.Borkale stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinie nauki fizyczne
23/2020 04.06.2020 w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej mgr M.Farkasa
22/2020 04.06.2020 w sprawie nadania mgr. M.Farkas stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinie nauki fizyczne
21/2020 07.05.2020 w sprawie powołania komisji doktorskiej w przewodzie mgr M.Miotke-Wasilczyk
20/2020 07.05.2020 w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr M.Miotke-Wasilczyk
19/2020 05.03.2020 w sprawie zmiany składu komisji egzaminacyjnych z dyscypliny dodatkowej - filozofia
18/2020 05.03.2020 w sprawie wyznaczenia promotora sprawującego opiekę naukową nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej mgr. M.Eggena
17/2020 05.03.2020 w sprawie wyznaczenia promotora sprawującego opiekę naukową nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej mgr K.Baranowskiej
16/2020 05.03.2020 w sprawie wyznaczenia promotora sprawującego opiekę naukową nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej mgr N.Majewskiej
15/2020 05.03.2020 w sprawie powołania komisji doktorskiej w przewodzie mgr. J.Borkały
14/2020 05.03.2020 w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. J.Borkały
13/2020 05.03.2020 w sprawie wyróżnienia osiągnięcia habilitacyjnego dr. M.Oszmańca
12/2020 05.03.2020 w sprawie nadania dr. M.Oszmańcowi stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinie nauk fizycznych
11/2020 09.01.2020 w sprawie wyznaczenia promotora pomocniczego sprawującego opiekę naukową nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej mgr. P.Cavalcanti
10/2020 09.01.2020 w sprawie wyznaczenia promotora sprawującego opiekę naukową nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej mgr. P.Cavalcanti
9/2020 09.01.2020 w sprawie wyznaczenia promotora sprawującego opiekę naukową nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej mgr. R.Ravell
8/2020 09.01.2020 w sprawie wyznaczenia promotora sprawującego opiekę naukową nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej mgr. T.Linowskiego
7/2020 09.01.2020 w sprawie wyznaczenia promotora sprawującego opiekę naukową nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej mgr. T.Młynika
6/2020 09.01.2020 w sprawie powolania komisji doktorskiej w przewodzie mgr. D.Ushakou
5/2020 09.01.2020 w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. D.Ushakou
4/2020 09.01.2020 w sprawie powołania komisji doktorskiej w przewodzie mgr. M.Farkasa
3/2020 09.01.2020 w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. M.Farkasa
2/2020 09.01.2020 w sprawie nadania dr. K.Horodeckiemu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinie nauk fizycznych
1/2020 09.01.2020 w sprawie nostryfikacji stopnia naukowego doktora F.Sakuldee
4/2019 05.12.2019 Stanowisko Rady Dyscypliny Nauki fizyczne dotyczące projektu zarządzenia Rektora UG w sprawie oceny okresowej nauczycieli akademickich
3/2019 05.12.2019 w sprawie powołania stałej komisji Rady ds. ewaluacji jakości dzialalności naukowej w dyscyplinie nauk fizycznych
2/2019 05.12.2019 w sprawie nostryfikacji stopnia naukowego doktora A.Shenoy
1/2019 05.12.2019 w sprawie nostryfikacji stopnia naukowego doktora H.S.Karthik

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 15. Styczeń 2020 - 12:23; osoba wprowadzająca: Małgorzata Szczekocka Ostatnia zmiana: czwartek, 2. luty 2023 - 20:44; osoba wprowadzająca: Małgorzata Szczekocka