fbpx Przewody doktorskie | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Jesteś tutaj

Przewody doktorskie

Przewody doktorskie

Imię i nazwisko Data obrony Tytuł Recenzenci Załączniki
Patryk Kamiński obrony -
14.10.2021 - 12:15
Rozkład ładunku chmury elektronowej w atomie He powstałym w wyniku przechwycenia elektronu przez jon He+ w zakresie energii pośrednich

Promotor: dr hab. Ryszard Drozdowski, prof. UG
dr hab. Danuta Stefańska (Politechnika Poznańska)

dr hab. Tomasz Wąsowicz, prof. PG (Politechnika Gdańska)
PDF icon Recenzja dr hab. D.Stefańska
PDF icon Recenzja dr hab. T.Wąsowicz, prof. PG
Gabriela Aleksandra Łuczyńska Promotor: prof. dr hab. Tomasz Szarek
Bianka Wołoncewicz Promotor: prof. dr hab. Marek Żukowski
Marek Winczewski Promotor: dr hab. Karol Horodecki, prof. UG
Karolina Agata Lademann Promotor: dr hab. Karolina Kropielnicka
Palash Pandya Promotor: dr hab. Marcin Wieśniak, prof. UG
Mahasweta Pandit Promotor: prof. dr hab. Wiesław Laskowski
Dominik Horwat Promotor: dr hab. Marek Krośnicki, prof. UG
Tanmoy Biswas Promotor: prof. dr hab. Michał Horodecki
Michał Mońka Promotor: dr hab. Aleksander Kubicki, prof. UG
Bartosz Kamedulski Promotor: dr hab. Piotr Bartłomiejczyk, prof. PG
Marek Eggen Promotor: dr hab. Marek Krośnicki, prof. UG
Karolina Baranowska Promotor: dr hab. Marek Józefowicz, prof. UG
Natalia Majewska Promotor: dr hab. Sebastian Mahlik, prof. UG
Łukasz Szczepanik Badania zagrożeń promieniotwórczych w powietrzu i wodzie wynikających z rozpadu radonu w rejonach Gdańska Promotor: dr hab. Bogumił Linde, prof. UG
Anubhav Chaturvedi On information theoretic foundations of quantum theory

Promotor: dr hab. Marcin Pawłowski
Marta Kwela Ideały zbiorów nigdziegęstych w topologiach na zbiorze liczb naturalnych

Promotor: dr hab. Andrzej Nowik, prof. UG
dr hab. Eliza Jabłońska

dr hab. Filip Strobin
Michał Banacki Symetrie kwantowych układów złożonych

Promotor: dr hab. Marcin Marciniak, prof. UG
dr hab. Marek Mozrzymas, prof. UWr

dr hab. Zbigniew Puchała, prof. IITiS PAN
Anna de Rosier Nowe metody charakteryzacji nieklasycznych własności stanów kwantowych

Promotor: prof. dr hab. Wiesław Laskowski
Małgorzata Lebiedź Ciągi Dolda i ich zastosowanie w topologii i teorii układów dynamicznych

Promotor: dr hab. Grzegorz Graff, prof. UG
Maciej Grzegorczyk Wieloparametrowe charakterystyki i struktury biowarswt formowanych na ciałach stałach w ośrodku wodnym

Promotor: prof. dr hab. Stanisław Pogorzelski
Krzysztof Rosołek Wybrane kryteria nieklasyczności wielowymiarowych układów kwantowych 

Promotor: dr hab. Marcin Wieśniak, prof. UG
Dorota Wejer Sieci sprężeń w układzie sercowo-naczyniowym człowieka - metody analizy wielowymiarowych danych i modelowanie sieci przepływu informacji

Promotor: prof. dr hab. Danuta Makowiec
Paweł Barbarski Różne uogólnienia i zastosowania twierdzenia Szarkowskiego o współwystępowaniu orbit okresowych odwzorowań ciągłychPromotor: dr hab. Piotr Szuca, prof. UG
Mirosław Behrendt Wpływ wysokiego ciśnienia hydrostatycznego na stany wzbudzone jonu Eu3+ w wybranych matrycach stałych

Promotor: dr hab. Sebastian Mahlik, prof. UG
Anna Baran Własności spektroskopwe wybranych materiałów domieszkowanych jonami Eu2+ oraz Eu3+ 

Promotor: dr hab. Sebastian Mahlik, prof. UG
Maria Ziemlańska Metoda prostych dla stochastycznych równań różniczkowych

Promotor: dr hab. Henryk Leszczyński, prof. UG
Magdalena Meller Estymacja w przestrzeniach Biesowa 

Promotor: dr hab. Karol Dziedziul
Dariusz Borzestowski Zbiory zbieżności i rozbieżności ideałowej dla ciągów funkcji ciągłych i mierzalnych
Nikodem Ponikwicki Badanie zmian konformacyjnych i oddziaływań molekularnych w szeregu homologicznym 4-alkilo-4' - cyjanobifenyli

Promotor: prof. dr hab. Bogumił Linde