nabór 2019/2020

Program studiów licencjackich (2019-2022)

STUDIA I STOPNIA (3-letnie dzienne)

Fizyka medyczna - 2019 - 2022

Na każdym roku student powinien uzyskać 60 punktów kredytowych ECTS
z przedmiotów obligatoryjnych i fakultatywnych (do wyboru).

I rok

Przedmiot

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

For. zal.

ECTS

I ROK - SEMESTR 1

Wstęp do fizyki z elementami matematyki wyższej

15

45  

60

Z/Zo

6

Analiza matematyczna ( I + II )

30

60

 

90

E/Zo

8

Technologia informacyjna

15

 

30

45

Z/Zo

4

Podstawy fizyki dla fizyki medycznej I

45

45

 

90

E/Zo

8

Logika z elementami semiotyki

15

 

 

15

Zo

2

Etyka

15

 

 

15

Zo

2

Razem semestr 1

135

150

30

315

 

30

I ROK - SEMESTR 2

Analiza matematyczna ( I+II )

30

45

 

75

E/Zo

6

Algebra liniowa

30

30  

60

E/Zo

5

Wstęp do programowania

   

30

30

Zo

2

Podstawy fizyki dla fizyki medycznej II

45

30

 

75

E/Zo

6

Pracownia fizyczna 1 (mechanika z termodynamiką) *)

 

 

45

45

Zo

5

Chemia medyczna

30

   

30

E 2

Psychologia z elementami psychologii klinicznej

30  

 

30

Zo

2

Wykład z nauk społecznych *)

15     15 Z 2

Razem semestr 2

180

105

75

360

 

30

             

Razem I rok

315

255

105

675

 

60

II rok

Przedmiot

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

For. zal.

ECTS

II ROK - SEMESTR 3

Język angielski

  30   30 Zo 2

Metody obliczeniowe fizyki medycznej *)

45

30  

75

E/Zo

5

Podstawy fizyki dla fizyki medycznej III *)

30

30

 

60

E/Zo

5

Pracownia fizyczna 1 (elektromagnetyzm i spektroskopia) *)

 

 

45

45

Zo

5

Anatomia prawidłowa

20

 

15

35

E/Z

3

Wychowanie fizyczne

  30   30 Z 0

Fizjologia

20

 

 

20

E

3

Podstawy medycyny klinicznej i jej diagnostyki obrazowej

30 15   45 E/Z 4

Podstawy ekonomiki i zarządzania w ochronie zdrowia

15     15 Zo 1

Prawo medyczne w ochronie radiologicznej

10     10 Zo 1

Podstawy metodologii badań naukowych

10     10 Zo 1

Razem semestr 3

180

135

60

375

 

30

II ROK - SEMESTR 4

Język angielski

  30   30 Zo 2

Wychowanie fizyczne

  30   30 Z 0

Rachunek prawdopodobieństwa i elementy statystyki

30

 

45

45

Z/Zo

3

Laboratorium sygnałów medycznych *)

 

  30

30

Zo

2

Podstawy fizyki współczesnej- fizyka kwantowa *)

30 30

 

60

E/Zo

5

Pracownia fizyczna 2 do fizyki kwantowej i biofizyki *)

 

 

60

60

Zo

4

Podstawy fizyki teoretycznej dla fizyki medycznej I

30

30

 

60

E/Zo

4

Ochrona własności intelektualnej i prawo autorskie

15

   

15

Z 1

Biofizyka układów biologicznych

30

 

 

30

E

2

Wykład z nauk humanistycznych *)

15     15 Z 2

Kurs przygotowawczy do praktyk w ZOZ

20

 

 

20

Z

1

Praktyka, 120 godzin

        Z 4

Razem semestr 4

170

120

135

425

 

30

             

Razem II rok

350

255

195

800

 

60

III rok

 

Przedmiot

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

For. zal.

ECTS

III ROK - SEMESTR 5

Laboratorium fizyki medycznej *)

 

  15

15

Zo

1

Fizyka promieniowania jonizującego *)

30

15

45

90

E/Zo/Zo

7

Podstawy fizyki teoretycznej dla fizyki medycznej II

30

30

 

60

E/Zo

4

Język angielski

  30   30 Zo 2

Biotermodynamika z elementami fizyki statystycznej

30

30

 

60

E/Zo

4

Podstawy radiologii i kontrola jakości w radiologii

30

 

30

60

E/Zo

4

Radiobiologia, dozymetria, ochrona radiologiczna, kurs ochrony radiologicznej pacjenta

30

30

 

60

E/Z

3

Wykład fakultatywny 1 *)

15     15 Zo 1

Wykład fakultatywny 2 *)

15     15   1

Wykład fakultatywny 3 *)

15     15   1

Wykład ogólnouczelniany *)

30     30 Zo 2

Razem semestr 5

225

135

90

450

 

30

III ROK - SEMESTR 6

Język angielski

  30   30 ECP 2

Aparatura medyczna

30

 

30

60

E/Zo

5

Podstawy radioterapii i kontrola jakości w radioterapii

30

  30

60

E/Z

6

Podstawy medycyny nuklearnej i kontrola jakości w medycynie nuklearnej

15  

15

30

E/Zo

3

Wykład fakultatywny 4 *)

15

 

 

15

Zo

1

Wykład fakultatywny 5 *)

15     15 Zo 1

Wykład fakultatywny 6 *)

15   15 30 Zo/Zo 2

Seminarium licencjackie *)

 

30

 

30

Zo

3

Przygotowanie egzaminu licencjackiego *)

          7

Razem semestr 6

120

60

90

270

 

30

             

Razem III rok

345

195

180

720

 

60

*) przedmioty zawierające możliwości do wyboru

WYKŁADY DO WYBORU:

Fizyka medyczna w neurologii

Fizyka medyczna w kardiologii

Histroia medycyny z historią kardiologii

Informatyka kardiologiczna

Język angielski- terminologia radiologiczna

Język angielski- terminologia informatyczna

Pozytonowa tomografia emisyjna

Ultrasonografia

Spektroskopia układów biologicznych

Teoria chaosu i jej zastosowanie w medycynie- fakultet posiada laboratoria w wymiarze 15 godzin

Modelowanie przestrzenne układów biologicznych

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 21. Maj 2019 - 13:13; osoba wprowadzająca: Alicja Kwapińska-Zurita Ostatnia zmiana: czwartek, 13. luty 2020 - 11:06; osoba wprowadzająca: Alicja Kwapińska-Zurita