Zarządzenia Dziekana

Załącznik Rozmiar
Zarządzenie Dziekana 2/2023 w sprawie zasad zgłaszania wniosków o Nagrodę Rektora dla nauczycieli akademickich 33.48 KB
Zarządzenie Dziekana nr 1/2023 wprowadzenia wewnętrznej procedury przedłużenia zatrudnienia (wiek emerytalny) 529.44 KB
Zarządzenie Dziekana nr 14/2022 w spr. powołania komisji konkursowej na stanowisko adiunkta w Instytucie Fizyki Doświadczalnej 245.75 KB
Zarządzenie Dziekana nr 13/2022 w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko adiunkta w Instytucie Informatyki 20.4 KB
Zarządzenie Dziekana nr 12/2022 w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko adiunkta w Instytucie Informatyki 244.66 KB
Zarządzenie Dziekana nr 11/2022 w sprawie powołania komisji konkursowej na starszego wykładowcę w Instytucie Informatyki 243.25 KB
Zarządzenie Dziekana nr 10/2022 w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko asystenta w Instytucie Informatyki 19.43 KB
Zarządzenie Dziekana nr 9/2022 w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko asystenta w Instytucie Informatyki 20.16 KB
Zarządzenie Dziekana nr 8/2022 w sprawie powołania komisji w postępowaniu nostryfikacyjnym na WMFiI 244.64 KB
Zarządzenie Dziekana nr 7/2022 z dnia 21 maja 2022 w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko adiunkta w IM 20.27 KB
Zarządzenie Dziekana nr 6/2022 z dnia 05 maja 2022 w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko adiunkta w IFD 17.64 KB
Zarządzenie Dziekana nr 5/2022 w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko adiunkta w Instytucie Matematyki 243.67 KB
Zarządzenie Dziekana nr 4/2022 zmieniające Zarządzenie nr 14/2021 w sprawie ustalenia składu Zespołu ds. Jakości Kształcenia 256.64 KB
Zarządzenie Dziekana nr 3/2022 w sprawie organizacji semestru letniego w roku akademickim 2021/2022 na WMFiI 326.59 KB
Zarządzenie Dziekana nr 2/2022 w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko adiunkta w Instytucie Fizyki Doświadczalnej 244.71 KB
Zarządzenie Dziekana nr 1/2022 w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko adiunkta w Instytucie Fizyki Doświadczalnej 222.85 KB
Zarządzenie Dziekana nr 19/2021 w sprawie określenia terminów składania wniosków o zmianę kierunku i wznowienie studiów 330.09 KB
Zarządzenie Dziekana nr 18/2021 w sprawie wyznaczenia dni do przeprowadzenia niezrealizowanych zajęć dydaktycznych 243.83 KB
Zarządzenie Dziekana nr 17/2021 w sprawie utworzenia Wydziałowego Senackiego Ciała Doradczego na WMFiI 239.57 KB
Zarządzenie Dziekana nr 16/2021 w sprawie sposobu przeprowadzania kolokwiów, zaliczeń i egzaminów w sem. zimowym 2021/2022 270.04 KB
Zarządzenie Dziekana nr 15/2021w sprawie szczegółowego harmonogramu prac związanych z okresową oceną nauczycieli akademickich 314.73 KB
Zarządzenie Dziekana nr 14/2021 zmieniające Zarządzenie nr 16/2020 w sprawie ustalenia składu Zespołu ds. Jakości Kształcenia 261.96 KB
Zarządzenie Dziekana nr 13/2021 zmieniające Zarządzenie nr 11/2020 w sprawie ustalenia składu Komisji Oceniającej 254.5 KB
Zarządzenie Dziekana nr 12/2021 z dnia 06-07-2021 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w IFTiA 227.81 KB
Zarządzenie Dziekana nr 11/2021 z dnia 06-07-2021 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w Instytucie Informatyki 232.22 KB
Zarządzenie Dziekana nr 10/2021 z dnia 25.06.2021 ws. powołania komisji w postępowaniu nostryfikacyjnym na WMFiI 186.97 KB
Zarządzenie Dziekana nr 9/2021 z dnia 16.06.2021 ws.powołania komisji konkursowej na stanowisko adiunkta w Instytucie Matematyki 238.69 KB
Zarządzenie Dziekana nr 8/2021 z dnia 16.06.2021 ws.powołania komisji konkursowej na stanowisko adiunkta w Instytucie Matematyki 239.96 KB
Zarządzenie Dziekana nr 7/2021 z dnia 16.06.2021 ws.powołania komisji konkursowej na stanowisko adiunkta w Instytucie Matematyki 237.92 KB
Zarządzenie Dziekana nr 6/2021 z dnia 28.05.2021 ws. powołania komisji konkursowej na stanowisko adiunkta w Instytucie Fizyki 240.87 KB
Zarządzenie Dziekana nr 5/2021 z dnia 24.05.2021 ws. powołania komisji w postępowaniu nostryfikacyjnym na WMFiI 187.84 KB
Zarządzenie Dziekana nr 4/2021 z dnia 05.03.2021 ws. utworzenia i ustalenia zespołu ds. kierunku "Quantum Information Theory" 241.88 KB
Zarządzenie Dziekana nr 2/2021 z dnia 15.02.2021 w sprawie zatwierdzenia regulaminu konkursu „Granty na Start” 182.97 KB
Zarządzenie Dziekana nr 1/2021 z dnia 01.02.2021 w sprawie utworzenia i ustalenia składu zespołu Koordynatorów Ankiet na WMFiI 202.4 KB
Zarządzenie Dziekana nr 28/2020 z dnia 01.12.2020 r w sprawie utworzenia Komisji ds. kryteriów oceny pracowniczej na WMFiI 233.28 KB
Zarządzenie Dziekana nr 27/2020 z dnia 01.12.2020 r w sprawie utworzenia i ustalenia składu Komisji ds. parametryzacji 228.85 KB
Zarządzenie Dziekana nr 26/2020 z dnia 01.12.2020 zmieniające zarządzenie nr 8/2020 ws. powołania składu Rady Dziekana WMFiI 227.59 KB
Zarządzenie Dziekana nr 25/2020 z dnia 27.10.2020 ws. określenia terminów składania wniosków o wznowienie/przeniesienie studiów 244.19 KB
Zarządzenie nr 24/2020 ws. upoważnienia osób ze stopniem doktora do prowadzenia wykładów, seminariów, opieki nad pracami 159.05 KB
Zarządzenie Dziekana nr 23/2020 z dnia 27.10.2020 ws. powołania komisji nostryfikacyjnej na WMFiI 189.31 KB
Zarządzenie Dziekana nr 22/2020 z dnia 27.10.2020 ws. powołania komisji nostryfikacyjnej na WMFiI 188.87 KB
Zarządzenie Dziekana nr 21/2020 z dnia 27.10.2020 ws. powołania komisji nostryfikacyjnej na WMFiI 186.44 KB
Zarządzenie Dziekana nr 20/2020 z dnia 26.10.2020 ws. utworzenia Rad Programowych na kierunkach prowadzonych na WMFiI 490.61 KB
Załącznik do zarządzenia nr 20/2020 54.85 KB
Zarządzenie Dziekana nr 19/2020 ws. zmiany organizacji zajęć dydaktycznych w czasie objęcia Gdańska czerwoną strefą od 19.10.20 2.57 MB
Zarządzenie Dziekana nr 18/2020 ws. zasad przebywania w budynku WMFiI w okresie zagrożenia zakażeniem wirusem SAR-Cov-2 362.92 KB
Zarządzenie Dziekana nr 17/2020 z dnia 30.09.2020 r w sprawie utworzenia i ustalenia zespołu ds. strategii HR Excellence in Resa 233.38 KB
Zarządzenie Dziekana nr 16/2020 z dnia 30.09.2020 r w sprawie utworzenia i ustalenia Zespołu ds. zapewnienia jakości kształcenia 226.45 KB
Zarządzenie Dziekana 15/2020-utworzenie Zespołu ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym i badania losów absolwentów 234.72 KB
Zarządzenie Dziekana nr 14/2020 w sprawie utworzenia Zespołu ds. promocji nauki, promocji kierunków studiów i informacji WMFiI 224.83 KB
Zarządzenie Dziekana nr 13/2020 z dnia 30.09.2020 r. w sprawie utworzenia Zespołu ds. aktualizacji oferty kształcenia WMFiI 219.85 KB
Zarządzenie Dziekana nr 12/2020 z dnia 30.09.2020 r. w sprawie utworzenia składu Zespołu ds. Oceny i Zarządzania Ryzykiem 218.47 KB
Zarządzenie Dziekana nr 11/2020 z dnia 30.09.2020 r. w sprawie utworzenia i ustalenia składu Komisji Oceniającej WMFiI 215.95 KB
Zarządzenie Dziekana nr 10/2020 w sprawie uzupełnienia składu Rady Dziekana WMFiI 276.44 KB
Zarządzenie Dziekana nr 9/2020 z dnia 21 czerwca 2020 r. w sprawie powołania pełnomocnika ds. Promocji i Informacji WMFiI 178.79 KB
Zarządzenie Dziekana nr 8/2020 z dnia 01.09.2020 roku w sprawie powołania i ustalenia składu Rady Dziekana 229.01 KB
Zarządzenie Dziekana nr 7/2020 z dnia 24.08.2020 roku w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko 2 asystentów 228.06 KB
Zarządzenie Dziekana nr 6/2020 z dnia 09.07.2020 roku w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko adiunkta 235.16 KB
Zarządzenie Dziekana nr 5/2020 z dnia 17.06.2020 roku w sprawie powołania komisji konkursowej na 3 stanowiska adiunkta 226.58 KB
Zarządzenie Dziekana nr 4/2020 z dnia 15.06.2020 roku w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko adiunkta 257.46 KB
Zarządzenie Dziekana nr 3/2020 z dnia 15.06.2020 roku w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko adiunkta 248.65 KB
Zarządzenie Dziekana nr 2/2020 z dnia 03.02.2020 roku w sprawie zmiany Regulaminu konkursu na grant przygotowawczy 937.66 KB
Zarządzenie Dziekana nr 1/2020 z dnia 17.01.2020 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu konkursu na grant przygotowawczy 870.08 KB
Zarządzenie Dziekana nr 14/2019 z dnia 28.10.2019 w sprawie określenia maksymalnego długu punktowego na WMFiI 232.89 KB
Zarządzenie Dziekana nr 13/2019 z dnia 28.10.2019 w sprawie utworzenia rady programowej studiów na kierunku bezpieczeństwo jądro 377.32 KB
Zarządzenie Dziekana nr 12/2019 z dnia 28.10.2019 roku w sprawie utworzenia rady programowej studiów na kierunku fizyka medyczna 366.93 KB
Zarządzenie Dziekana nr 11/2019 z dnia 28.10.2019 roku w sprawie utworzenia rady programowej studiów na kierunku informatyka 366.72 KB
załącznik do Zarządzenia nr 11/2019 395.86 KB
Zarządzenie Dziekana nr 10/2019 z dnia 28.10.2019 roku w sprawie utworzenia rady programowej studiów na kierunku fizyka 368.25 KB
załącznik do Zarządzenia nr 10/2019 37.46 KB
Zarządzenie Dziekana nr 9/2019 z dnia 28.10.2019 w sprawie utworzenia rady programowej studiów na kierunku modelowanie matemat 377.35 KB
załącznik do Zarządzenia nr 9/2019 400.61 KB
Zarządzenie Dziekana nr 8/2019 z dnia 28.10.2019 roku w sprawie utworzenia rady programowej studiów na kierunku matematyka 367.39 KB
załącznik do Zarządzenia nr 8/2019 403.74 KB
Zarządzenie Dziekana nr 7/2019 z dnia 28 października 2019 roku w sprawie utworzenia rady programowej kierunku bioinformatyka 190.84 KB
Zarządzenie Dziekana nr 6/2019 dnia 28 października 2019 roku w sprawie uzupełnienia składu Rady Dziekana WMFiI 216.9 KB
Zarządzenia Dziekana nr 5/2019 z dnia 10 października 2019 roku w sprawie powołania i ustalenia składu Rady Dziekana WMFiI 334.77 KB
Zarządzenia Dziekana nr 4/2019 z dnia 06 maja 2019 w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej zasady korzystania z Jedn 378.26 KB
załącznik do zarządzenia nr 4/2019 302.62 KB
Zarządzenie Dziekana nr 3/2019 z dnia 15.03.2019 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu konkursu na fin. zadań młodych nauk. 1.42 MB
Zarządzenie Dziekana nr 2/2019 z dnia 15 marca 2019 r w sprawie uprawnień emerytowanego profesora Uniwersytetu Gdańskiego 356.13 KB
Zarządzenie Dziekana nr 1/19 z dnia 21.02.2019 roku w sprawie powołania Zespołu ds. Strategii HR Excellence in Research 228.25 KB
Zarządzenie Dziekana nr 4/18 z dnia 30.09.2018 roku w sprawie terminów zaliczenia zajęć warunkujących dopuszczenie do egzaminu 174.83 KB
Zarządzenie Dziekana nr 3/18 z dnia 13.07.2018 w sprawie zmiany Regulaminu konkursu na fin. zadań służących rozw. młodych naukow 22.91 KB
Zarządzenie Dziekana nr 2/18 z dnia 21.03.2018 w sprawie zmiany Regulaminu konkursu na fin.zadań służących rozw. młodych naukow 339.6 KB
Zarządzenie Dziekana nr 1/18 z dnia 05.01.2018 r w spr. Regulaminu konkursu na finans. zadań służących rozw. młodych naukowców 8.45 MB
Załącznik do Zarządzenia Dziekana nr 12/17 z dnia 14.12.2017 1.41 MB
Zarządzenie Dziekana nr 12/17 z dnia 14.12.2017 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Korzystania z Infrastruktury Badawczej 399.64 KB
Zarządzenie Dziekana nr 11/17 z dnia 13.11.2017 roku w związku z ujednoliceniem formy afiliacji Wydziału MFiI 1017.93 KB
Zarządzenie Dziekana nr 10/17 z dnia 02.10.2017 roku ws. przenoszenia się między grupami 430.42 KB
Zarządzenie Dziekana nr 9/2017 z dnia 18 września 2017 roku ws. wysokości przyznanych kierownikom projektów środków 367.98 KB
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 8/DzMFiI/17 19.5 KB
Zarządzenie Dziekana nr 8/2017 z dnia 12.04.2017 roku ws wprowadzenia formularza wniosku o dofinansowanie 286.08 KB
Zarządzenie Dziekana nr 7/2017 z dnia 10.04.2017 roku ws powołania Rady programowej kierunku "Fizyka" 501.27 KB
Zarządzenie Dziekana nr 6/2017 z dnia 04.04.2017 roku ws. podziału obowiązków związanych z funkcjonowaniem systemu POLON 992.41 KB
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Dziekana nr 5 - Sprawozdanie z hospitacji zajęć dydaktycznych 16.65 KB
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dziekana nr 5 - Protokół z hospitacji zajęć dydaktycznych 27.53 KB
Zarządzenie Dziekana nr 5/2017 z dnia 24.03.2017 roku ws. prowadzenia hospitacji zajęć dydaktycznych na WMFiI 3.08 MB
Zarządzenie Dziekana nr 4/2017 z dnia 09.03.2017 ws zasad dostępu do zabezpieczonych pomieszczeń zawierających składniki majątk 914.72 KB
Zarządzenie Dziekana nr 3/2017 z dnia 28.02.2017 ws. podziału zadań i obowiązków prowadzenia zajęć dydaktycznych przez Instytuty 396.07 KB
Zarządzenie Dziekana nr 2/2017 z dnia 28.02.2017 ws powołania "Wydział. zespołu ds modernizacji i monitoringu bazy dydaktycznej" 450.23 KB
Regulamin BMN 478.72 KB
Zarządzenie Dziekana nr 1/2017 z dnia 03.02.2017 roku ws. zatwierdzenia Regulaminu konkursu na finansowanie projektów BMN 404.81 KB
Zarządzenie Dziekana z dnia 05.12.2016 rokuw sprawie przygotowania Wydziału do oceny parametrycznej pod kątem dorobku naukowego. 761.88 KB
Zarządzenie Dziekana z dnia 03.06.2016 w związku z ujednoliceniem formy afiliacji Wydziału MFiI 603.07 KB
Zarządzenie Dziekana z dnia 16.09.2015 r w sprawie przenoszenia się studentów pomiędzy grupami zajęciowymi 304.51 KB
Zarządzenie Dziekana z dnia 17.06.2015 w sprawie prac dyplomowych 241.12 KB
Zarządzenie Dziekana z dnia 6.07.2015r. w sprawie kryteriów przyznawania stypendium doktoranckiego 265 KB
Zarządzenie Dziekana z dnia 17.11.2011 w sprawie powołania rad programowych na kierunkach studiów prowadzonych na WMFiI 185.81 KB
Zarządzenie Dziekana z dnia 24.02.2015 roku w sprawie przenoszenia się studentów między grupami 293.15 KB
Zarządzenie Dziekana z dnia 23.10.2014 w sprawie wprowadzenia kryteriów oceny nauczycieli akademickich na WMFiI 4.73 MB
Zarządzenie Dziekana z dnia 18.09.2014 w sprawie przenoszenia się studentów pomiędzy grupami zajęciowymi 285.11 KB
Zarządzenie Dziekana z dnia 15.07.2014 w sprawie wprowadzenia kryteriów oceny nauczycieli akademickich na WMFiI 5.83 MB
Zatządzenie Dziekana z dnia 20.03.2014 w sprawie wprowadzania grup studenckich do Panelu Nauczyciela 330.6 KB
Zarządzenie Dziekana z dnia 28.10.2013 w sprawie zespołu ds. badania losów absolwenta 201.04 KB
Zarządzenie Dziekana z dnia 04.10.2013 w sprawie przenoszenia się studenta między grupami 220.31 KB
Zarządzenie Dziekana z dnia 03.10.2013 w sprawie komisji ds. kryteriów oceny pracowniczej 221.19 KB
Zarządzenie Dziekana z dnia 03.10.2013 w sprawie komisji ds parametryzacji 224.49 KB
Zarządzenie Dziekana z dnia 30.09.2013 w sprawie wprowadzenia wymogów koniecznych aby uzyskać zgodę na podjęcie dodatkowej pracy 189.08 KB
Zarządzenie Dziekana z dnia 08.07.2013 w sprawie przenoszenia się studenta między grupami 906.5 KB
Zarządzenie Dziekana z dnia 03.06.2013 w sprawie procedowania konkursu o zatrudnienie pracownika nauk - dydakt. i dydakt. 218.88 KB
Zarządzenie Dziekana z dnia 17.01.2013 w sprawie obowiązku ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków 138.31 KB
Zarządzenie Dziekana z dnia 15.11.2012 r w sprawie zmiany składu Wydziałowego zespołu Zapewnienia Jakości Kształcenia na WMFiI 553.59 KB
Zarządzenie Dziekana z dnia 08.11.2012 r w sprawie wydania Suplementu do dyplomu w języku angielskim 270.16 KB
Zarządzenie Dziekana z dnia 15.10.2012 w sprawie powołania wydziałowego zespołu ds. zapewnienia jakości kształcenia 187.53 KB
Zarządzenie Dziekana z dnia 25.09.2012 w sprawie powołania Wydziałowego Zespołu ds. Oceny i Zarządzania Ryzykiem 166.13 KB
https://mfi.ug.edu.pl/modules/file/iZarządzenie Dziekana z dnia 29.06.2012 w sprawie ustalania pensum pracowników samodzielnych 188.5 KB
Zarządzenie Dziekana z dnia 17.06.2011 r. w sprawie wprowadzenia Kalendarium działań studenta studiów stacjonarnych na WMFiI 954.4 KB
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 17. Październik 2017 - 13:44; osoba wprowadzająca: Monika Zientara Ostatnia zmiana: środa, 17. Maj 2023 - 11:13; osoba wprowadzająca: Sylwia Kurek