Zwiększenie stypendium doktoranckiego | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Zwiększenie stypendium doktoranckiego

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 13 września 2018 roku, 9:41

 

ZARZĄDZENIE REKTORA 79/R/18 z dnia 31 lipca 2018 roku  

Wnioski należy złożyć do dziekanatu do 4 października 2018 r.

Kryteria dla Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki znajdują się na str. 21 i 22  w załączniku poniżej.