Doktoranci | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

poniedziałek, 20 listopada 2017 roku, 11:21

 

Dziekan i Rada Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki

Uniwersytetu Gdańskiego

zapraszają na

PUBLICZNĄ OBRONĘ ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

mgr inż. Ryszarda Veynara

 

Tytuł rozprawy doktorskiej:

Fizyczne ograniczenia na przetwarzanie informacji kwantowej

 

               Promotor: dr hab. Wiesław Laskowski, prof. UG (Uniwersytet Gdański)

        Recenzenci:  prof.dr hab. Paweł Horodecki (Politechnika Gdańska)

                                                                           dr hab. Paweł Kurzyński, prof. UAM (Uniwersytet Adama Mickeiwcza w Poznaniu)

 

Obrona odbędzie się dn. 30 listopada 2017 roku o godz. 12:15, w sali nr 21 Rady Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UG.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dziekan i Rada Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki

Uniwersytetu Gdańskiego

zapraszają na

PUBLICZNĄ OBRONĘ ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

mgr inż. Moniki Rosickiej

 

Tytuł rozprawy doktorskiej:

Permutation graphs and their properties

 

               Promotor: dr hab. Jerzy Topp, prof. UG (Uniwersytet Gdański)

                                            Recenzenci:  prof.dr hab. Maciej Sysło (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

                                               prof. dr hab. Zbigniew Lonc (Politechnika Warszawska))

 

Obrona odbędzie się dn. 17 marca 2017 roku o godz. 11:15, w audytorium nr 2 Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UG.

 

 

 

 

 

 

 

Dziekan i Rada Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki

Uniwersytetu Gdańskiego

zapraszają na

PUBLICZNĄ OBRONĘ ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

mgr Marcina Staniszewskiego

 

Tytuł rozprawy doktorskiej:

E-zbieżność ideałowa ciągów funkcyjnych

     Promotor: dr hab. Rafał Filipów (Uniwersytet Gdański)

                 Promotor pomocniczy: dr Adam Kwela  (Uniwersytet Gdański)

                       Recenzenci:  dr hab. Grażyna Horbaczewska (Uniwersytet Łódzki)

 

                                                                                          dr hab. Tomasz Weiss, prof. UKSW (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)

 

Obrona odbędzie się dn. 10 listopada 2016 roku o godz. 10:15, w audytorium nr 2 Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UG.

 

 

 

 

 

Dziekan i Rada Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki

Uniwersytetu Gdańskiego

zapraszają na

PUBLICZNĄ OBRONĘ ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

mgr Agaty Lazarowskiej

 

Tytuł rozprawy doktorskiej:

Badanie przejść promienistych jonów lantanowców w wybranych materiałach dielektrycznych metodami spektroskopii wysokociśnieniowej

                       Promotor: prof.dr hab. Marek Grinberg (Uniwersytet Gdański)

                              Promotor pomocniczy: dr Sebastian Mahlik (Uniwersytet Gdański)

                                   Recenzenci:  prof. dr hab. Eugeniusz Zych (Uniwersytet Wrocławski)

                                                                                                     dr hab. Agata Kamińska, prof. UKSW (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)

                    

 

Obrona odbędzie się dn. 10 listopada 2016 roku o godz. 12:15, w audytorium nr 3 Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UG.

 

 

 

 

 

 

 

Dziekan i Rada Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki

Uniwersytetu Gdańskiego

zapraszają na

PUBLICZNĄ OBRONĘ ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

mgr inż. Piotra Ćwiklińskiego

 

Tytuł rozprawy doktorskiej:

Novel approach to thermodynamics: singel-shot quantum thermodynamics and equilibration of quantum states

                       Promotor: prof.dr hab. Michał Horodecki (Uniwersytet Gdański)

                                                                          Recenzenci:  dr hab. Andrzej Grudka, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

                                                                dr hab. Rafał Demkowicz-Dobrzański (Uniwersytet Warszawski)

                    

 

Obrona odbędzie się dn. 27 października 2016 roku o godz. 12:15, w audytorium nr 3 Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UG.

 

Dziekan i Rada Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki

Uniwersytetu Gdańskiego

zapraszają na

PUBLICZNĄ OBRONĘ ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

mgr Krzysztofa Szczygielskiego

 

Tytuł rozprawy doktorskiej:

Kompletnie dodatnie ewolucje dyspatywnych układów kwantowych zaburzanych periodycznie

                       Promotor: prof. dr hab. Robert Alicki (Uniwersytet Gdański)

                         Recenzenci:   prof. dr hab. Marek Kuś (CFT PAN Warszawa)

                                             prof.dr hab.Dariusz Chruściński (UMK Toruń)

                    

 

Obrona odbędzie się dn. 20 października 2016 roku o godz. 14:15, w sali nr 21 Rady Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UG.

 

 

 

Dziekan i Rada Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki

Uniwersytetu Gdańskiego

zapraszają na

PUBLICZNĄ OBRONĘ ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

mgr inż. Anny Małafiejskiej

 

Tytuł rozprawy doktorskiej:

Końcówkowe kolorowanie grafów

                       Promotor: prof. dr hab. inż. Marek Kubale (Politechnika Gdańska)

                                             Recenzenci:   prof. UZ, dr hab. Ewa Drgas-Burchardt  (Uniwersytet Zielonogórski)

                                              prof. UG, dr hab. Jerzy Topp  (Uniwersytet Gdański)

                    

 

Obrona odbędzie się dn. 8 lipca 2016 roku o godz. 10:15, w audytorium nr 2 Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UG.

 

 

 

 

Dziekan i Rada Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki

Uniwersytetu Gdańskiego

zapraszają na

PUBLICZNĄ OBRONĘ ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

mgr Pawła Klingi

 

Tytuł rozprawy doktorskiej:

Permutacje oraz odwzorowania o nośnikach ideałowych i ich zastosowania w szeregach oraz odwozrowaniach osiowych

                       Promotor: prof.UG,  dr hab. Andrzej Nowik (Uniwersytet Gdański)

            Recenzenci:   dr hab. Szymon Głąb  (Politechnika Łódzka)

                                  dr hab. Roman Wituła  (Politechnika Śląska)

                    

 

Obrona odbędzie się dn. 30 czerwca 2016 roku o godz. 10:15, w audytorium nr 2 Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UG.