Doktoranci

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 

Przewodniczący  Rady Dyscypliny Nauki fizyczne

Uniwersytetu Gdańskiego

zaprasza na

PUBLICZNĄ OBRONĘ ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

MGR BIANKI WOŁONCEWICZ

 

Tytuł rozprawy doktorskiej:

Non-Separability Indicators for Quantum Optical Fields

Involving Intensity Correlation Measurements

Promotor: prof dr hab. Marek Żukowski

Recenzenci: prof. dr hab. Wiesław Leoński (Uniwersytet Zielonogórski)

             prof. dr hab. Marek Czachor (Politechnika Gdańska)

            dr hab. Piotr Kolenderski, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Obrona odbędzie się dnia 25 września 2023 roku o godz. 11.15 w auli 1.14 w Instytucie Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego
w Gdańsku przy ul. Wita Stwosza 57.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w publicznej obronie rozprawy w formie zdalnej proszone są o przesłanie zgłoszenia na adres rdnf@ug.edu.pl do dnia 24 września 2023 roku. W dniu obrony zostanie udostępnione wszystkim zainteresowanym zaproszenie umożliwiające uczestnictwo.

 

 

Rozprawa doktorska, streszczenie i recenzje są umieszczone na stronie internetowej Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego pod adresem: https://mfi.ug.edu.pl/dzialalnosc_naukowa_mfi/postepowania_awansowe/postepowania_naukowe_w_trakcie/przewody_doktorskie

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki fizyczne

Uniwersytetu Gdańskiego

zaprasza na

PUBLICZNĄ OBRONĘ ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

MGR INŻ. NATALII MAJEWSKIEJ

 

Tytuł rozprawy doktorskiej:

Optymalizacja własności optycznych jonów chromu poprzez modyfikację matrycy krystalicznej

oraz zastosowanie wysokiego ciśnienia 

 

Promotor: dr hab. Sebastian Mahlik, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Dariusz Hreniak (Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN)

             prof. dr hab. Winicjusz Drozdowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

            dr hab. Marcin Runowski, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Obrona odbędzie się dnia 25 września 2023 roku o godz. 9.00 w auli 1.14 w Instytucie Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku przy ul. Wita Stwosza 57.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w publicznej obronie rozprawy w formie zdalnej proszone są o przesłanie zgłoszenia na adres rdnf@ug.edu.pl do dnia 24 września 2023 roku.  W dniu obrony zostanie udostępnione wszystkim zainteresowanym zaproszenie umożliwiające uczestnictwo.

 

 

Rozprawa doktorska, streszczenie i recenzje są umieszczone na stronie internetowej Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego pod adresem: https://mfi.ug.edu.pl/dzialalnosc_naukowa_mfi/postepowania_awansowe/postepowania_naukowe_w_trakcie/przewody_doktorskie

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki fizyczne

Uniwersytetu Gdańskiego

zaprasza na

PUBLICZNĄ OBRONĘ ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

MGR. TANMOYA BISWASA

 

 

Tytuł rozprawy doktorskiej:


 Finite size effects in quantum thermodynamics

 

 

 

Promotor:                                      prof. dr hab. Michał Horodecki

Promotor pomocniczy:        dr hab. Kamil Korzekwa

Recenzenci:                           prof. dr hab. Adam Miranowicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

                                              dr hab. Adam Bednorz (Uniwersytet Warszawski)

                                               dr hab. Katarzyna Roszak (Czeska Akademia Nauk)

 

 

                                                      

Obrona odbędzie się dnia 11 września 2023 roku o godz. 10.00 w auli 1.15 w Instytucie Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku przy ul. Wita Stwosza 57.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w publicznej obronie rozprawy w formie zdalnej proszone są o przesłanie zgłoszenia na adres rdnf@ug.edu.pl do dnia 10 września 2023 roku. W dniu obrony zostanie udostępnione wszystkim zainteresowanym zaproszenie umożliwiające uczestnictwo.

 

Rozprawa doktorska, streszczenie i recenzje umieszczone są na stronie internetowej Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki pod adresem: https://mfi.ug.edu.pl/dzialalnosc_naukowa_mfi/postepowania_awansowe/postepowania_naukowe_w_trakcie/przewody_doktorskie

 

 

 

Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki fizyczne

Uniwersytetu Gdańskiego

zaprasza na

 

PUBLICZNĄ OBRONĘ ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

MGR. RICARDA RAVELLA RODRÍGUEZA

Tytuł rozprawy doktorskiej:

 

Different levels of approximations in Open

Quantum Systems and their application

 

Promotor: prof. dr hab. Michał Horodecki

Recenzenci: prof. dr hab. Dariusz Chruściński, prof. dr hab. Jerzy Dajka, prof. dr Zbigniew Ficek

Obrona odbędzie się dnia 29 czerwca 2023 roku o godz. 11.00 w auli 1.14 w Instytucie Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku przy ul. Wita Stwosza 57.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w publicznej obronie rozprawy w formie zdalnej proszone są o przesłanie zgłoszenia na adres rdnf@ug.edu.pl do dnia 28 czerwca 2023 roku. W dniu obrony zostanie udostępnione wszystkim zainteresowanym zaproszenie umożliwiające uczestnictwo.

Rozprawa doktorska, streszczenie i recenzje są umieszczone na stronie internetowej Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego pod adresem: https://mfi.ug.edu.pl/dzialalnosc_naukowa_mfi/postepowania_awansowe/postepowania_naukowe_w_trakcie/przewody_doktorskie

 

 

Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki fizyczne

Uniwersytetu Gdańskiego

zaprasza na

PUBLICZNĄ OBRONĘ ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

MGR. MICHAŁA MOŃKI

 

Tytuł rozprawy doktorskiej:

 

Procesy fotofizyczne i fotochemiczne oraz efekt ciężkiego atomu
w związkach organicznych wykazujących termicznie aktywowaną opóźnioną

fluorescencję (TADF) i emisję indukowaną agregacją (AIE)

 

Promotor: dr hab. Aleksander Kubicki, prof. UG

Promotor pomocniczy: dr Illia E. Serdiuk

Recenzenci: prof. dr hab. Tomasz Martyński

                  dr hab. Piotr Fita, prof. UW

                  dr hab. Rafał Luchowski, prof. UMCS

 

Obrona odbędzie się dn. 21 września 2023 roku o godz. 10.15 w auli nr 1.15 w budynku Instytutu Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego przy ul. Wita Stwosza 57 w Gdańsku.

 

 

Rozprawa doktorska, streszczenie i recenzje są umieszczone na stronie internetowej Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki pod adresem: https://mfi.ug.edu.pl/dzialalnosc_naukowa_mfi/postepowania_awansowe/postepowania_naukowe_w_trakcie/przewody_doktorskie

 

 

 

Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki fizyczne

Uniwersytetu Gdańskiego

zaprasza na

PUBLICZNĄ OBRONĘ ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

MGR. RICARDA RAVELLA RODRÍGUEZA

 

Tytuł rozprawy doktorskiej:

Different levels of approximations in Open

Quantum Systems and their applications

 

Promotor: prof. dr hab. Michał Horodecki

Recenzenci: prof. dr hab. Dariusz Chruściński, prof. dr hab. Jerzy Dajka, prof. dr Zbigniew Ficek

Obrona odbędzie się dnia 29 czerwca 2023 roku o godz. 11.00 w auli 1.14 w Instytucie Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku przy ul. Wita Stwosza 57.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w publicznej obronie rozprawy w formie zdalnej proszone są o przesłanie zgłoszenia na adres rdnf@ug.edu.pl do dnia 28 czerwca 2023 roku. W dniu obrony zostanie udostępnione wszystkim zainteresowanym zaproszenie umożliwiające uczestnictwo.

 

 

Rozprawa doktorska, streszczenie i recenzje są umieszczone na stronie internetowej Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego pod adresem: https://mfi.ug.edu.pl/dzialalnosc_naukowa_mfi/postepowania_awansowe/postepowania_naukowe_w_trakcie/przewody_doktorskie

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Dyscypliny Matematyka

Uniwersytetu Gdańskiego

zaprasza na

PUBLICZNĄ OBRONĘ ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

 

 

mgr.  Pawła Barbarskiego

 

Tytuł rozprawy doktorskiej:

Various generalizations and applications of the Sharkovsky Theorem on coexistence of periodic orbits of continuous mappings

Promotor: dr hab. Piotr Szuca, prof. UG

Promotor pomocniczy: dr Nikodem Mrożek  

Recenzenci: prof. dr hab. Ryszard Pawlak

                    dr hab. Piotr Bartłomiejczyk, prof. PG

Obrona odbędzie się dn. 23 lutego 2023 roku godz. 12:15 w budynku Instytutu Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego 
przy ul. Wita Stwosza 57 w Gdańsku.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w publicznej obronie rozprawy w formie zdalnej proszone są o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail sekretariat.mat@ug.edu.pl do dnia 20 lutego 2023 roku.

W dniu obrony zostanie udostępnione wszystkim zainteresowanym zaproszenie umożliwiające uczestnictwo.

 

 

Z rozprawą doktorską można zapoznać się na stronie:  https://repozytorium.bg.ug.edu.pl/globalResultList.seam?r=phd&tab=PHD&lang=pl

Streszczenie rozprawy doktorskiej i jej recenzje są umieszczone na stronie internetowej Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki pod adresem: https://mfi.ug.edu.pl/dzialalnosc_naukowa_mfi/postepowania_awansowe/postepowania_naukowe_w_trakcie/przewody_doktorskie

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Dyscypliny Matematyka

Uniwersytetu Gdańskiego

zaprasza na

publiczną obronę rozprawy doktorskiej

 

Mgr. Bartosza Kamedulskiego

 

Tytuł rozprawy doktorskiej:

Wybrane własności i zastosowania stopnia odwzorowań współzmienniczych.

 

Promotor:    dr hab. Piotr Bartłomiejczyk, prof. PG

Recenzenci: dr hab. Grzegorz Gabor, prof. UMK

                      dr hab. Danuta Kołodziejczyk

                     prof. dr hab. Wacław Marzantowicz

Obrona odbędzie się dnia 2 marca 2023 roku o godz. 10.15 w auli 1.15 w budynku Instytutu Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego przy ul. Wita Stwosza 57 w Gdańsku.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w publicznej obronie rozprawy w formie zdalnej proszone są o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail sekretariat.mat@ug.edu.pl do dnia 28 lutego 2023 roku. W dniu obrony zostanie udostępnione wszystkim zainteresowanym zaproszenie umożliwiające uczestnictwo.

 

Rozprawa doktorska, streszczenie i jej recenzje umieszczone są na stronie internetowej Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki pod adresem:

 https://mfi.ug.edu.pl/dzialalnosc_naukowa_mfi/postepowania_awansowe/postepowania_naukowe_w_trakcie/przewody_doktorskie

 

 

Przewodniczący Rady Dyscypliny Matematyka

Uniwersytetu Gdańskiego

zaprasza na

publiczną obronę rozprawy doktorskiej

 

Mgr Gabrieli Łuczyńskiej

 

Tytuł rozprawy doktorskiej:

Ergodyczność oraz twierdzenia graniczne
dla stochastycznych układów dynamicznych na okręgu
.

 

Promotor: prof. dr hab. Tomasz Szarek

Recenzenci: prof. dr hab. Szymon Peszat

                     prof. dr hab. Łukasz Stettner

                    prof. dr hab. Grzegorz Świątek

Obrona odbędzie się dnia 1 grudnia 2022 roku o godz. 10.15 w auli 1.15 w budynku Instytutu Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego przy ul. Wita Stwosza 57 w Gdańsku.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w publicznej obronie rozprawy w formie zdalnej proszone są o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail sekretariat.mat@ug.edu.pl do dnia 28 listopada 2022 roku. W dniu obrony zostanie udostępnione wszystkim zainteresowanym zaproszenie umożliwiające uczestnictwo.

 

Rozprawa doktorska, streszczenie i jej recenzje umieszczone są na stronie internetowej Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki pod adresem:

 https://mfi.ug.edu.pl/dzialalnosc_naukowa_mfi/postepowania_awansowe/postepowania_naukowe_w_trakcie/przewody_doktorskie

 

 

 

Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki fizyczne

Uniwersytetu Gdańskiego

zaprasza na

PUBLICZNĄ OBRONĘ ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

MGR. RAYA GANARDI

Tytuł rozprawy doktorskiej:

Correlations in mediated dynamics

 

Promotor:                             prof. dr hab. Tomasz Paterek

Promotor pomocniczy:        dr Adrian Kołodziejski

Recenzenci:                           prof. dr hab. Adam Miranowicz (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)

                                              prof. dr hab. Dariusz Chruściński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

                                               dr hab. Jarosław Korbicz, prof. CFT PAN

Obrona odbędzie się dnia 13 października 2022 roku  o godz. 12.00 Auli 1.15 w budynku Instytutu Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego przy ul. Wita Stwosza 57 w Gdańsku.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w publicznej obronie rozprawy w formie zdalnej proszone są o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail rdnf@ug.edu.pl do dnia 12 października 2022 roku. W dniu obrony zostanie udostępnione wszystkim zainteresowanym zaproszenie umożliwiające uczestnictwo.

Rozprawa doktorska, streszczenie i recenzje umieszczone są na stronie internetowej Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki pod adresem: https://mfi.ug.edu.pl/dzialalnosc_naukowa_mfi/postepowania_awansowe/postepowania_naukowe_w_trakcie/przewody_doktorskie

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki fizyczne
Uniwersytetu Gdańskiego

zaprasza na

PUBLICZNĄ OBRONĘ ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

MGR. PALASHA PANDYA

 

Tytuł rozprawy doktorskiej:

  Application of chosen optimization algorithms  

for recognition of nonclassical effects

 

Promotor:                               dr hab. Marcin Wieśniak, prof. UG

 

Recenzenci:                           dr hab. Łukasz Pawela, prof. IITiS PAN

                                              dr hab. Paweł Caban, prof. UŁ

                                              dr hab. Karol Bartkiewicz, prof. UAM

                                                      

Obrona odbędzie się dnia 2 września 2022 roku o godz. 13.00 w Auli Senatu w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego.

Rozprawa doktorska, streszczenie i recenzje umieszczone są na stronie internetowej Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki pod adresem: https://mfi.ug.edu.pl/dzialalnosc_naukowa_mfi/postepowania_awansowe/postepowania_naukowe_w_trakcie/przewody_doktorskie

 

 

 

Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki fizyczne

Uniwersytetu Gdańskiego

zaprasza na

PUBLICZNĄ OBRONĘ ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

MGR MAHASWETY PANDIT

 

Tytuł rozprawy doktorskiej:

 Characterization of quantum correlations

with strong non-classical properties

 

Promotor:                                      prof. dr hab. Wiesław Laskowski

Promotor pomocniczy:               dr Waldemar Kłobus

Recenzenci:                             prof. dr hab. Wiesław Leoński (Uniwersytet Zielonogórski)

                                                dr hab. Remigiusz Augusiak, prof. CFT PAN

                                               dr hab. Zbigniew Puchała, prof. IITiS PAN

                                                      

Obrona odbędzie się dnia 20 czerwca 2022 roku o godz. 10.30 w auli 023 w budynku Neofilologii Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego przy ul. Wita Stwosza 51 w Gdańsku.

 

Rozprawa doktorska, streszczenie i recenzje umieszczone są na stronie internetowej Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki pod adresem: https://mfi.ug.edu.pl/dzialalnosc_naukowa_mfi/postepowania_awansowe/postepowania_naukowe_w_trakcie/przewody_doktorskie

 

 

 

Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki fizyczne

Uniwersytetu Gdańskiego

zaprasza na

PUBLICZNĄ OBRONĘ ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

MGR. ANUBAHAVA CHATURVEDIEGO

 

Tytuł rozprawy doktorskiej:

 Foundational underpinnings of quantum

advantage in communication

 

Promotor:                             dr hab. inż. Marcin Pawłowski, prof. UG

Recenzenci:                           dr hab. Paweł Kurzyński, prof. UAM

                                               dr hab. Alexander Streltsov

 

Obrona odbędzie się dnia  26  maja 2022 roku o godz. 13.00 w Auli Senatu w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego.

 

Z rozprawą doktorską można  zapoznać się na stronie: https://bg.ug.edu.pl/nauka/baza_wiedzy_ug/rozprawy_doktorskie_ug_wylozone_przed_obrona

 

Streszczenie rozprawy doktorskiej i jej recenzje są umieszczone na stronie internetowej Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UG pod adresem: https://mfi.ug.edu.pl/dzialalnosc_naukowa_mfi/postepowania_awansowe/postepowania_naukowe_w_trakcie/przewody_doktorskie

 

 

Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki fizyczne

Uniwersytetu Gdańskiego

zaprasza na

PUBLICZNĄ OBRONĘ ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

MGR. MICHAŁA BANACKIEGO

 

Tytuł rozprawy doktorskiej:

 Symetrie wybranych struktur wypukłych w teorii informacji kwantowej

 

Promotor:                             dr hab. Marcin Marciniak, prof. UG

Promotor pomocniczy:        dr Krzysztof Szczygielski

Recenzenci:                        dr hab. Marek Mozrzymas, prof. UWr.

                                           dr hab. Zbigniew Puchała, prof. IITiS PAN

 

 

Obrona odbędzie się dn. 31 stycznia 2022 roku o godz. 10.15 (w trybie hybrydowym) w Auli Senatu w Bibliotece Głównej UG.

 

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w publicznej obronie rozprawy w formie zdalnej proszone są o przesłanie zgłoszenia na adres      e-mail rdnf@ug.edu.pl do dnia 30 stycznia 2022 roku. W dniu obrony zostanie udostępnione wszystkim zainteresowanym zaproszenie umożliwiające uczestnictwo.

 

 

Z rozprawą doktorską można  zapoznać się na stronie: https://bg.ug.edu.pl/nauka/baza_wiedzy_ug/rozprawy_doktorskie_ug_wylozone_przed_obrona

Streszczenie rozprawy doktorskiej i jej recenzje są umieszczone na stronie internetowej Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UG pod adresem: https://mfi.ug.edu.pl/dzialalnosc_naukowa_mfi/postepowania_awansowe/postepowania_naukowe_w_trakcie/przewody_doktorskie

 

 

 

Przewodniczący Rady Dyscypliny Matematyka

Uniwersytetu Gdańskiego

zaprasza na

PUBLICZNĄ OBRONĘ ROZPRAWY DOKTORSKIEJ


 

MGR  MARTY  KWELA


 

Tytuł rozprawy doktorskiej:

Ideały zbiorów nigdziegęstych w topologiach na zbiorze liczb naturalnych

 

 

Promotor: dr hab. Andrzej Nowik, prof. UG

Promotor pomocniczy: dr Jacek Tryba

Recenzenci: dr hab. Eliza Jabłońska

             dr hab. Filip Strobin, prof. PŁ

Obrona odbędzie się dn. 30 listopada 2021 roku godz. 12:15 w trybie wideokonferencji przy wykorzystaniu platformy
MS Teams. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w publicznej obronie rozprawy proszone są o przesłanie zgłoszenia na adres sekretariat.mat@ug.edu.pl do dnia 29.11.2021 roku. W dniu obrony zostanie udostępnione wszystkim zainteresowanym zaproszenie umożliwiające uczestnictwo.

 

Z rozprawą doktorską można zapoznać się na stronie: https://www.bg.ug.edu.pl/rozprawy-doktorskie-ug.

 

Streszczenie rozprawy doktorskiej i jej recenzje są umieszczone na stronie internetowej Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki pod adresem: https://mfi.ug.edu.pl/dzialalnosc_naukowa_mfi/postepowania_awansowe/postepowania_naukowe_w_trakcie/przewody_doktorskie

 

Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki fizyczne

Uniwersytetu Gdańskiego

zaprasza na

PUBLICZNĄ OBRONĘ ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

MGR. PATRYKA KAMIŃSKIEGO

 

Tytuł rozprawy doktorskiej:

 Rozkład ładunku chmury elektronowej w atomie He powstałym w wyniku przechwycenia elektronu przez jon He+ w zakresie energii pośrednich

Promotor:          dr hab. Ryszard Drozdowski, prof. UG

                                      Recenzenci:        dr hab. Tomasz Wąsowicz, prof. PG (Politechnika Gdańska)

                                                       dr hab. Danuta Stefańska (Politechnika Poznańska)

 

 

 

Obrona odbędzie się dn. 14 października 2021 roku o godz. 12.15 w trybie wideokonferencji przy wykorzystaniu platformy MS Teams.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w publicznej obronie rozprawy proszone są o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail rdnf@ug.edu.pl do dnia 13.10.2021r. W dniu obrony zostanie udostępnione wszystkim zainteresowanym zaproszenie umożliwiające uczestnictwo.

 

 

Z rozprawą doktorską można  zapoznać się na stronie: https://www.bg.ug.edu.pl/rozprawy-doktorskie-ug.

Streszczenie rozprawy doktorskiej i jej recenzje są umieszczone na stronie internetowej Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UG pod adresem: https://mfi.ug.edu.pl/dzialalnosc_naukowa_mfi/postepowania_awansowe/postepowania_naukowe_w_trakcie/przewody_doktorskie

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki fizyczne

Uniwersytetu Gdańskiego

zaprasza na

PUBLICZNĄ OBRONĘ ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

MGR NATALII GÓRECKIEJ

 

Tytuł rozprawy doktorskiej:

 Wpływ modyfikacji matrycy na właściwości spektroskopowe

fosforanów domieszkowanych jonami europu

 

 Promotor: dr hab. Beata Grobelna, prof. UG

           Promotor pomocniczy: dr Karol Szczodrowski (UG)

                                      Recenzenci:        prof. dr hab. Wojciech Pisarski (Uniwersytet Śląski)

                                                                                    prof. dr hab. Witold Ryba-Romanowski  (INTiBS PAN Wrocław)

 

 

Obrona odbędzie się dn. 15 lipca 2021 roku  godz. 10.15 w trybie wideokonferencji przy wykorzystaniu platformy MS Teams.

 

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w publicznej obronie rozprawy proszone są o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail rdnf@ug.edu.pl do dnia 14.07.2021r. W dniu obrony zostanie udostępnione wszystkim zainteresowanym zaproszenie umożliwiające uczestnictwo.

 

 

Z rozprawą doktorską można  zapoznać się na stronie:https://www.bg.ug.edu.pl/rozprawy-doktorskie-ug

 

.

 

 

Streszczenie rozprawy doktorskiej i jej recenzje są umieszczone na stronie internetowej Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UG pod adresem: https://mfi.ug.edu.pl/dzialalnosc_naukowa_mfi/postepowania_awansowe/postepowania_naukowe_w_trakcie/przewody_doktorskie

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki fizyczne

Uniwersytetu Gdańskiego

zaprasza na

PUBLICZNĄ OBRONĘ ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

MGR. INŻ. TADEUSZA LEŚNIEWSKIEGO

 

Tytuł rozprawy doktorskiej:

Wpływ temperatury i ciśnienia na własności optyczne luminoforów fluorkowych aktywowanych jonami Mn4+

 Promotor:         dr hab. Sebastian Mahlik, prof. UG

Recenzenci:        prof. dr hab. Andrzej Suchocki (IF PAN Warszawa)

                                          prof. dr hab. inż. Przemysław Dereń (INTiBS PAN Wrocław)

 

 

Obrona odbędzie się dn. 27 maja 2021 roku  godz. 12.15 w trybie wideokonferencji przy wykorzystaniu platformy MS Teams.

 

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w publicznej obronie rozprawy proszone są o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail rdnf@ug.edu.pl do dnia 26.05.2021r. W dniu obrony zostanie udostępnione wszystkim zainteresowanym zaproszenie umożliwiające uczestnictwo.

 

 

Z rozprawą doktorską można  zapoznać się na stronie: https://repozytorium.bg.ug.edu.pl.

Streszczenie rozprawy doktorskiej i jej recenzje są umieszczone na stronie internetowej Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UG pod adresem: https://mfi.ug.edu.pl/dzialalnosc_naukowa_mfi/postepowania_awansowe/postepowania_naukowe_w_trakcie/przewody_doktorskie

 

 

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki fizyczne

Uniwersytetu Gdańskiego

zaprasza na

PUBLICZNĄ OBRONĘ ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

MGR. DZMITRYIA USHAKOU

Tytuł rozprawy doktorskiej:

 

The spectral and kinetic properties of molecular systems with ESIPT in studies
of charge transfer reversibility, complex formation and polymerization processes

 

Promotor: prof. dr hab. Vladimir Tomin

Recenzenci: dr hab. Jerzy Karpiuk (IF PAN)

dr hab. Rafał Luchowski, prof. UMCS

 

Obrona odbędzie się dn. 29 pażdziernika 2020 roku godz. 12:15 w trybie wideokonferencji przy wykorzystaniu platformy MS Teams. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w publicznej obronie rozprawy proszone są o przesłanie zgłoszenia na adres: sekretariat.iftia@ug.edu.pl do dnia 28.10.2020 roku. W dniu obrony zostanie udostępnione wszystkim zainteresowanym zaproszenie umożliwiające uczestnictwo.

 

Z rozprawą doktorską można zapoznać się na stronie: https://repozytorium.bg.ug.edu.pl

 

Streszczenie rozprawy doktorskiej i jej recenzje są umieszczone na stronie internetowej Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki pod adresem: https://mfi.ug.edu.pl/dzialalnosc_naukowa_mfi/postepowania_awansowe/postepowania_naukowe_w_trakcie/przewody_doktorskie

 

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki fizyczne

Uniwersytetu Gdańskiego

zaprasza na

PUBLICZNĄ OBRONĘ ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

MGR MARTY MIOTKE-WASILCZYK

 

Temat rozprawy doktorskiej:

 Badanie procesów chłonności i uwalniania substancji czynnych
z hydrożelowych nanokompozytów polimerowych

 

Promotor: prof. dr hab. Jerzy Kwela (UG)

Promotorka pomocnicza: dr Justyna Strankowska (UG)

Recenzenci: prof. dr hab. Wiesław Gruszecki (UMCS)

                   prof. dr hab. Małgorzata Sznitowska (GUMed)

 

Obrona odbędzie się dn. 23 lipca 2020 roku o godz. 9:15 w trybie wideokonferencji przy wykorzystaniu platformy MS Teams. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w publicznej obronie rozprawy proszone są o przesłanie zgłoszenia na adres: sekretariat.iftia@ug.edu.pl do dnia 22.07.2020 roku. W dniu obrony zostanie udostępnione wszystkim zainteresowanym zaproszenie umożliwiające uczestnictwo.

 

Z rozprawą doktorską można zapoznać się na stronie: https://repozytorium.bg.ug.edu.pl   

Streszczenie rozprawy doktorskiej i jej recenzje są umieszczone na stronie internetowej Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki pod adresem: https://mfi.ug.edu.pl/dzialalnosc_naukowa_mfi/postepowania_awansowe/postepowania_naukowe_w_trakcie/przewody_doktorskie

 

 

 

Przewodniczący Rady Dyscypliny Matematyka

Uniwersytetu Gdańskiego

zaprasza na

PUBLICZNĄ OBRONĘ ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

MGR. MARTY LEŚNIAK

 

Tytuł rozprawy doktorskiej:

 Normalne generatory grupy klas odwzorowań powierzchni nieorientowalnej

 

               Promotor:       dr hab.  Błażej Szepietowski, prof. UG

Recenzenci:   dr hab. Jan Dymara, prof. UWr

             dr hab. Paweł Traczyk,  prof. UW

 

Obrona odbędzie się dn. 15 lipca 2020 roku  godz. 10:00 w trybie wideokonferencji przy wykorzystaniu platformy MS Teams. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w publicznej obronie rozprawy proszone są o przesłanie zgłoszenia na adres sekretariat@mat.ug.edu.pl do dnia 14.07.2020 roku. W dniu obrony zostanie udostępnione wszystkim zainteresowanym zaproszenie umożliwiające uczestnictwo.

 

Z rozprawą doktorską można zapoznać się na stronie: https://repozytorium.bg.ug.edu.pl   

 

Streszczenie rozprawy doktorskiej i jej recenzje są umieszczone na stronie internetowej Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki pod adresem: https://mfi.ug.edu.pl/dzialalnosc_naukowa_mfi/postepowania_awansowe/postepowania_naukowe_w_trakcie/przewody_doktorskie

 

 

 

 

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 9. Marzec 2015 - 10:38; osoba wprowadzająca: Marta Stempniewicz Ostatnia zmiana: czwartek, 31. Sierpień 2023 - 08:02; osoba wprowadzająca: Aneta Lewicka