fbpx Przewody doktorskie | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Jesteś tutaj

Przewody doktorskie

Przewody doktorskie

Imię i nazwisko Data obrony Tytuł Recenzenci Załączniki
Bianka Wołoncewicz Promotor: prof. dr hab. Marek Żukowski
Marek Winczewski Promotor: dr hab. Karol Horodecki, prof. UG
Karolina Agata Lademann Promotor: dr hab. Karolina Kropielnicka
Palash Pandya Promotor: dr hab. Marcin Wieśniak, prof. UG
Mahasweta Pandit Promotor: prof. dr hab. Wiesław Laskowski
Dominik Horwat Promotor: dr hab. Marek Krośnicki, prof. UG
Tanmoy Biswas Promotor: prof. dr hab. Michał Horodecki
Michał Mońka Promotor: dr hab. Aleksander Kubicki, prof. UG
Marek Eggen Promotor: dr hab. Marek Krośnicki, prof. UG
Karolina Baranowska Promotor: dr hab. Marek Józefowicz, prof. UG
Natalia Majewska Promotor: dr hab. Sebastian Mahlik, prof. UG
Łukasz Szczepanik Badania zagrożeń promieniotwórczych w powietrzu i wodzie wynikających z rozpadu radonu w rejonach Gdańska Promotor: dr hab. Bogumił Linde, prof. UG
Anubhav Chaturvedi On information theoretic foundations of quantum theory

Promotor: dr hab. Marcin Pawłowski
Marta Kwela Ideały zbiorów nigdziegęstych w topologiach na zbiorze liczb naturalnych

Promotor: dr hab. Andrzej Nowik, prof. UG
Michał Banacki Symetrie kwantowych układów złożonych

Promotor: dr hab. Marcin Marciniak, prof. UG
Anna de Rosier Nowe metody charakteryzacji nieklasycznych własności stanów kwantowych

Promotor: prof. dr hab. Wiesław Laskowski
Małgorzata Lebiedź Ciągi Dolda i ich zastosowanie w topologii i teorii układów dynamicznych

Promotor: dr hab. Grzegorz Graff, prof. UG
Natalia Górecka Wpływ modyfikacji matrycy na właściwości spektroskopowe fosforanów domieszkowanych jonami europu

Promotor: dr hab. Beata Grobelna, prof. UG
Maciej Grzegorczyk Wieloparametrowe charakterystyki i struktury biowarswt formowanych na ciałach stałach w ośrodku wodnym

Promotor: prof. dr hab. Stanisław Pogorzelski
Krzysztof Rosołek Wybrane kryteria nieklasyczności wielowymiarowych układów kwantowych 

Promotor: dr hab. Marcin Wieśniak, prof. UG
Tadeusz Leśniewski Wpływ temperatury i ciśnienia na własności optyczne luminoforów fluorkowych aktywowanych jonami Mn4+

Promotor: dr hab. Sebastian Mahlik, prof. UG
prof. dr hab. Andrzej Suchocki

prof. dr hab. Przemysław Dereń
Dorota Wejer Sieci sprężeń w układzie sercowo-naczyniowym człowieka - metody analizy wielowymiarowych danych i modelowanie sieci przepływu informacji

Promotor: prof. dr hab. Danuta Makowiec
Paweł Barbarski Różne uogólnienia i zastosowania twierdzenia Szarkowskiego o współwystępowaniu orbit okresowych odwzorowań ciągłychPromotor: dr hab. Piotr Szuca, prof. UG
Mirosław Behrendt Wpływ wysokiego ciśnienia hydrostatycznego na stany wzbudzone jonu Eu3+ w wybranych matrycach stałych

Promotor: dr hab. Sebastian Mahlik, prof. UG
Patryk Kamiński Rozkład ładunku chmury elektronowej w atomie He powstałym w wyniku przechwycenia elektronu przez jon He+ w zakresie energii pośrednich

Promotor: dr hab. Ryszard Drozdowski, prof. UG
Anna Baran Własności spektroskopwe wybranych materiałów domieszkowanych jonami Eu2+ oraz Eu3+ 

Promotor: dr hab. Sebastian Mahlik, prof. UG
Maria Ziemlańska Metoda prostych dla stochastycznych równań różniczkowych

Promotor: dr hab. Henryk Leszczyński, prof. UG
Magdalena Meller Estymacja w przestrzeniach Biesowa 

Promotor: dr hab. Karol Dziedziul
Dariusz Borzestowski Zbiory zbieżności i rozbieżności ideałowej dla ciągów funkcji ciągłych i mierzalnych
Nikodem Ponikwicki Badanie zmian konformacyjnych i oddziaływań molekularnych w szeregu homologicznym 4-alkilo-4' - cyjanobifenyli

Promotor: prof. dr hab. Bogumił Linde