fbpx Doktoranci | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Jesteś tutaj

Doktoranci

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 8 lipca 2020 roku, 11:01

 

 

Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki fizyczne

Uniwersytetu Gdańskiego

zaprasza na

PUBLICZNĄ OBRONĘ ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

MGR MARTY MIOTKE-WASILCZYK

 

Temat rozprawy doktorskiej:

 Badanie procesów chłonności i uwalniania substancji czynnych
z hydrożelowych nanokompozytów polimerowych

 

Promotor: prof. dr hab. Jerzy Kwela (UG)

Promotorka pomocnicza: dr Justyna Strankowska (UG)

Recenzenci: prof. dr hab. Wiesław Gruszecki (UMCS)

                   prof. dr hab. Małgorzata Sznitowska (GUMed)

 

Obrona odbędzie się dn. 23 lipca 2020 roku o godz. 9:15 w trybie wideokonferencji przy wykorzystaniu platformy MS Teams. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w publicznej obronie rozprawy proszone są o przesłanie zgłoszenia na adres: sekretariat.iftia@ug.edu.pl do dnia 22.07.2020 roku. W dniu obrony zostanie udostępnione wszystkim zainteresowanym zaproszenie umożliwiające uczestnictwo.

 

Z rozprawą doktorską można zapoznać się na stronie: https://repozytorium.bg.ug.edu.pl   

Streszczenie rozprawy doktorskiej i jej recenzje są umieszczone na stronie internetowej Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki pod adresem: https://mfi.ug.edu.pl/dzialalnosc_naukowa_mfi/postepowania_awansowe/postepowania_naukowe_w_trakcie/przewody_doktorskie

 

 

 

Przewodniczący Rady Dyscypliny Matematyka

Uniwersytetu Gdańskiego

zaprasza na

PUBLICZNĄ OBRONĘ ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

MGR. MARTY LEŚNIAK

 

Tytuł rozprawy doktorskiej:

 Normalne generatory grupy klas odwzorowań powierzchni nieorientowalnej

 

               Promotor:       dr hab.  Błażej Szepietowski, prof. UG

Recenzenci:   dr hab. Jan Dymara, prof. UWr

             dr hab. Paweł Traczyk,  prof. UW

 

Obrona odbędzie się dn. 15 lipca 2020 roku  godz. 10:00 w trybie wideokonferencji przy wykorzystaniu platformy MS Teams. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w publicznej obronie rozprawy proszone są o przesłanie zgłoszenia na adres sekretariat@mat.ug.edu.pl do dnia 14.07.2020 roku. W dniu obrony zostanie udostępnione wszystkim zainteresowanym zaproszenie umożliwiające uczestnictwo.

 

Z rozprawą doktorską można zapoznać się na stronie: https://repozytorium.bg.ug.edu.pl   

 

Streszczenie rozprawy doktorskiej i jej recenzje są umieszczone na stronie internetowej Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki pod adresem: https://mfi.ug.edu.pl/dzialalnosc_naukowa_mfi/postepowania_awansowe/postepowania_naukowe_w_trakcie/przewody_doktorskie

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki fizyczne

Uniwersytetu Gdańskiego

zaprasza na

PUBLICZNĄ OBRONĘ ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

MGR. JAKUBA JANA BORKAŁY

 

Tytuł rozprawy doktorskiej:

 Applications of Quantum Random Access

Codes in Quantum Information

 

 Promotor:       dr hab.  Marcin Pawłowski, prof. UG

Recenzenci:   dr hab. Remigiusz Augusiak, prof. CFT PAN

             dr hab. inż. Gniewomir Sarbicki, prof. UMK

 

Obrona odbędzie się dn. 23 czerwca 2020 roku  godz. 12:00 w trybie wideokonferencji przy wykorzystaniu platformy MS Teams. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w publicznej obronie rozprawy proszone są o przesłanie zgłoszenia na adres sekretariat.iftia@ug.edu.pl do dnia 22.06.2020 roku. W dniu obrony zostanie udostępnione wszystkim zainteresowanym zaproszenie umożliwiające uczestnictwo.

 

Z rozprawą doktorską można zapoznać się na stronie: https://repozytorium.bg.ug.edu.pl   

 

Streszczenie rozprawy doktorskiej i jej recenzje są umieszczone na stronie internetowej Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki pod adresem: https://mfi.ug.edu.pl/dzialalnosc_naukowa_mfi/postepowania_awansowe/postepowania_naukowe_w_trakcie/przewody_doktorskie

 

 

 

Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki fizyczne 

Uniwersytetu Gdańskiego

zaprasza na

PUBLICZNĄ OBRONĘ ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

mgr. Mate Farkas

 

Tytuł rozprawy doktorskiej:

 Certifying quantum measurements: mutually unbiased bases and measures of incompatibility

Promotor: dr hab. Marcin Pawłowski, prof. UG

Promotor pomocniczy: dr Jędrzej Kaniewski (Uniwersytet Warszawski) 

 

Recenzenci: prof. dr hab. Dariusz Chruściński  (UMK)

                   dr hab. Jarosław Korbicz, prof. CFT PAN

 

 

Obrona odbędzie się dn. 29 maja 2020 roku o godz. 10:00 w  trybie wideokonferencji przy wykorzystaniu platformy MS Teams.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w publicznej obronie rozprawy proszone są o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail sekretariat.iftia@ug.edu.pl do dnia 28 maja 2020 roku. W dniu obrony zostanie udostępnione wszystkim zainteresowanym zaproszenie umożliwiające uczestnictwo. 

 

 

 

 

Dziekan i Rada Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki

Uniwersytetu Gdańskiego

zapraszają na

PUBLICZNĄ OBRONĘ ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

mgr. Adama Dzedzeja

 

Tytuł rozprawy doktorskiej:

Multi-state two dimensional number - conserving cellular automata

Promotor: prof. Bernard De Baets (Ghent University, Belgia)

Promotor pomocniczy: dr Barbara Wolnik (Uniwersytet Gdański)

                           Recenzenci: dr hab. Nazim Fates (Inria Institute, Nancy, Francja)

                                           prof. Henryk Fukś (Brock University, Kanada) 

 

Obrona odbędzie się dn. 31 października 2019 roku o godz. 12:15, w  audytorium nr 1, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UG.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dziekan i Rada Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki

Uniwersytetu Gdańskiego

zapraszają na

PUBLICZNĄ OBRONĘ ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

mgr. Kamila Kostrzewy

 

Tytuł rozprawy doktorskiej:

Kryteria nieklasyczności w kwantowych układach wielu cząstek

Promotor: dr hab. Wiesław Laskowski, prof. UG (Uniwersytet Gdański)

Promotor pomocniczy: dr Marcin Markiewicz (Uniwersytet Jagielloński)

                           Recenzenci: dr hab. Rafał Demkowicz-Dobrzański, prof. UW (Uniwersytet Warszawski)

            dr hab. Paweł Caban, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki)

 

Obrona odbędzie się dn. 17 września 2019 roku o godz. 12:15, w  audytorium nr 1, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UG.

 

 

 

 

 

 

 

Dziekan i Rada Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki

Uniwersytetu Gdańskiego

zapraszają na

PUBLICZNĄ OBRONĘ ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

mgr. Debashis Saha

 

Tytuł rozprawy doktorskiej:

On the fundamental aspects of Quantum Communication 

Promotor: dr hab. Marcin Pawłowski (Uniwersytet Gdański)

                                                Recenzenci: prof. dr hab. Antoni Wójcik (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

                                           dr hab. Jarosław Korbicz (Centrum Fizyki Teoretycznej PAN)

 

Obrona odbędzie się dn. 17 grudnia 2018 roku o godz. 12:15, w  sali Rady Wydziału nr 21, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UG.

 

 

 

Dziekan i Rada Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki

Uniwersytetu Gdańskiego

zapraszają na

PUBLICZNĄ OBRONĘ ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

mgr. Łukasza Sobolewskiego

 

Tytuł rozprawy doktorskiej:

Badanie parametrów spektroskopowych metali cieżkich

Promotor: dr hab. Jerzy Kwela, prof. UG (Uniwersytet Gdański)

      Promotor pomocniczy: dr Sławomir Werbowy (uniwersytet Gdański)

                               Recenzenci: prof. dr hab. Jarosław Kopierski (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

                         dr hab. Bogusław Furmann (Poltechnika Poznańska)

 

Obrona odbędzie się dn. 11 października 2018 roku o godz. 10:15 w sali Rady Wydziału nr 21, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UG.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dziekan i Rada Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki

Uniwersytetu Gdańskiego

zapraszają na

PUBLICZNĄ OBRONĘ ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

mgr. Edgara Alexis Aguilar Lozano

 

Tytuł rozprawy doktorskiej:

Device Independent and Semi Device Independent Protocols for Quantum Information Processin

Promotor: dr hab. Marcin Pawłowski (Uniwersytet Gdański)

                                                        Recenzenci: prof. dr hab. Dariusz Chruściński (Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu)

                                                                                       dr hab. Paweł Kurzyński, prof. UAM( Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

 

 

 

Obrona odbędzie się dn. 1 października 2018 roku o godz. 13:15, w sali Rady Wydziału nr 21, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UG.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dziekan i Rada Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki

Uniwersytetu Gdańskiego

zapraszają na

PUBLICZNĄ OBRONĘ ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

mgr Adriana Kołodziejskiego

 

Tytuł rozprawy doktorskiej:

Analiza i charakteryzacja wielopoziomowych układach kwantowych

         Promotor: dr hab. Wiesław Laskowski, prof. UG (Uniwersytet Gdański)

Promotor pomocniczy: dr Adam Rutkowski (Uniwersytet Gdański)

                                  Recenzenci: dr hab. Gniewomir Sarbicki (Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu)

                                                                 prof. dr hab. Andrzej Grudka ( Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

 

 

 

Obrona odbędzie się dn. 19 września 2018 roku o godz. 12:15, w audytorium nr 1, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UG.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dziekan i Rada Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki

Uniwersytetu Gdańskiego

zapraszają na

PUBLICZNĄ OBRONĘ ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

mgr Adama Gregosiewicza

 

Tytuł rozprawy doktorskiej:

Metoda obrazów Lorda Kelvina w teorii półgrup i funkcji kosinusowych

 Promotor: prof. dr hab. Adam Bobrowski (Politechnika Lubelska)

 

                  Recenzenci: prof. dr hab. Jan Janas (Instytut Matematyczny PAN)

                                                 dr hab. Katarzyna Horbacz, prof. UŚ (Uniwersytet Śląski) 

 

 

Obrona odbędzie się dn. 29 czerwca  2018 roku o godz. 10:15, w audytorium nr 1, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UG.

 

 

 

 

 

Dziekan i Rada Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki

Uniwersytetu Gdańskiego

zapraszają na

PUBLICZNĄ OBRONĘ ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

mgr Jacka Tryby

 

Tytuł rozprawy doktorskiej:

Analityczne własności ideałów

 Promotor: dr hab. Rafał Filipów, prof. UG (Uniwersytet Gdański)

Promotor pomocniczy: dr Adam Kwela (Uniwersytet Gdański)

                  Recenzenci: dr hab. Piotr Borodulin-Nadzieja (Uniwersytet Wrocławski)

                 dr hab. Szymon Głąb (Politechnika Łódzka)

 

 

Obrona odbędzie się dn. 21 czerwca  2018 roku o godz. 10:15, w audytorium nr 2, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UG.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dziekan i Rada Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki

Uniwersytetu Gdańskiego

zapraszają na

PUBLICZNĄ OBRONĘ ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

mgr inż. Natalii Jarzębkowskiej

 

Tytuł rozprawy doktorskiej:

Estymacja na sferze

 Promotor: dr hab. Karol Dziedziul, prof. PG (Politechnika Gdańska)

            Recenzenci:  dr hab. Witold Bednorz, prof. UW (Uniwerystet Warszawski)

                                                                          prof. dr hab. Leszek Skrzypczak (Uniwersytet im. Adama Mickwiewicza w Poznaniu)

 

Obrona odbędzie się dn. 17 maja  2018 roku o godz. 10:15, w audytorium nr 2, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UG.

 

 

 

 

 

Dziekan i Rada Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki

Uniwersytetu Gdańskiego

zapraszają na

PUBLICZNĄ OBRONĘ ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

mgr Oksany Voronych

 

Tytuł rozprawy doktorskiej:

Exciton -polarton X-waves in a microcavity

                              Promotor: dr hab. Magdalena Stobińska (Uniwersytet Warszawski)

Promotr pomocniczy: dr inż. Adam Buraczewski

                                           Recenzenci:  prof. dr hab. Mirosław Brewczyk (Uniwersytet w Białymstoku)

                                                          prof.  dr hab. Arkadiusz Wójs (Politechnika Wrocławska)

 

Obrona odbędzie się dn. 29 marca 2018 roku o godz. 12:15, w audytorium nr 1, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UG.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dziekan i Rada Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki

Uniwersytetu Gdańskiego

zapraszają na

PUBLICZNĄ OBRONĘ ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

mgr inż. Agnieszki Wałachowskiej

 

Tytuł rozprawy doktorskiej:

Własności graniczne funkcjonałów gaussowskich

Promotor: dr hab. Marek Beśka (Politechnika Gdańska)

                                             Recenzenci:  dr hab. Katarzyna Horbacz, prof. UŚ (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

                                                                                               dr hab. Rafał Kapica (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)

 

Obrona odbędzie się dn. 22 lutego 2018 roku o godz. 10.00, w audytorium nr 2 Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UG.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dziekan i Rada Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki

Uniwersytetu Gdańskiego

zapraszają na

PUBLICZNĄ OBRONĘ ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

mgr inż. Ryszarda Veynara

 

Tytuł rozprawy doktorskiej:

Fizyczne ograniczenia na przetwarzanie informacji kwantowej

 

               Promotor: dr hab. Wiesław Laskowski, prof. UG (Uniwersytet Gdański)

        Recenzenci:  prof.dr hab. Paweł Horodecki (Politechnika Gdańska)

                                                                           dr hab. Paweł Kurzyński, prof. UAM (Uniwersytet Adama Mickeiwcza w Poznaniu)

 

Obrona odbędzie się dn. 30 listopada 2017 roku o godz. 12:15, w sali nr 21 Rady Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UG.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dziekan i Rada Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki

Uniwersytetu Gdańskiego

zapraszają na

PUBLICZNĄ OBRONĘ ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

mgr inż. Moniki Rosickiej

 

Tytuł rozprawy doktorskiej:

Permutation graphs and their properties

 

               Promotor: dr hab. Jerzy Topp, prof. UG (Uniwersytet Gdański)

                                            Recenzenci:  prof.dr hab. Maciej Sysło (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

                                               prof. dr hab. Zbigniew Lonc (Politechnika Warszawska))

 

Obrona odbędzie się dn. 17 marca 2017 roku o godz. 11:15, w audytorium nr 2 Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UG.

 

 

 

 

 

 

 

Dziekan i Rada Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki

Uniwersytetu Gdańskiego

zapraszają na

PUBLICZNĄ OBRONĘ ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

mgr Marcina Staniszewskiego

 

Tytuł rozprawy doktorskiej:

E-zbieżność ideałowa ciągów funkcyjnych

     Promotor: dr hab. Rafał Filipów (Uniwersytet Gdański)

                 Promotor pomocniczy: dr Adam Kwela  (Uniwersytet Gdański)

                       Recenzenci:  dr hab. Grażyna Horbaczewska (Uniwersytet Łódzki)

 

                                                                                          dr hab. Tomasz Weiss, prof. UKSW (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)

 

Obrona odbędzie się dn. 10 listopada 2016 roku o godz. 10:15, w audytorium nr 2 Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UG.

 

 

 

 

 

Dziekan i Rada Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki

Uniwersytetu Gdańskiego

zapraszają na

PUBLICZNĄ OBRONĘ ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

mgr Agaty Lazarowskiej

 

Tytuł rozprawy doktorskiej:

Badanie przejść promienistych jonów lantanowców w wybranych materiałach dielektrycznych metodami spektroskopii wysokociśnieniowej

                       Promotor: prof.dr hab. Marek Grinberg (Uniwersytet Gdański)

                              Promotor pomocniczy: dr Sebastian Mahlik (Uniwersytet Gdański)

                                   Recenzenci:  prof. dr hab. Eugeniusz Zych (Uniwersytet Wrocławski)

                                                                                                     dr hab. Agata Kamińska, prof. UKSW (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)

                    

 

Obrona odbędzie się dn. 10 listopada 2016 roku o godz. 12:15, w audytorium nr 3 Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UG.

 

 

 

 

 

 

 

Dziekan i Rada Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki

Uniwersytetu Gdańskiego

zapraszają na

PUBLICZNĄ OBRONĘ ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

mgr inż. Piotra Ćwiklińskiego

 

Tytuł rozprawy doktorskiej:

Novel approach to thermodynamics: singel-shot quantum thermodynamics and equilibration of quantum states

                       Promotor: prof.dr hab. Michał Horodecki (Uniwersytet Gdański)

                                                                          Recenzenci:  dr hab. Andrzej Grudka, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

                                                                dr hab. Rafał Demkowicz-Dobrzański (Uniwersytet Warszawski)

                    

 

Obrona odbędzie się dn. 27 października 2016 roku o godz. 12:15, w audytorium nr 3 Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UG.

 

Dziekan i Rada Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki

Uniwersytetu Gdańskiego

zapraszają na

PUBLICZNĄ OBRONĘ ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

mgr Krzysztofa Szczygielskiego

 

Tytuł rozprawy doktorskiej:

Kompletnie dodatnie ewolucje dyspatywnych układów kwantowych zaburzanych periodycznie

                       Promotor: prof. dr hab. Robert Alicki (Uniwersytet Gdański)

                         Recenzenci:   prof. dr hab. Marek Kuś (CFT PAN Warszawa)

                                             prof.dr hab.Dariusz Chruściński (UMK Toruń)

                    

 

Obrona odbędzie się dn. 20 października 2016 roku o godz. 14:15, w sali nr 21 Rady Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UG.

 

 

 

Dziekan i Rada Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki

Uniwersytetu Gdańskiego

zapraszają na

PUBLICZNĄ OBRONĘ ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

mgr inż. Anny Małafiejskiej

 

Tytuł rozprawy doktorskiej:

Końcówkowe kolorowanie grafów

                       Promotor: prof. dr hab. inż. Marek Kubale (Politechnika Gdańska)

                                             Recenzenci:   prof. UZ, dr hab. Ewa Drgas-Burchardt  (Uniwersytet Zielonogórski)

                                              prof. UG, dr hab. Jerzy Topp  (Uniwersytet Gdański)

                    

 

Obrona odbędzie się dn. 8 lipca 2016 roku o godz. 10:15, w audytorium nr 2 Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UG.

 

 

 

 

Dziekan i Rada Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki

Uniwersytetu Gdańskiego

zapraszają na

PUBLICZNĄ OBRONĘ ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

mgr Pawła Klingi

 

Tytuł rozprawy doktorskiej:

Permutacje oraz odwzorowania o nośnikach ideałowych i ich zastosowania w szeregach oraz odwozrowaniach osiowych

                       Promotor: prof.UG,  dr hab. Andrzej Nowik (Uniwersytet Gdański)

            Recenzenci:   dr hab. Szymon Głąb  (Politechnika Łódzka)

                                  dr hab. Roman Wituła  (Politechnika Śląska)

                    

 

Obrona odbędzie się dn. 30 czerwca 2016 roku o godz. 10:15, w audytorium nr 2 Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UG.