fbpx Publiczna obrona rozprawy doktorskiej | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Jesteś tutaj

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Dziekan i Rada Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki
Uniwersytetu Gdańskiego

z a p r a s z a j ą   n a

PUBLICZNĄ OBRONĘ ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

MGR. MARCINA MARKIEWICZA

Tytuł rozprawy doktorskiej: Characterization and detection of multipartite entanglement

Promotor: prof. dr hab. Marek Żukowski - IFTiA Uniwersytet Gdański
Promotor pomocniczy: dr hab. Wiesław Laskowski - IFTiA Uniwersytet Gdański

Recenzenci: prof. dr hab. Marek Kuś - Centrum fizyki Teoretycznej PAN, Warszawa
prof. dr hab. Antoni Wójcik - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań

Obrona odbędzie się we wtorek 2 września 2014 roku o godz. 1215
w audytorium nr 1 Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UG.

Z rozprawą doktorską i opiniami recenzentów można zapoznać się w czytelni Biblioteki Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UG w Gdańsku, ul. Wita Stwosza 57

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Wiesław Laskowski
Treść wprowadzona przez: Wiesław Laskowski
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 25 lipca 2014 roku, 11:51