fbpx Doktoranci | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Jesteś tutaj

Doktoranci

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 16 listopada 2021 roku, 14:34

 

 

 

Przewodniczący Rady Dyscypliny Matematyka

Uniwersytetu Gdańskiego

zaprasza na

PUBLICZNĄ OBRONĘ ROZPRAWY DOKTORSKIEJ


 

MGR  MARTY  KWELA


 

Tytuł rozprawy doktorskiej:

Ideały zbiorów nigdziegęstych w topologiach na zbiorze liczb naturalnych

 

 

Promotor: dr hab. Andrzej Nowik, prof. UG

Promotor pomocniczy: dr Jacek Tryba

Recenzenci: dr hab. Eliza Jabłońska

             dr hab. Filip Strobin, prof. PŁ


Obrona odbędzie się dn. 30 listopada 2021 roku godz. 12:15 w trybie wideokonferencji przy wykorzystaniu platformy
MS Teams. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w publicznej obronie rozprawy proszone są o przesłanie zgłoszenia na adres sekretariat.mat@ug.edu.pl do dnia 29.11.2021 roku. W dniu obrony zostanie udostępnione wszystkim zainteresowanym zaproszenie umożliwiające uczestnictwo.

 

Z rozprawą doktorską można zapoznać się na stronie: https://www.bg.ug.edu.pl/rozprawy-doktorskie-ug.

 

Streszczenie rozprawy doktorskiej i jej recenzje są umieszczone na stronie internetowej Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki pod adresem: https://mfi.ug.edu.pl/dzialalnosc_naukowa_mfi/postepowania_awansowe/postepowania_naukowe_w_trakcie/przewody_doktorskie

 

Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki fizyczne

Uniwersytetu Gdańskiego

zaprasza na

PUBLICZNĄ OBRONĘ ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

MGR. PATRYKA KAMIŃSKIEGO

 

Tytuł rozprawy doktorskiej:

 Rozkład ładunku chmury elektronowej w atomie He powstałym w wyniku przechwycenia elektronu przez jon He+ w zakresie energii pośrednich

Promotor:          dr hab. Ryszard Drozdowski, prof. UG

                                      Recenzenci:        dr hab. Tomasz Wąsowicz, prof. PG (Politechnika Gdańska)

                                                       dr hab. Danuta Stefańska (Politechnika Poznańska)

 

 

 

Obrona odbędzie się dn. 14 października 2021 roku o godz. 12.15 w trybie wideokonferencji przy wykorzystaniu platformy MS Teams.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w publicznej obronie rozprawy proszone są o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail rdnf@ug.edu.pl do dnia 13.10.2021r. W dniu obrony zostanie udostępnione wszystkim zainteresowanym zaproszenie umożliwiające uczestnictwo.

 

 

Z rozprawą doktorską można  zapoznać się na stronie: https://www.bg.ug.edu.pl/rozprawy-doktorskie-ug.

Streszczenie rozprawy doktorskiej i jej recenzje są umieszczone na stronie internetowej Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UG pod adresem: https://mfi.ug.edu.pl/dzialalnosc_naukowa_mfi/postepowania_awansowe/postepowania_naukowe_w_trakcie/przewody_doktorskie

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki fizyczne

Uniwersytetu Gdańskiego

zaprasza na

PUBLICZNĄ OBRONĘ ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

MGR NATALII GÓRECKIEJ

 

Tytuł rozprawy doktorskiej:

 Wpływ modyfikacji matrycy na właściwości spektroskopowe

fosforanów domieszkowanych jonami europu

 

 Promotor: dr hab. Beata Grobelna, prof. UG

           Promotor pomocniczy: dr Karol Szczodrowski (UG)

                                      Recenzenci:        prof. dr hab. Wojciech Pisarski (Uniwersytet Śląski)

                                                                                    prof. dr hab. Witold Ryba-Romanowski  (INTiBS PAN Wrocław)

 

 

Obrona odbędzie się dn. 15 lipca 2021 roku  godz. 10.15 w trybie wideokonferencji przy wykorzystaniu platformy MS Teams.

 

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w publicznej obronie rozprawy proszone są o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail rdnf@ug.edu.pl do dnia 14.07.2021r. W dniu obrony zostanie udostępnione wszystkim zainteresowanym zaproszenie umożliwiające uczestnictwo.

 

 

Z rozprawą doktorską można  zapoznać się na stronie:https://www.bg.ug.edu.pl/rozprawy-doktorskie-ug


.

 

Streszczenie rozprawy doktorskiej i jej recenzje są umieszczone na stronie internetowej Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UG pod adresem: https://mfi.ug.edu.pl/dzialalnosc_naukowa_mfi/postepowania_awansowe/postepowania_naukowe_w_trakcie/przewody_doktorskie

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki fizyczne

Uniwersytetu Gdańskiego

zaprasza na

PUBLICZNĄ OBRONĘ ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

MGR. INŻ. TADEUSZA LEŚNIEWSKIEGO

 

Tytuł rozprawy doktorskiej:

Wpływ temperatury i ciśnienia na własności optyczne luminoforów fluorkowych aktywowanych jonami Mn4+

 Promotor:         dr hab. Sebastian Mahlik, prof. UG

Recenzenci:        prof. dr hab. Andrzej Suchocki (IF PAN Warszawa)

                                          prof. dr hab. inż. Przemysław Dereń (INTiBS PAN Wrocław)

 

 

Obrona odbędzie się dn. 27 maja 2021 roku  godz. 12.15 w trybie wideokonferencji przy wykorzystaniu platformy MS Teams.

 

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w publicznej obronie rozprawy proszone są o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail rdnf@ug.edu.pl do dnia 26.05.2021r. W dniu obrony zostanie udostępnione wszystkim zainteresowanym zaproszenie umożliwiające uczestnictwo.

 

 

Z rozprawą doktorską można  zapoznać się na stronie: https://repozytorium.bg.ug.edu.pl.

Streszczenie rozprawy doktorskiej i jej recenzje są umieszczone na stronie internetowej Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UG pod adresem: https://mfi.ug.edu.pl/dzialalnosc_naukowa_mfi/postepowania_awansowe/postepowania_naukowe_w_trakcie/przewody_doktorskie

 

 

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki fizyczne

Uniwersytetu Gdańskiego

zaprasza na

PUBLICZNĄ OBRONĘ ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

MGR. DZMITRYIA USHAKOU

Tytuł rozprawy doktorskiej:

 

The spectral and kinetic properties of molecular systems with ESIPT in studies
of charge transfer reversibility, complex formation and polymerization processes

 

Promotor: prof. dr hab. Vladimir Tomin

Recenzenci: dr hab. Jerzy Karpiuk (IF PAN)

dr hab. Rafał Luchowski, prof. UMCS

 

Obrona odbędzie się dn. 29 pażdziernika 2020 roku godz. 12:15 w trybie wideokonferencji przy wykorzystaniu platformy MS Teams. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w publicznej obronie rozprawy proszone są o przesłanie zgłoszenia na adres: sekretariat.iftia@ug.edu.pl do dnia 28.10.2020 roku. W dniu obrony zostanie udostępnione wszystkim zainteresowanym zaproszenie umożliwiające uczestnictwo.

 

Z rozprawą doktorską można zapoznać się na stronie: https://repozytorium.bg.ug.edu.pl

 

Streszczenie rozprawy doktorskiej i jej recenzje są umieszczone na stronie internetowej Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki pod adresem: https://mfi.ug.edu.pl/dzialalnosc_naukowa_mfi/postepowania_awansowe/postepowania_naukowe_w_trakcie/przewody_doktorskie

 

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki fizyczne

Uniwersytetu Gdańskiego

zaprasza na

PUBLICZNĄ OBRONĘ ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

MGR MARTY MIOTKE-WASILCZYK

 

Temat rozprawy doktorskiej:

 Badanie procesów chłonności i uwalniania substancji czynnych
z hydrożelowych nanokompozytów polimerowych

 

Promotor: prof. dr hab. Jerzy Kwela (UG)

Promotorka pomocnicza: dr Justyna Strankowska (UG)

Recenzenci: prof. dr hab. Wiesław Gruszecki (UMCS)

                   prof. dr hab. Małgorzata Sznitowska (GUMed)

 

Obrona odbędzie się dn. 23 lipca 2020 roku o godz. 9:15 w trybie wideokonferencji przy wykorzystaniu platformy MS Teams. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w publicznej obronie rozprawy proszone są o przesłanie zgłoszenia na adres: sekretariat.iftia@ug.edu.pl do dnia 22.07.2020 roku. W dniu obrony zostanie udostępnione wszystkim zainteresowanym zaproszenie umożliwiające uczestnictwo.

 

Z rozprawą doktorską można zapoznać się na stronie: https://repozytorium.bg.ug.edu.pl   

Streszczenie rozprawy doktorskiej i jej recenzje są umieszczone na stronie internetowej Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki pod adresem: https://mfi.ug.edu.pl/dzialalnosc_naukowa_mfi/postepowania_awansowe/postepowania_naukowe_w_trakcie/przewody_doktorskie

 

 

 

Przewodniczący Rady Dyscypliny Matematyka

Uniwersytetu Gdańskiego

zaprasza na

PUBLICZNĄ OBRONĘ ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

MGR. MARTY LEŚNIAK

 

Tytuł rozprawy doktorskiej:

 Normalne generatory grupy klas odwzorowań powierzchni nieorientowalnej

 

               Promotor:       dr hab.  Błażej Szepietowski, prof. UG

Recenzenci:   dr hab. Jan Dymara, prof. UWr

             dr hab. Paweł Traczyk,  prof. UW

 

Obrona odbędzie się dn. 15 lipca 2020 roku  godz. 10:00 w trybie wideokonferencji przy wykorzystaniu platformy MS Teams. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w publicznej obronie rozprawy proszone są o przesłanie zgłoszenia na adres sekretariat@mat.ug.edu.pl do dnia 14.07.2020 roku. W dniu obrony zostanie udostępnione wszystkim zainteresowanym zaproszenie umożliwiające uczestnictwo.

 

Z rozprawą doktorską można zapoznać się na stronie: https://repozytorium.bg.ug.edu.pl   

 

Streszczenie rozprawy doktorskiej i jej recenzje są umieszczone na stronie internetowej Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki pod adresem: https://mfi.ug.edu.pl/dzialalnosc_naukowa_mfi/postepowania_awansowe/postepowania_naukowe_w_trakcie/przewody_doktorskie