Granty na granty

Granty na granty - 2020

W dniu 17.01.2020 roku Dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UG ogłosił konkurs na granty wspomagające naukowców w pozyskiwaniu środków na badania w zewnętrznych konkursach grantowych. W konkursie mogą uczestniczyć zarówno młodzi, jak i doświadczeni naukowcy. Wysokość grantu wspomagającego wynosi 5 000 zł. Warunkiem konkursu jest złożenie w bieżącym roku wniosku o grant zewnętrzny. 
 
Wszystkich chętnych zapraszamy w dniu 30.01.2020 roku o godz. 12:15 do sali 21, gdzie odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące udziału w konkursie.
 
Regulamin oraz formularz wniosku znajduje się poniżej. Termin składania wniosków upływa w dniu 17.02.2020 roku. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 03.03.2020 roku. 
 
UWAGA: W dniu 03.02.2020 roku Regulamin został zaktualizowany. Opis zmian:
  • Z kryteriów oceny wniosku (§3.5) została usunięta „wysokość grantu”. Stosowna zmiana została poczyniona w formularzu oceny wniosku (zał. nr 2).
  • Zostały doprecyzowany formularz wniosku (zał. nr 1) w pkt. A.1.6: 
    Opis etapu kariery naukowej: 
    dla pracowników: opis przebiegu zatrudnienia, informacje o uzyskaniu stopni naukowych
    dla doktorantów: rok rozpoczęcia studiów doktoranckich, informacje o otwarciu przewodu 

    oraz w pkt. A.1.8:  Imię i nazwisko opiekuna naukowego (dot. wnioskodawców przed wyznaczeniem promotora) lub promotora (dot. wnioskodawców, którym został wyznaczony promotor lub posiadających stopień doktora).

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: niedziela, 19. Styczeń 2020 - 18:27; osoba wprowadzająca: Julita Śmiech Ostatnia zmiana: poniedziałek, 3. luty 2020 - 10:10; osoba wprowadzająca: Julita Śmiech