nabór 2020/2021

Informatyka o profilu praktycznym: program studiów licencjackich (2020-2021)

STUDIA I STOPNIA (3-letnie dzienne)

Informatyka o profilu praktycznym - 2020 - 2021

Na każdym roku student powinien uzyskać 60 punktów kredytowych ECTS
z przedmiotów obligatoryjnych i fakultatywnych (do wyboru).

I rok

Przedmiot

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

For. zal.

ECTS

I ROK - SEMESTR 1

Matematyka elementarna

30

30

 

60

Zo/Zo

4

Matematyka dyskretna

30

30

 

60

E/Zo

4

Warsztat programisty

 

 

30

30

Zo

2

Wstep do programowania

15

 

45

60

Z/Zo

4

Sieci komputerowe

30   30 60 E/Zo 5

Wstęp do technologii web

15   15 30 Zo/Zo 3

Bazy danych 1

15   30 45 E/Zo 4

Język angielski

 

60

 

60

E/Zo

4

Razem semestr 1

135

120

150

405

 

30

I ROK - SEMESTR 2

Matematyczne podstawy informatyki

15

15

 

30

Zo/Zo

2

Algebra liniowa

30   30 60 E/Zo 5

Algorytmy i struktury danych

30   30 60 E/Zo 5

Języki programowania 1

30

  30

60

Zo/Zo

5

Języki programowania 2

30   30 60 Zo/Zo 5

Wspólczesne zastosowania informatyki

30

 

15

45

Z/Zo

3

Społeczne i prawne aspekty informatyki

15     15 Zo 1

Język angielski

 

60  

60

E/Zo 4

Razem semestr 2

180

75

135

390

 

30

             

Razem I rok

315

195

285

795

 

60

II rok

Przedmiot

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

For. zal.

ECTS

II ROK - SEMESTR 3

Bazy danych 2

15

  15

30

E/Zo

3

Protokoły sieci web

15

 

30

45

Z/Zo

4

Frontend development

15

 

30

45

Z/Zo

4

Testowanie automatyczne

15

 

30

45

Z/Zo

4

Systemy operacyjne

30   30 60 E/Zo 4

Zarządzanie projektem informatycznym

15   15 30 Z/Zo 3

Modelowanie matematyczne

30   30 60 E/Zo 4

Wychowanie fizyczne

 

30

 

30

Z

0

Język angielski

 

60

 

60

E/Zo

4

Razem semestr 3

135

90

180

405

 

30

II ROK - SEMESTR 4

Inteligencja obliczeniowa

30

 

30

60

E/Zo

5

Technologie chmurowe

15   30 45 Z/Zo 4

Bezpieczeństwo aplikacji webowych

15

  15

30

E/Zo

3

Programowanie obiektowo-funkcyjnie

15  

30

45

Zo/Zo

4

Wykład fakultatywny

30

 

30

60

E/Zo

5

Wykład fakultatywny

30

 

30

60

E/Zo

5

Wykład fakultatywny

15   15 30 Z/Zo 2

Wychowanie fizyczne

  30   30 Z 0

ABC przedsiębiorczości

15

   

15

Z 2

Razem semestr 4

165

30

180

375

 

30

             

Razem II rok

300

120

360

780

 

60

III rok

 

Przedmiot

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

For. zal.

ECTS

III ROK - SEMESTR 5

Aplikacje przemysłowe

 

30

 

30

60

Z/Zo

3

Analiza i projektowanie systemów informatycznych

15

 

30

45

E/Zo

3

Projekt zespołowy

 

 

30

30

Zo

3

Wykład fakultatywny

30

 

30

60

E/Zo

5

Wykład fakultatywny

30

 

30

60

E/Zo

5

Wykład fakultatywny

30   30 60 E/Zo 5

Wykład fakultatywny

15   15 30 Z/Zo 2

Wykład fakultatywny

15   15 30 Z/Zo 2

Wykład ogólnouczelniany (z puli wykładów humanistycznych)

30       Zo 2

Razem semestr 5

165

 

210

375

 

30

III ROK - SEMESTR 6

Praktyka zawodowa 6 mies.

 

   

 

Z

24

Seminarium licencjackie

  30

 

30

Z

4

Egzamin licencjacki

 

 

 

 

E

2

Razem semestr 6

 

30

 

30

 

30

             

Razem III rok

165

30

210

405

 

60

*) przedmioty zawierające możliwości do wyboru

Załącznik Rozmiar
syl_abc_przedsiebiorczosci_2020-1599633485171.pdf 674.36 KB
syl_algebra_liniowa_2020-1599633441628.pdf 672.53 KB
syl_algorytmy_i_struktury_danych_2020-1599633444974.pdf 599.87 KB
syl_bazy_danych_1_2020-1599633408260.pdf 603.14 KB
syl_bazy_danych_2_2020-1599633463620.pdf 600.63 KB
syl_frontend_development_2020-1599633468070.pdf 673.62 KB
syl_jezyk_angielski_2020-1599633438657.pdf 598.9 KB
syl_jezyki_programowania_1_2020-1599633448083.pdf 598.87 KB
syl_jezyki_programowania_2_2020-1599633451114.pdf 673.27 KB
syl_matematyczne_podstawy_informatyki_2020-1599633454371.pdf 596.7 KB
syl_matematyka_dyskretna_2020-1599633416119.pdf 673 KB
syl_matematyka_elementarna_2020-1599633419654.pdf 598.68 KB
syl_modelowanie_matematyczne_2020-1599633471153.pdf 672.1 KB
syl_protokoly_sieci_web_2020-1599633473772.pdf 596.96 KB
syl_sieci_komputerowe_2020-1599633422629.pdf 601.78 KB
syl_spoleczne_i_prawne_aspekty_informatyki_2020-1599633457129.pdf 599.44 KB
syl_systemy_operacyjne_2020-1599633476455.pdf 603.77 KB
syl_testowanie_automatyczne_2020-1599633479319.pdf 597.24 KB
syl_warsztat_programisty_2020-1599633425260.pdf 600.97 KB
syl_wspolczesne_zastosowania_informatyki_2020-1599633459919.pdf 598.1 KB
syl_wstep_do_programowania_2020-1599633429940.pdf 598.91 KB
syl_wstep_do_technologii_web_2020-1599633432847.pdf 602.04 KB
syl_zarzadzanie_projektem_informatycznym_2020-1599633482337.pdf 596.7 KB
syl_bezpieczenstwo_aplikacji_webowych_2020-1599637491748.pdf 600.01 KB
syl_inteligencja_obliczeniowa_2020-1599637494564.pdf 599.08 KB
syl_inteligencja_obliczeniowa_2020-1599637503377.pdf 599.08 KB
syl_programowanie_obiektowo-funkcyjne_2020-1599637507278.pdf 600.05 KB
syl_technologie_chmurowe_2020-1599637509694.pdf 596.68 KB
syl_aplikacje_przemyslowe_2020-1654680837364.pdf 680.66 KB
syl_analiza_i_projektowanie_systemow_informatycznych_2020-1654680832854.pdf 680.75 KB
syl-image-processing-python-2021-1695012985843.pdf 604.16 KB
syl-data-visualization-practice-p-2021-1695012962835.pdf 605.87 KB
syl-algorytmy-numeryczne-p-2021-1695012980409.pdf 680.69 KB
syl-chmurowe-uslugi-ai-2022-1695013024005.pdf 680.65 KB
syl-architektura-systemow-komputerowych-2022-1695013012709.pdf 682.75 KB
syl-wprowadzenie-do-grafiki-3d-p-2022-1695013045906.pdf 686.05 KB
syl-programowanie-wspolbiezne-p-2022-1695013036013.pdf 681.71 KB
syl-optymalizacja-kombinatoryczna-2022-1695013030533.pdf 681.09 KB
syl-seminarium-licencjackie-2020-1695013058384.pdf 604.21 KB
syl-projekt-zespolowy-p-2020-1695013005940.pdf 679.12 KB
syl-praktyka-zawodowa-p-2020-1695013053563.pdf 600.61 KB
syl-algorytmy-numeryczne-p-2021-1695012980409-0.pdf 680.69 KB
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 2. Wrzesień 2020 - 08:15; osoba wprowadzająca: Alicja Kwapińska-Zurita Ostatnia zmiana: poniedziałek, 18. Wrzesień 2023 - 07:04; osoba wprowadzająca: Alicja Kwapińska-Zurita