Uchwały 2022/2023

Uchwały Rady Dyscypliny Nauki fizyczne rok akademicki 2022/2023

Nr uchwały Data podjęcia Treść
60/2023 28.09.2023 w sprawie nadania stopnia doktora mgr B.Wołoncewicz
59/2023 28.09.2023 w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej mgr. N.Majewskiej
58/2023 28.09.2023 w sprawie nadania stopnia doktora mgr inż. N.Majewskiej
57/2023 28.09.2023 w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej mgr. M.Mońki
56/2023 28.09.2023 w sprawie nadania stopnia doktora mgr. M.Mońce
55/2023 28.09.2023 w sprawie nadania stopnia doktora mgr. T.Biswasowi
54/2023 28.09.2023 w sprawie nadania stopnia doktora mgr. inż. M.Winczewskiemu
53/2023 28.09.2023 w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. W.Kłobusowi
52/2023 28.09.2023 w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. M.Studzińskiemu
51/2023 06.07.2023 w sprawie zmiany składu komisji egzaminacyjnej z j.angielskiego w postępowaniu w sprawie nadania mgr. B.Wołoncewicz stopnia dokt
50/2023 06.07.2023 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej z fizyki w postępowaniu w sprawie nadania mgr. T.Linowskiemu stopnia doktora 
49/2023 06.07.2023 w sprawie powołania komisji doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr. T.Linowskiemu stopnia doktora
48/2023 06.07.2023 w sprawie wyznaczenia recenzenta w postępowaniu w sprawie nadania mgr. T.Linowskiemu stopnia doktora
47/2023 06.07.2023 w sprawie wyznaczenia recenzenta w postępowaniu w sprawie nadania mgr. T.Linowskiemu stopnia doktora
46/2023 06.07.2023 w sprawie wyznaczenia recenzenta w postępowaniu w sprawie nadania mgr. T.Linowskiemu stopnia doktora
45/2023 06.07.2023 w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie nadania mgr. T.Linowskiemu stopnia doktora
44/2023 06.07.2023 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej z j.angielskiego w postępowaniu w sprawie nadania mgr. M.Eggenowi stopnia doktora
43/2023 06.07.2023 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej z fizyki w postępowaniu w sprawie nadania mgr. M.Eggenowi stopnia doktora
42/2023 06.07.2023 w sprawie powołania komisji doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr. M.Eggenowi stopnia doktora
41/2023 06.07.2023 w sprawie wyznaczenia recenzenta w postępowaniu w sprawie nadania mgr. M.Eggenowi stopnia doktora
40/2023 06.07.2023 w sprawie wyznaczenia recenzenta w postępowaniu w sprawie nadania mgr. M.Eggenowi stopnia doktora
39/2023 06.07.2023 w sprawie wyznaczenia recenzenta w postępowaniu w sprawie nadania mgr. M.Eggenowi stopnia doktora
38/2023 06.07.2023 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej z fizyki w postępowaniu w sprawie nadania mgr inż. N.Majewskiej stopnia doktora 
37/2023 06.07.2023 w sprawie powołania komisji doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr inż. N.Majewskiej stopnia doktora 
36/2023 06.07.2023 w sprawie wyznaczenia recenzenta w postępowaniu w sprawie nadania mgr inż. N.Majewskiej stopnia doktora 
35/2023 06.07.2023 w sprawie wyznaczenia recenzenta w postępowaniu w sprawie nadania mgr inż. N.Majewskiej stopnia doktora 
34/2023 06.07.2023 w sprawie wyznaczenia recenzenta w postępowaniu w sprawie nadania mgr inż. N.Majewskiej stopnia doktora 
33//2023 06.07.2023 w sprawie nadania mgr. R.Ravellowi Rodriguezowi stopnia doktora 
32/2023 06.07.2023 w sprawie powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. M.Studzińskiemu 
31/2023 11.05.2023 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej z j.angielskiego w postępowaniu w sprawie nadania mgr. T.Biswasowi stopnia doktora
30/2023 11.05.2023 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej z fizyki w postępowaniu w sprawie nadania mgr. T.Biswasowi stopnia doktora
29/2023 11.05.2023 w sprawie powołania komisji doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr. T.Biswasowi stopnia doktora
28/2023 11.05.2023 w sprawie wyznaczenia recenzenta w postępowaniu w sprawie nadania mgr. T.Biswasowi stopnia doktora 
27/2023 11.05.2023 w sprawie wyznaczenia recenzenta w postępowaniu w sprawie nadania mgr. T.Biswasowi stopnia doktora 
26/2023 11.05.2023 w sprawie wyznaczenia recenzenta w postępowaniu w sprawie nadania mgr. T.Biswasowi stopnia doktora 
25/2023 11.05.2023 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej z j.angielskiego w postępowaniu w sprawie nadania mgr B.Wołoncewicz stopnia doktora
24/2023 11.05.2023 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej z fizyki w postępowaniu w sprawie nadania mgr B.Wołoncewicz stopnia doktora
23/2023 11.05.2023 w sprawie powołania komisji doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr B.Wołoncewicz stopnia doktora
22/2023 11.05.2023 w sprawie wyznaczenia recenzenta w postępowaniu w sprawie nadania mgr B.Wołoncewicz stopnia doktora 
21/2023 11.05.2023 w sprawie wyznaczenia recenzenta w postępowaniu w sprawie nadania mgr B.Wołoncewicz stopnia doktora
20/2023 11.05.2023 w sprawie wyznaczenia recenzenta w postępowaniu w sprawie nadania mgr B.Wołoncewicz stopnia doktora
19/2023 06.04.2023 w sprawie zaopiniowania kandydata na członka Rady Doskonałości Naukowej
18/2023 06.04.2023 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej z fizyki w postępowaniu w sprawie nadania mgr. R.R.Rodriguezowi stopnia doktora
17/2023 06.04.2023 w sprawie powołania komisji doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr. R.R.Rodriguezowi stopnia doktora
16/2023 06.04.2023 w sprawie wyznaczenia recenzenta w postępowaniu w sprawie nadania mgr. R.R.Rodriguezowi stopnia doktora
15/2023 06.04.2023 w sprawie wyznaczenia recenzenta w postępowaniu w sprawie nadania mgr. R.R.Rodriguezowi stopnia doktora
14/2023 06.04.2023 w sprawie wyznaczenia recenzenta w postępowaniu w sprawie nadania mgr. R.R.Rodriguezowi stopnia doktora
13/2023 06.04.2023 w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie nadania mgr. R.R.Rodriguezowi stopnia doktora
12/2023 06.04.2023 w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania dr. M.Studzińskiemu stopnia doktora habilitowanego
11/2023 02.03.2023 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej z fizyki w postępowaniu w sprawie nadania mgr. inż. M.Winczewskiemu stopnia doktora
10/2023 02.03.2023 w sprawie powołania komisji doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr. inż. M.Winczewskiemu stopnia doktora
9/2023 02.03.2023 w sprawie wyznaczenia recenzenta w postępowaniu w sprawie nadania mgr. inż. M.Winczewskiemu stopnia doktora
8/2023 02.03.2023 w sprawie wyznaczenia recenzenta w postępowaniu w sprawie nadania mgr. inż. M.Winczewskiemu stopnia doktora
7/2023 02.03.2023 w sprawie wyznaczenia recenzenta w postępowaniu w sprawie nadania mgr. inż. M.Winczewskiemu stopnia doktora
6/2023 02.02.2023 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej z j.angielskiego w postępowaniu w sprawie nadania mgr. M.Mońce stopnia doktora
5/2023 02.02.2023 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej z fizyki w postępowaniu w sprawie nadania mgr. M.Mońce stopnia doktora
4/2023 02.02.2023 w sprawie powołania komisji doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr. M.Mońce stopnia doktora
3/2023 02.02.2023 w sprawie wyznaczenia recenzenta  w postępowaniu w sprawie nadania mgr. M.Mońce stopnia doktora
2/2023 02.02.2023 w sprawie wyznaczenia recenzenta  w postępowaniu w sprawie nadania mgr. M.Mońce stopnia doktora
1/2023 02.02.2023 w sprawie wyznaczenia recenzenta  w postępowaniu w sprawie nadania mgr. M.Mońce stopnia doktora
52/2022 15.12.2022 w sprawie nostryfikacji stopnia naukowego doktora panu A.Malavaziemu
51/2022 01.12.2022 w sprawie zmiany składu komisji stałej Komisji ds. Rozwoju Dyscypliny Nauki Fizycznych 
50/2022 01.12.2022 w sprawie wyznaczenia promotora sprawującego opiekę naukową nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej mgr A.Sen
49/2022 01.12.2022 w sprawie  wyznaczenia promotora sprawującego opiekę naukową nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej mgr. R.Sagara
48/2022 01.12.2022 w sprawie wyznaczenia recenzenta w postępowaniu nostryfikacyjnym stopnia naukowego doktora panu A.Malavazi
47/2022 03.11.2022 w sprawie wyznaczenia promotora sprawującego opiekę naukową nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej mgr. S.Soltani
46/2022 03.11.2022 w sprawie wyznaczenia promotora sprawującego opiekę naukową nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej mgr. M.Salzegera
45/2022 03.11.2022 w sprawie wyznaczenia promotora sprawującego opiekę naukową nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej mgr M.Czarnomskiej
44/2022 03.11.2022 w sprawie wyznaczenia promotora sprawującego opiekę naukową nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej mgr M.Czarnomskiej
43/2022 03.11.2022 w sprawie wyznaczenia promotora sprawującego opiekę naukową nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej mgr. P.Cieślińskiego
42/2022 03.11.2022 w sprawie wyznaczenia promotora pomocniczego sprawującego opiekę naukową nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej mgr M.Nikjoo
41/2022 03.11.2022 w sprawie wyznaczenia promotora sprawującego opiekę naukową nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej mgr M.Nikjoo
40/2022 03.11.2022 w sprawie nadania mgr. R.Ganardi stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki fizyczne
39/2022 03.11.2022 w sprawie nadania mgr. P.Pandya stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki fizyczne
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 26. Styczeń 2023 - 10:02; osoba wprowadzająca: Małgorzata Szczekocka Ostatnia zmiana: niedziela, 8. Październik 2023 - 00:12; osoba wprowadzająca: Małgorzata Szczekocka