fbpx Zarządzenia Dziekana | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Zarządzenia Dziekana | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Zarządzenia Dziekana

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 6 grudnia 2019 roku, 8:36
ZałącznikWielkość
PDF icon Zarządzenie Dziekana z dnia 28 października 2019 r. nr 7/2019192.99 KB
PDF icon Zarządzenie Dziekana z 29 października 2019 roku 6/2019219.51 KB
PDF icon Zarządzenia Dziekana z dnia 10 października 2019 roku nr 5/2019334.77 KB
PDF icon Zarządzenia Dziekana z dnia 06 maja 2019 roku nr 4/2019 w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej zasady korzystania z Jedn378.26 KB
PDF icon załącznik do zarządzenia nr 4/2019302.62 KB
PDF icon Zarządzenie Dziekana z dnia 15.03.2019r. nr 3/2019w sprawie zatwierdzenia Regulaminu konkursu na fin. zadań młodych nauk.1.42 MB
PDF icon Zarządzenie Dziekana dnia 15 marca 2019 r. nr 2/2019 w sprawie uprawnień emerytowanego profesora Uniwersytetu Gdańskiego 356.13 KB
PDF icon Zarządzenie Dziekana z dnia 21.02.2019 nr 1/19 w sprawie powołania Zespołu ds. Strategii HR Excellence in Research228.25 KB
PDF icon Zarządzenie Dziekana z dnia 30.09.2018 nr 4/18 w sprawie terminów zaliczenia zajęć warunkujących dopuszczenie do egzaminu174.83 KB
PDF icon Zarządzenie Dziekana z dnia 13.07.2018 nr 3/18 w sprawie zmiany Regulaminu konkursu na fin. zadań służących rozw. młodych naukow22.91 KB
PDF icon Zarządzenie Dziekana z dnia 21.03.2018r nr 2/18 w sprawie zmiany Regulaminu konkursu na fin.zadań służących rozw. młodych naukow339.6 KB
PDF icon Zarządzenie Dziekana z dnia 05.01.2018r. nr 1/18 w spr. Regulaminu konkursu na finans. zadań służących rozw. młodych naukowców8.45 MB
PDF icon Załącznik do Zarządzenia Dziekana z dnia 14.12.2017 nr 12/17 1.41 MB
PDF icon Zarządzenie Dziekana z dnia 14.12.2017 nr 12/17 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Korzystania z Infrastruktury Badawczej399.64 KB
PDF icon Zarządzenie Dziekana z dnia 13.11.2017 nr 11/17 w związku z ujednoliceniem formy afiliacji Wydziału MFiI1017.93 KB
PDF icon Zarządzenie Dziekana z dnia 02.10.2017r. nr 10/17 ws. przenoszenia się między grupami430.42 KB
PDF icon Zarządzenie Dziekana z dnia 18 września 2017 nr 9/2017 ws. wysokości przyznanych kierownikom projektów środków 367.98 KB
Plik Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 8/DzMFiI/1719.5 KB
PDF icon Zarządzenie Dziekana z dnia 12.04.2017 nr 8/2017 ws wprowadzenia formularza wniosku o dofinansowanie286.08 KB
PDF icon Zarządzenie Dziekana z dnia 10.04.2017 nr 7/2017 ws powołania Rady programowej kierunku "Fizyka"501.27 KB
PDF icon Zarządzenie Dziekana z dnia 04.04.2017 nr 6/2017 ws podziału obowiązków związanych z funkcjonowaniem systemu POLON992.41 KB
Plik Załącznik nr 2 do Zarządzenia Dziekana nr 5 - Sprawozdanie z hospitacji zajęć dydaktycznych16.65 KB
Plik Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dziekana nr 5 - Protokół z hospitacji zajęć dydaktycznych27.53 KB
PDF icon Zarządzenie Dziekana z dnia 24.03.2017 nr 5/2017 ws prowadzenia hospitacji zajęć dydaktycznych na WMFiI3.08 MB
PDF icon Zarządzenie Dziekana z dnia 09.03.2017 nr 4/2017 ws zasad dostępu do zabezpieczonych pomieszczeń zawierających składniki majątk914.72 KB
PDF icon Zarządzenie Dziekana z dnia 28.02.2017 nr 3/2017 ws podziału zadań i obowiązków prowadzenia zajęć dydaktycznych przez Instytuty396.07 KB
PDF icon Zarządzenie Dziekana z dnia 28.02.2017 nr 2/2017 ws powołania "Wydział. zespołu ds modernizacji i monitoringu bazy dydaktycznej"450.23 KB
PDF icon Regulamin BMN478.72 KB
PDF icon Zarządzenie Dziekana z dnia 03.02.2017 nr 1/2017 ws. zatwierdzenia Regulaminu konkursu na finansowanie projektów BMN404.81 KB
PDF icon Zarządzenie Dziekana z dnia 05.12.2016 w sprawie przygotowania Wydziału do oceny parametrycznej pod kątem dorobku naukowego.761.88 KB
PDF icon Zarządzenie Dziekana z dnia 03.06.2016 w związku z ujednoliceniem formy afiliacji Wydziału MFiI603.07 KB
PDF icon Zarządzenie Dziekana z dnia 16.09.2015 r w sprawie przenoszenia się studentów pomiędzy grupami zajęciowymi 304.51 KB
PDF icon Zarządzenie Dziekana z dnia 17.06.2015 w sprawie prac dyplomowych241.12 KB
PDF icon Zarządzenie Dziekana z dnia 6.07.2015r. w sprawie kryteriów przyznawania stypendium doktoranckiego 265 KB
PDF icon Zarządzenie Dziekana z dnia 24.02.2015 roku w sprawie przenoszenia się studentów między grupami293.15 KB
PDF icon Zarządzenie Dziekana z dnia 23.10.2014 w sprawie wprowadzenia kryteriów oceny nauczycieli akademickich na WMFiI4.73 MB
PDF icon Zarządzenie Dziekana z dnia 18.09.2014 w sprawie przenoszenia się studentów pomiędzy grupami zajęciowymi285.11 KB
PDF icon Zarządzenie Dziekana z dnia 15.07.2014 w sprawie wprowadzenia kryteriów oceny nauczycieli akademickich na WMFiI 5.83 MB
Image icon Zatządzenie Dziekana z dnia 20.03.2014 w sprawie wprowadzania grup studenckich do Panelu Nauczyciela330.6 KB
Image icon Zarządzenie Dziekana z dnia 28.10.2013 w sprawie zespołu ds. badania losów absolwenta201.04 KB
Image icon Zarządzenie Dziekana z dnia 04.10.2013 w sprawie przenoszenia się studenta między grupami220.31 KB
Image icon Zarządzenie Dziekana z dnia 03.10.2013 w sprawie komisji ds. kryteriów oceny pracowniczej221.19 KB
Image icon Zarządzenie Dziekana z dnia 03.10.2013 w sprawie komisji ds parametryzacji224.49 KB
Image icon Zarządzenie Dziekana z dnia 30.09.2013 w sprawie wprowadzenia wymogów koniecznych aby uzyskać zgodę na podjęcie dodatkowej pracy189.08 KB
Image icon Zarządzenie Dziekana z dnia 08.07.2013 w sprawie przenoszenia się studenta między grupami906.5 KB
PDF icon Zarządzenie Dziekana z dnia 03.06.2013 w sprawie procedowania konkursu o zatrudnienie pracownika nauk - dydakt. i dydakt.218.88 KB
PDF icon Zarządzenie Dziekana z dnia 17.01.2013 w sprawie obowiązku ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków 138.31 KB
PDF icon Zarządzenie Dziekana z dnia 15.11.2012 r w sprawie zmiany składu Wydziałowego zespołu Zapewnienia Jakości Kształcenia na WMFiI553.59 KB
PDF icon Zarządzenie Dziekana z dnia 08.11.2012 r w sprawie wydania Suplementu do dyplomu w języku angielskim270.16 KB
PDF icon Zarządzenie Dziekana z dnia 15.10.2012 w sprawie powołania wydziałowego zespołu ds. zapewnienia jakości kształcenia187.53 KB
PDF icon Zarządzenie Dziekana z dnia 25.09.2012 w sprawie powołania Wydziałowego Zespołu ds. Oceny i Zarządzania Ryzykiem 166.13 KB
PDF icon Zarządzenie Dziekana z dnia 29.06.2012 w sprawie ustalania pensum pracowników samodzielnych 188.5 KB
PDF icon Zarządzenie Dziekana z dnia 17.11.2011 w sprawie powołania rad programowych na kierunkach studiów prowadzonych na WMFiI185.81 KB
PDF icon Zarządzenie Dziekana z dnia 17.06.2011 r. w sprawie wprowadzenia Kalendarium działań studenta studiów stacjonarnych na WMFiI954.4 KB