OGŁOSZENIA DZIEKANATU

Odwołania od decyzji Wydziałowej Komisji Stypendialnej

Zgodnie z § 2 ust. 7 Regulaminu pomocy materialnej studentom UG odwołania od decyzji Wydziałowych Komisji Stypendialnych kierowane do Odwoławczej Komisji Stypendialnej, winny być składane za pośrednictwem właściwej WKS. Komisja wydziałowa może od razu zmienić swoją decyzję, bądź przesłać odwołanie wraz z kompletem dokumentów i swoją opinią do OKS.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 26. Marzec 2012 - 00:00; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: piątek, 17. Styczeń 2014 - 11:13; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny

Nagrody Rektora dla Doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego - Regulamin

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 26. Marzec 2012 - 00:00; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: czwartek, 13. luty 2014 - 13:05; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny

Zniżka dla doktorantów

Od 1 października 2007 r. doktorantom przysługuje zniżka. Więcej informacji na stronie Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 26. Marzec 2012 - 00:00; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: czwartek, 13. luty 2014 - 12:47; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny

Środowiskowe Studia Doktoranckie z Matematyki i z Informatyki - informacje dla doktorantów

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 26. Marzec 2012 - 00:00; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: piątek, 17. Styczeń 2014 - 11:13; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny

Studia Doktoranckie z Fizyki - informacje dla doktorantów

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 26. Marzec 2012 - 00:00; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: czwartek, 13. luty 2014 - 12:44; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny