Dydaktyka

Koła naukowe

Na terenie Instytutu działają Studenckie Koła Naukowe. Studenci stowarzyszeni w ich ramach rozwijają swoje zainteresowania w różnych dziedzinach zastosowań informatyki.

W poprzednich latach mieliśmy intensywnie działające koła takie jak GameForge lub Robomaniacs.

 

Obecnie aktywnie działa Koło Naukowe Kuźnia:

Koło Naukowe Kuźnia działa przy Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki, a jego członkami są studenci Informatyki Ogólno-akademickiej i praktycznej. Obecnie Koło zajmuje się głównie nauką programowania aplikacji mobilnych. Współpracuje z Kołem Naukowym Biznesu Chemicznego nad aplikacją do nauki Chemii. W tym semestrze zorganizowało spotkania z firmą Sii oraz Intelem, na których uczyli się zarządzania projektem oraz pracą nad projektem w gicie.

W tym semestrze KN Kuźnia wzięło udział w imprezie Dziewczyny do Ścisłych oraz Dniach Wydziału, gdzie mieli swoje stanowisko i pokazywali m.in. jak odczytać dane z opasek EEG. Stworzyli również grę terenową, w którą można było zagrać na Dniach Wydziału.

 

Krótkie kalendarium:

29.03.2022 - Spotkanie z Sii
Informacje na ten temat można znaleźć na stronie: https://inf.ug.edu.pl/kolo-naukowe-kuznia

05.04.2022 - Spotkanie z firmą Sii
Spotkanie odbyło się w siedzibie firmy, na zaproszenie, kontynuowany był temat poprzedniego spotkania oraz dyskutowane były umiejętności miękkie podczas szukania pracy.

7.04.2022 - Dziewczyny do ścisłych
Prezentacja opasek EEG na zorganizowanym stoisku koła.

12.05.2022
Zaproszenie na spotkanie czwartkowe z Jankiem Iwaszkiewiczem z Intela, który poprowadził warsztaty z zarządzania projektem w GIT. Spotkanie początkowo odbyło się w 1.14 (audytorium) ale potem przeniosło się do sali komputerowej. Janek poruszył tematy związane z podziałem ról w zespole (m.in. kto może wykonywać operację merge, kto nie powinien) i inne problemy występujące podczas wieloosobowej pracy nad projektem.

24.05.2022 - Święto Wydziału
Prezentacja opasek EEG, stoisko koła, gra terenowa.

26.05.2022
Spotkanie 26 maja - czwartek - godz. 17:30 w budynku Informatyki. Zaproszenie na spotkanie z Jankiem Iwaszkiewiczem z Intela. Temat spotkania: GIT, zarządzanie repozytorium, forma spotkania jak poprzednio: warsztaty w laboratorium.

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 14. Lipiec 2022 - 19:12; osoba wprowadzająca: Pio Tao Ostatnia zmiana: czwartek, 28. Lipiec 2022 - 18:14; osoba wprowadzająca: Pio Tao

Tutoring

Tutoring w Instytucie Informatyki prowadzony jest w ramach zajęć indywidualnych, obecnie nie wliczanych do pensum dydaktycznego pracownika i nie doliczanych do godzin pracy studenta (nie ma także za to punktów ECTS). Warto jednak skorzystać z takiej możliwości, ponieważ jest to najlepszy sposób na pogłębienie swojego osobistego kontaktu z informatyką.

Podczas współpracy z tutorem student może dokładniej zbadać tematy na które w trakcie kursu studiów zabrakło czasu. Możliwe jest także rozszerzenie swoich zainteresowań oraz dokonanie ciekawych odkryć. Zajęcia prowadzone tą metodą trwają zwykle od 5 do 10 godzin (sugerowane optimum to 7-8 spotkań), i kończą się po osiągnięciu założonego z góry celu, jakim jest np. napisanie publikacji naukowej, wytworzenie projektu lub oprogramowania lub inne cele ustalane na pierwszym spotkaniu tutorskim.

W Instytucie Informatyki działa obecnie jeden akredytowany tutor, członek Centrum Doskonalenia Dydaktycznego i Tutoringu. Lista dostępnych na Wydziale MFI tutorów:

Aby studenci mogli spróbować takiej metody pracy, powinni spełnić określone niewielkie wymagania. Nie mogą posiadać długu punktowego ECTS (czyli - mówiąc bardziej zrozumiale, nie mogą mieć repety/poprawek lub niezaliczonych przedmiotów i nierozwiązanych problemów z nauką). Oprócz tego powinni wykazywać się inicjatywą i zainteresowaniami na które będzie w stanie odpowiedzieć tutor.

Więcej o tutoringu znajdziesz na stronach wydziałowych oraz CDDiT:

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 14. Lipiec 2022 - 18:13; osoba wprowadzająca: Pio Tao Ostatnia zmiana: wtorek, 26. Lipiec 2022 - 11:30; osoba wprowadzająca: Pio Tao

Dydaktyka

Informacje dotyczące kształcenia na Informatyce o profilu ogólnoakademickim i praktycznym znajdziesz po kliknięciu w poniższy link:

Są tam zebrane informacje dotyczące naborów z różnych lat i powiązanie z nimi plany studiów. Oprócz tego, na Wydziale MFI, a szczególnie na Informatyce, możesz skorzystać z oferty pracy indywidualnej z tutorem. Informacje na ten temat znajdziesz na stronie:

  • tutoring
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 14. Lipiec 2022 - 18:07; osoba wprowadzająca: Pio Tao Ostatnia zmiana: wtorek, 14. Listopad 2023 - 07:25; osoba wprowadzająca: Sebastian Zaborowski