Program studiów na kierunku bioinformatyka (2022/2025)

STUDIA I STOPNIA (3-letnie dzienne)

Bioinformatyka - 2022 - 2025

Na każdym roku student powinien uzyskać 60 punktów kredytowych ECTS
z przedmiotów obligatoryjnych i fakultatywnych (do wyboru).

I rok

Przedmiot

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

For. zal.

ECTS

I ROK - SEMESTR 1

Wykład ogólnoakademicki*)

30     30 Zo 2

Sztuka krytycznego myślenia

30     30 Zo

2

Matematyka - repetytorium

15

15

 

30

Z/Zo

2

Metody matematyczne bioinformatyki - calculus

45

45

 

90

E/Zo

7

 Informatyka - wstęp

15

 

45

60

Z/Zo

6

Bioróżnorodność i podstawy taksonomii 

20

  30 50 E/Zo 5

Podstawy chemii dla bioinformatyków

30 15   45 E/Zo 4

Język angielski

 

30

 

30

Zo

2

Razem semestr 1

185

105

75

365

 

30

I ROK - SEMESTR 2

Metody matematyczne bioinformatyki - rachunek całkowy

15

15

  30 Z/Zo 2

Metody matematyczne bioinformatyki - analiza wektorowa

45 45   90 E/Zo 7

Metody matematyczne bioinformatyki - dyskretny rachunek prawdopodobieństwa

15 15   30 Z/Zo 2

Phyton z podstawami algorytmiki

15   45 60 Zo/Zo 5

Chemia bioorganiczna

45 45   90 E/Zo 7

Biologia komórki i metabolizm

30   20 50 E/Zo 5

Język angielski

  30   30 Zo 2

Razem semestr 2

165

150

65

380

 

30

             

Razem I rok

350

255

140

745

 

60

II rok

Przedmiot

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

For. zal.

ECTS

II ROK - SEMESTR 3

Metody numeryczne dla bioinformatyków

15   45 60 Zo/Zo 6

Analiza statystyczna i rachunek prawdopodobieństwa dla bioinformatyków

30   45 75 E/Zo 6

Matematyka dyskretna

20 20   40 Zo/Zo 3

Bioinformatyczna analiza sekwencji

15   45 60 Z/Zo 6

Biologia molekularna i genetyka

45   30 75 E/Zo 7

Wychowanie fizyczne

  30   30 Z 0

Język angielski

  30   30 Zo 2

Razem semestr 3

125

80

165

370

 

30

II ROK - SEMESTR 4

Podstawy procesów stochastycznych dla bioinformatyków

15   15 30 Zo/Zo 2

Techniki eksploracji danych wielowymiarowych

15

 

45

60

E/Zo

4

Genomika

10   20 30 E/Zo 2

Projekt programistyczny *)

    75 75 Zo 8

Pracownia rotacyjna *)

    30 30 Zo 3

Przedmioty do wyboru *) (3*30 godzin, 3x3 ECTS)

    90 90 Zo 9

Wychowanie fizyczne

  30   30 Z 0

Język angielski

  30   30 E 2

Razem semestr 4

40

60

275

375

 

30

             

Razem II rok

165

140

440

745

 

60

III rok

 

Przedmiot

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

For. zal.

ECTS

III ROK - SEMESTR 5

Uczenie maszynowe

15   45 60 Zo/Zo 4

Filogenetyka nolekularna

30   45 75 E/Zo 5

Zarządzanie projektem informatycznym

30     30 Zo 2

Modelowanie struktury biocząstek

15   60 75 E/Zo 5

Seminarium - publikacje *)

  30   30 Zo 2

Przedmioty do wyboru *) (4*30 godzin, 4x3 ECTS)

    120 120 Zo 12

Razem semestr 5

90

30

270

390

 

30

III ROK - SEMESTR 6

Seminarium dyplomowe *)

 

30  

30

Zo 3

Pracownia dyplomowa *)

    90 90 Zo 7

Przedmiot z nauk społecznych

30     30 Z 2

Przedmioty do wyboru *) (4*30 godzin, 4x3 ECTS)

   

120

120

Zo

12

Praktyki zawodowe

    120 120 Z 6

Razem semestr 6

30

30

330

390

 

30

             

Razem III rok

120

60

600

780

 

60

*) przedmioty zawierające możliwości wyboru

BHP/ergonomia - 4 godziny

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 4. Kwiecień 2022 - 07:40; osoba wprowadzająca: Alicja Kwapińska-Zurita Ostatnia zmiana: poniedziałek, 6. Czerwiec 2022 - 10:30; osoba wprowadzająca: Alicja Kwapińska-Zurita