Instytut Fizyki Doświadczalnej | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki